Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mal: Risikoanalyse med veiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mal: Risikoanalyse med veiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mal: Risikoanalyse med veiledning
Date Mal: Risikoanalyse med veiledning Risikoanalysen er viktig i innledende fase av prosjektet. Analysen fungerer som et verktøy for å øke prosjektets muligheter til å nå fastsatte mål. I mange tilfeller vil risikoene endre seg underveis, slik at risikoanalysen må oppdateres. Denne malen inneholder et eksempel på en risikoanalyse, samt en veiledning for hvordan risikoanalysen kan utarbeides. Dokumenthistorie Eier av dokumentet Versjon Endring Dato oppdatert 0.1 Første versjon

2 Risikoanalyse Sannsynlighet Konsekvens Date
= Nåværende risikovurdering Høy 1 3 = Forrige risikovurdering 3 Sannsynlighet 2 4 Lav Lav Høy Konsekvens Risiko Beskrivelse Sannsynlighet Konskvens Klassifisering Tiltak Ansvarlig 1 Høy Kritisk 2 Middels 3 Alvorlig 4 Lav Neglisjerbar

3 Date Veiledning Identifiser risikoelementer ved å gå gjennom milepæl for milepæl og spør dere selv hva som kan gå galt. Tallfest fra 1 til 10 for sannsynligheten for at dette skjer. 1 = liten sannsynlighet 10 = meget stor sannsynlighet Tallfest fra 1 til 10 konsekvensen for at dette skjer. 1 = liten konsekvens for prosjektet mål, tidsfrist og rammer 10 = meget stor konsekvens for prosjektet mål, tidsfrist og rammer Plasser risikoelementene i matrisen i henhold til tallfestingen. Identifiser aktiviteter som skal forhindre at risikoelementet inntreffe, evt. aktiviteter som skal bidra med å ”slukke brannen” hvis risikoelementet inntreffer. Identifiser ansvarlig person per identifisert risikoelement. Prioriter hvilke risiko som må håndteres først, fokuser ressursbruken! Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens


Laste ned ppt "Mal: Risikoanalyse med veiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google