Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskommunenes Akvakulturseminar 2012 Planarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskommunenes Akvakulturseminar 2012 Planarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskommunenes Akvakulturseminar 2012 Planarbeid

2 Disposisjon •Kysten er klar –Interkommunal kystsoneplan –Reguleringsplan (Diskusjon) •Deltagelse i planprosesser –Innsigelse

3 Kysten er Klar (KEK) •Samarbeidsprosjekt mellom STFK og 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag •3 hovedsatsningsområder –Bolyst –Kompetanse –Helhetlig arealforvaltning

4 Arealprosjektet •Overordnet mål: –Trøndelag framstår i dag som en av de mest vellykkede regionene i verden for produksjon av atlantisk laks. Arealsatsingen skal bidra til at vi beholder og videreutvikler denne ledende posisjonen. Satsingen skal også bidra til å nå nasjonale mål for bærekraftig vekst og utvikling av kysten

5 Arealprosjektet •Få alle planer på samme datanivå •To planprosesser –En for hver kommune –En for fylket •Felles kunnskapsinnhenting •Sjøareal •Småbåthavner •Fiskerihavner •Kystvei

6 Arealprosjektet •Oppstart i slutten av 2009. •Prosess –Tung prosess, mange grupper –Arbeidsgruppe •2 fra akva, 1 fra plan, 1 Gis, 1 fra kommunene, prosjektleder •Befaring til alle anlegg sammen med I-Kyst

7 Arealprosjektet •Prosjektleder sluttet mai 2011 •Mange nye personer i arbeidsgruppa •Endret fokus –Strandsone, naust, småbåthavner, friluftsliv, park, friområder etc.

8 Arealprosjektet •Ny prioritering/målsetting –Felles retningslinjer for planlegging i kystsonen og strandsonen (et 300- meters belt på land). –Kommunene anbefales å bruke disse når de skal utarbeide nye arealplaner i sjø.

9 Arealprosjektet •Forslag til retningslinjer for sjø –Foreligger nå et råutkast –Fylkeskommunen nettopp kommet med et felles innspill –En av kommunene har innført krav om reguleringsplan i sjø (Diskusjon)

10 Kommuneplaner •Innsigelsesrett overført fra Fiskeridirektoratet til Fylkeskommunen •Innsigelse angående akvakultur på regionalt nivå •Organisering STFK –Faggruppe Næring og innovasjon –Faggruppe Areal og miljø

11 Kommuneplaner •Ny plan- og bygningslov •«Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet» •Diskusjon


Laste ned ppt "Fylkeskommunenes Akvakulturseminar 2012 Planarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google