Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sameksistens mellom villaksen og oppdrettsnæringa Jørund Larsen Regionsjef, Midtnorsk Havbrukslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sameksistens mellom villaksen og oppdrettsnæringa Jørund Larsen Regionsjef, Midtnorsk Havbrukslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sameksistens mellom villaksen og oppdrettsnæringa Jørund Larsen Regionsjef, Midtnorsk Havbrukslag

2 En fantastisk næring basert på innsatsen til gründere langs hele kysten…

3 Trøndelag ligger midt i smørøyet…

4 ~ 550 mill. middagsporsjoner…

5 …til mer enn hundre land ”norwegian salmon” – 1,2 mill. treff på Google

6 Motivasjon og ambisjon Norges og kystdistriktenes store mulighet…  Oppdrett betyr like mye for Flatanger og Frøya som villaksen betyr for Grong Hele næringa arbeider for trygg sameksistens med villaksen!!

7 PåvirkningsfaktorAntall vassdrag påvirket 2003 Antall vassdrag påvirket 2004 Vassdragsregulering10985 Andre fysiske inngrep i vassdraget 5340 Forsuring4839 Jordbruksforurensning3624 Annen forurensning2415 Gyrodactylus2228 Lakselus4424 Andre fiskesykdommer21 Overbeskatning167 Ukjent påvirkningsfaktor54 Andre forhold2531 Kilde: Direktoratet for Naturforvaltning Påvirking av villaksen

8 FHL om nasjonale laksefjorder Villaksen må beskyttes med tiltak mot den enkelte påvirkingsfaktor Politiske realiteter ved ferdigstillingen  FHL har pekt på 13 av de aktuelle vassdrag med tilhørende fjorderområder som ikke vil ramme næringa på en utilbørlig måte Oppdrettsnæringa tar sitt miljøansvar!  Lakselus  Rømming

9 www.lusedata.nowww.lusedata.no (utskrift pr. 18.04.07) Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag

10 Utvikling rømming i Trøndelag

11 ”…. Årsmøtet mener rømmingsforebygging er viktig av hensyn til miljøet, næringens samfunnskontrakt og økonomien i næringen. I det videre rømmingsarbeidet legger årsmøtet følgende til grunn:  Havbruksnæringens har en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk. Visjonen må ligge til grunn for alle aktiviteter i havbruksnæringen og for FHL havbruks arbeid med rømmingsforebygging.  …” Årsmøtet i FHL, 13. april 2007

12 Tiltak mot rømming - NYTEK Det er innført teknisk standard for oppdrettsanlegg  Lokalitetsklassifisering  Dugelighetsbevis på eksisterende utstyr  Sertifisering for nytt utstyr Det er innført pålegg om internkontroll i alle oppdrettsbedrifter Enorm innsats i alle selskap (ca 300 000 meter tau testet eller skiftet ut hvert år bare i Trøndelag) Det er opprettet en egen rømmingskommisjon

13 Tiltak mot rømming - Beredskap Alle selskap kartlegger risiko og utarbeider beredskapsplaner  rutiner, personell og utstyr Stor vekt på tilstrekkelig brønnbåt- og mottakskapasitet for nødslakting av fisk og mottak av død fisk. Mottakskapasitet for gjenfanget fisk må være tilstrekkelig. Det planlegges beredskapsøvelser for å vurdere om planene og ressursene er tilstrekkelige.

14 Tiltak mot rømming - Opplæring Rømmingssikring inn på læreplan i akvakultur Kurs i rømmingssikring TrF har hatt egne workshops for å utveksle kunnskap og erfaring mellom bedriftene (etablere ”best practise” og ”bad practise”) Det planlegges egen konferanse våren 2007

15 Tiltak mot rømming - FoU Forbedret rømmingsstatistikk Evaluering etter ”NARVE” Forskning på adferden til rømt fisk for å forbedre gjenfangst Forskning for å forbedre lokalitetsklassifisering og styrkeberegning på anlegg Utprøving av metode for å spore rømt fisk Det etableres eget senter for havbruksteknologi på Valsneset i Bjugn - ”Design ACE”

16 God dialog i Trøndelag Lang historie for å møtes for informasjonsutveksling og diskusjon  Lakserådet for Namdalen  Lakserådet for Trondheimsfjorden Dialog med Namsenvassdragets grunneierforening:  Kunnskap om reelt innslag av rømt fisk i Namsen  Utrede fangstmedoder for økt gjenfangst på oppvandring

17 Takk for oss!! www.fhl.no/midtnorsk/


Laste ned ppt "Sameksistens mellom villaksen og oppdrettsnæringa Jørund Larsen Regionsjef, Midtnorsk Havbrukslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google