Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning av PD ; er dagens regelverk godt nok ? Havbrukskonferansen AqKva, Stord, 18.1.2007 Paul Negård Mattilsynet Nasjonalt Senter for Fisk og Sjømat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning av PD ; er dagens regelverk godt nok ? Havbrukskonferansen AqKva, Stord, 18.1.2007 Paul Negård Mattilsynet Nasjonalt Senter for Fisk og Sjømat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning av PD ; er dagens regelverk godt nok ? Havbrukskonferansen AqKva, Stord, 18.1.2007 Paul Negård Mattilsynet Nasjonalt Senter for Fisk og Sjømat

2 Hva har ”det offentlige” gjort ? -Kartlegging/Registrering av forekomst/utbredelse og tap -Forskning -Kartlegging/beskrivelse -Vertikal overføring -Overlevelsesevne -Smittereservoar -Epidemiologi -Diagnostikk (prøvetaking og verktøy) -Praktiske tiltak (best practice) -Retningslinjer for transport og slakting (Fylkesveterinæren 1999) 2

3 Hva er et offentlig ansvar ? Hva har Mattilsynet gjort? Hvordan hindre spredning av smitte ? - Hindre introduksjon i nye anlegg ? - Hindre utbrudd av sjukdom i smitta anlegg ? - smittepress - drift, vaksine, stress, kondisjon = motstandskraft - Bekjempe sjukdomsutbrudd Mulige tiltak : -Forebyggende - Bekjempende -Tvungne (pålegg/vilkår) - Frivillige (retningslinjer) 3

4 Mattilsynes virkemidler – praktiske (bekjempelses)tiltak. -Pålegging av restriksjoner -Til en viss grad vært brukt i ”nye” områder -Vilkår for transport og slakting fra anlegg med sjukdom eller påvist PD-virus. -Frivillige tiltak (retningslinjer 1999) -Driftsplangodkjenning - (driftsvilkår) -Regional brakklegging -Lokalitetsgodkjenning - (driftsvilkår) -(IK-Akvakultur-revisjon) 4

5 Har tiltakene hatt effekt ? 5

6 Pancreas disease (PD) – tilfeller pr år (incidens) 1995 – 2006 6

7 Registrerte utbrudd av PD (1989) 1995–2006 2003,2005,2006 2003 2004 2004-2006 (1989)1995-2006 2005-2006 2006 7

8 Har tiltakene hatt effekt ? Konklusjoner : -tiltakene har i liten grad hatt effekt -smittespredning til nye områder og innen ”PD-området” forhindres ikke i tilstrekkelig grad ved bekjempende tiltak, d.v.s. bekjempelse av kliniske utbrudd -m.a.o.: dagens tiltak er ikke gode nok. Hvorvidt dagens regelverk er godt nok er avhengig av -hvor mye offentlig ”styring” næringa ønsker og -graden av frivillige tiltak. 8

9 Hva kan Mattilsynet gjøre ? -Øke ”dosen” av off. bekjempende tiltak/pålegg -Forbud mot flytting -Restriksjoner på transport og slakting av ”PD-fisk” -Pålegg om forsert og/eller styrt utslakting -Pålegg om sanéring -Forebyggende tiltak

10 Skal vi kunne hindre spredning og utbrudd av PD (og andre virussjukdommer) må vi også FOREBYGGE introduksjon av smitte/virus til nye anlegg og områder. 9

11 Hvorfor forebygge ? Hvorfor er ikke bekjempelse av utbrudd nok ? Når klinisk sjukdom og/eller dødelighet oppdages har : -introduksjonen av smitte skjedd for lenge siden (flere uker) -utskillelse av virus/smittestoff pågått lenge -Vi vet ikke hvilke anlegg som til enhver tid er smittet. -Det er ikke mulig å kartlegge/screene seg ut av dette problemet. -Må forutsette at smitte kan finnes hvor som helst innenfor PD-området -Forebyggende tiltak har (generell) effekt overfor ALLE smittestoff/agens 10

12 Virus – helsestatus og virusutskillelse virulens – virusets sjukdomsfremkallende evne Hvor mye virus frigjøres i ulike faser ? Klinikk, helsestatus : Frisk (subklinisk sjukdom) Klinisk sjukdom Smittestatus :÷+++ ? Utskilling av PDV frå smitta anlegg ??? Tid Mengde Inkubasjonsfase 11

13 Hvordan spres/introduseres smitte til nye anlegg ? Mønster : smitte mellom naboanlegg og tilfeldig -Med settefisken -Under settefisktransporten -Smitte i/rundt anlegget fra forrige driftsperiode -Fra naboanlegg (i sjø) -Fra naboanlegg (med vektorer ; villfisk, rømt fisk) -Fra båter/utstyr som brukes til service-oppdrag på anlegget (sortering, telling, inspeksjon, rengjøring m.v.) -Fra brønnbåter som passerer anlegget (slaktefisk og fisk som flyttes) -Fra slakterier 12

14 Hvorfor forebygging er mye mer komplisert enn bekjempelse Bekjempelse involverer : - ett eller få anlegg - sett av begrensede virkemidler Forebygging involverer : •”Struktur”, forhold mellom : - lokaliteter, selskap (”makebytte”) - årsklasser (koordinert drift) - transport av levende fisk •Driftsrutiner •Hvor detaljregulerede skal offentlige bestemmelser og tilsyn være ? 13

15 Med andre ord : Forebyggende tiltak krever : -Koordinering av drift -Samhandling mellom aktører/selskap -Strukturendringer - Område-tenking og -planlegging -Regional Forskrift for PD-området -”B-status” 14

16 Hva gjør Mattilsynet ? Forslag til / grunnlag for tiltaksplan, 2007 : - Bygd på vitenskapelig grunnlag (VESO) - Risikobasert (settefisk) - Forebyggende tiltak - Tar opp ”strukturdebatten” Brønnbåt-kampanje/-prosjekt i 2007 15

17 Losses in aquaculture of salmonids 1998 - 2005 Kilde : Fiskeridirektoratet 16

18 Takk ! Med håp om godt samarbeid for en oppdrettsframtid hvor vi kan ”leve med” PD og andre sjukdommer. 


Laste ned ppt "Forvaltning av PD ; er dagens regelverk godt nok ? Havbrukskonferansen AqKva, Stord, 18.1.2007 Paul Negård Mattilsynet Nasjonalt Senter for Fisk og Sjømat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google