Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Øvelse Frøya” Evaluering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Øvelse Frøya” Evaluering"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Øvelse Frøya” Evaluering
Karl Kristian Hjelseth Tidligere leder IUA, Trondheim brann og redningstjeneste

2 IUA SØR-TRØNDELAG BESTÅR AV
29 kommuner hvorav: - 25 i Sør- Trøndelag - 4 i Nord- Trøndelag Industri Offentlige etater

3 Øvelse Frøya 1–6 sept. 2006

4 Forberedelser Forberedelsen startet ca. 1 ½ år før øvelsen
Tabletop øvelse med NOFO som avdekket mangler: Beredskapsplan manglet navn på hvilke personer som skulle kalles inn ved etablering av stab! Det ble videre stilt sp.mål om Politiets stabsrom kunne benyttes til en langvarig aksjon

5 Video Øvelse Frøya

6 Operativ drift Operativ ledelse av IUA = ulik praksis
Havnesjef, Brannsjef, Politimesteren IUA Sør-Trøndelag ledes av Politimesteren På nivå 3 hendelser blir deler av Beredskapsrådet innkalt inn til Politimesteren for rådslagning om omfang, og hvordan aksjonen evt. skal utvides. Brannsjefen overtar operativ ledelse når den livreddende fasen er over

7 BEREDSKAPSRÅDET (15 medl.)
Politimesteren i Sør- Trøndelag * Politimesteren i Nord- Trøndelag Brann og redningssjefen i Trondheim * Brann og redningssjefen i Ørland * Havnesjefen i Trondheimsfjorden interkommunale havnevesen * Fiskeridirektorat Region Trøndelag * Fellesrepresentant fra industrien/oljeselskapene * Fylkesmannen (Miljøavdelingen) * Sør-Trøndelag Sivilforsvarskrets * 6 Brannsjefer fra medlemskommunene som har en funksjonstid på 2 år og som rullerer ( Daglig leder IUA) *

8 Etablering av Stab som prøveprosjekt
Som vertskommune etablerer Trondheim stab. Prinsippet er at personell som til daglig jobber med ressurs, logistikk og beredskap plukkes ut til stabsarbeid. De fleste kommer fra brannvesenet med tillegg fra Fylkesmannen, Politiet og Sivilforsvaret. Alle har gått på Aksjonsleder kurs Brann og redningssjefen i Trondheim fikk i oppgave å utvikle stabsfunksjonen

9 ETABLERING AV IUA STAB Vi har kjøpt eget IT utstyr for opprettelse av Stabsrom Pcèr, prosjektører, skrivere med mer. IUA har lagt opp til mest mulig trådløs forbindelse

10 SKL KO ute i felt Tilbud om bistand som ass. SKL fra vertskommune
Planlegging av aksjon Kommunikasjons utstyr i felt Bestilling av ressurser

11 Feltarbeid Mannskaper fra brannvesen på Hitra og Frøya mobliseres
Sivilforsvarets Fig. Gr. mobliseres Kystverkets personell Forsvaret Til sammen 60 personer forflyttes ut til Bogøyvær

12 Skadestedsleder orienterer
Mannskapene ble delt inn i lag Nødvendig opplæring ble gitt

13 Strandsanering Opptak av ”Olje” med egnet utstyr

14 Strandsanering Ulike strandtyper krever ulike metoder for opptak
Bruk av barkspreder Utlegg av presening på sandstrand mm

15 Leie inn båter som passer til formålet
Trålbåter/ fiske skøyter Brønnbåter i fra fiskeoppdrett Sjøheimevernet

16 Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "”Øvelse Frøya” Evaluering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google