Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for Kom vekst AS og Kom vekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for Kom vekst AS og Kom vekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for Kom vekst AS og Kom vekst

2 Visjon Kom vekst – best på næringsutvikling

3 Formål: Selskapets formål er å bygge relasjoner og legge forholdene til rette for lønnsom utøvelse av utvikling og næringsvirksomhet i regionen.

4 Hvem er vi? Kom vekst AS: Foretningsdrift og administrasjon
Daglig drift Konferanser Sekretariats- / konsulenttjenester Prosjektretta arbeid Kom vekst forening: Medlemsorganisasjon Etablert som næringsforening Pådriver for vekst og utvikling

5 Forretningsidé (1) Legge til rette for: Ambisjon:
Lønnsom utøvelse og utvikling av kultur og næringsvirksomhet i Kristiansund og omegn. Ambisjon: Synliggjøre regionen som egnet for etablering og utvikling. Kontaktledd mot offentlige og andre premissgivere. Å påvirke lokale, regionale og nasjonale rammebetingelser.

6 Forretningsidé (2) Arbeide for heving av kompetansenivået
Bidra til kommunikasjon mellom aktørene i regionen. Pådriver for at næringsliv og det politiske miljø drar i samme retning. Bidra til konstruktivt samarbeid med andre næringsaktører/ - organisasjoner i regionen.

7 Verdier - Tett på - Inkluderende - Modig - Troverdig

8 Ressurser - Medlemmene - Bransjegruppene - Styret - Administrasjon
- Eksterne ressurspersoner

9 Forventninger - Aktivitet - Synlighet
- Etablere og delta på møteplasser - Oppnå, vise og formidle resultat - Innflytelse

10 Kom vekst er: Kontaktledd:
Mot det offentlige Mot politikere Andre beslutningstakere Et organ som arbeider for å påvirke lokale, regionale og nasjonale rammebetingelser.

11 Kom vekst er: Arrangør og medarrangør: Nordmøre Fiskeriforum
Petropolen Bransjevise møter: Debatt Informasjonsutveksling Nettverksbygging

12 Kom vekst er: En ressurs for næringslivet og det offentlige.
En pådriver for at næringslivet og det politiske miljøet drar samme retning. Bidragsyter til konstruktivt samarbeid med andre næringsaktører/ -organisasjoner i regionen.

13 Foretningsdrift Konferanser Prosjektretta arbeid
HMS-konferansen ( april) Samferdselskonferansen (17. mars) Midt-Norsk Fiskerikonferanse (8.-9.juni) Kulturkonferansen (11. juni) Desemberkonferansen (3. desember) Prosjektretta arbeid

14 Samferdsel og reiseliv (1)
Mål: Utbedre infrastruktur til regional nytte og for å styrke Kristiansund som regionsenter Nettverks- og kompetansebygging. Utbedre komunikasjonslinjene i regionen. Styrke og utvikle Kvernberget lufthavn/heliporten. NTP – prioriteringer. Styrke Kristiansunds sin posisjon som havneby. Utbedre infrastruktur mellom Kristiansund og omlandet.

15 Samferdsel og reiseliv (2)
Mål: økt reiselivsaktivitet til og fra regionen Sikre optimalt flytilbud. Sikre hotellkapasitet. Bedre drosjetilbudet. Attraktive chartertilbud. Kristiansund som attraktivt reisemål.

16 Olje og gass Mål: Kristiansund skal framstå som det naturlige senter for offshoreaktiviteten i Norskehavet. Utvikle Kristiansund som subsea-senteret nord for Stad. Bidra til videreutvikling av leverandør- og servicemiljøet i Kristiansundsregionen. Styrke regional kompetanse og rekruttering. Total og Victoria til Kristiansund/ Midt-Norge. Nettverks- og kompetansebygging. Oljevernberedskap til Kristiansund.

17 Bygg, anlegg og industri
Mål: fortsatt positiv industriell vekst i Kristiansund Sikre konkurransedyktige areal for næringsutvikling og boligbygging. Nettverks – og kompetansebygging. Bidra til å sikre et lokalt industrielt miljø Påvirke positiv utvikling i Vågen Rekruttering

18 Forum for marin verdiskaping (1)
Mål: økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæringen på Nordmøre Øke trafikk av fiskefartøy. Styrke oppdrettsnæringa i Kristiansundsregionen. Nettverks- og kompetansebygging (Styrke næringen og allianser i regionen). Øke antallet kvoterettigheter for fiskeflåten på Nordmøre.

19 Forum for marin verdiskapning (2)
Ledende klippfisk- og bacalaoby i Norge Lokalt eierskap Rekruttering av arbeidskraft Kristiansund ledende inne Biomarin ingrediensindustri.

20 Handel Mål: Kristiansund – et attraktivt handelssenter
Videreutvikle Kristiansund til et attraktivt handelssenter. ”En handlekraftig by”. Rekruttering av personell til detaljhandelen. Flere kunder fra områder utenfor Nordmøre. Kombinere handel og opplevelser for hele familien.

21 Kultur Mål: Bidra til/legge til rette for gode kår for kulturaktiviteten i Kristiansund og omegn Tilrettelegge for gode og rimelige lokaliteter for kulturutøvelse i form av sceneoppsettinger. Kulturnæring til Kristiansund Bidra til å styrke det som er særegent for Kristiansund og omegn. Prosjektrettete tiltak. Kompetanse

22 Utdanning Mål: Bidra til attraktive utdannings- og studietilbud i Kristiansund Bidra til etablering av Møreuniversitetet evt Høgskolen i M&R. Kompetansebygging Ha utdanningstilbud som er tilpasset regionens næringsliv og offentlige sektor. Gjøre Kristiansund attraktiv som studentby.

23 Annet Profilering og synliggjøring av regionen.
Økt rekruttering til Kristiansundregionen. Få gjennomslag for de sakene som Kom vekst jobber for. Etablering av eventselskap. Flere statlige/offentlige arbeidsplasser til Kristiansund. Sikre sykehuset i Kristiansund. Markedsføre Kom vekst overfor: Medlemmer Potensielle medlemmer Det åpne rom Systematisk samfunnskontakt


Laste ned ppt "Strategi for Kom vekst AS og Kom vekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google