Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealavgift AqKva 2008 Havbrukskonferansen 17.1.2008 Geir Magne Knutsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealavgift AqKva 2008 Havbrukskonferansen 17.1.2008 Geir Magne Knutsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealavgift AqKva 2008 Havbrukskonferansen 17.1.2008 Geir Magne Knutsen

2 Arealavgift •Hva mener oppdrettsnæringen? •Tja

3 Arealavgift •FHL: –Positiv på betingelse av at det samla skatte- og avgiftsnivået ikke øker.

4 Hva er egentlig utfordringen? •Tilgang på areal.

5 Kampen om kystsonen •Fiskeri •Ferdsel/transport •Friluftsliv •Naturvern •Boligområder/hytteområder •Turisme •Havbruk

6 Havbruk •Ny aktør •Stor produksjonsøkning •Økende arealbehov

7 Havbruk •Mange stiller spørsmål om hvordan vi påvirker miljøet i kystsonen.

8 Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). •Kapittel I. Formål og virkeområde •§ 1. Formål Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

9 Produksjonsstatus havbruk 2007: –740 000 tonn laks –60 000 tonn regnbueørret –Eksportverdi kr 19 milliarder –Ca 4000 direkte sysselsatte –Økende produksjon av torsk,kveite og skjell

10 Verdens uttak av Atlantisk laks

11 Framtidspotensiale •Stortinget har sagt at havbruksnæringen skal bli den nye kyst- og distriktsnæringen som skal ta over etter at oljealderen er over.

12 Tar vi utfordringen ? •Vi skal klare å vokse slik Stortinget ønsker og bli en stor og livskraftig kyst- og distriktsnæring. •Men …. •Da må vi få tilgang til mer areal

13 Arealtilgang •Er vi attraktive nok til at kommunen vil bruke tid og penger til å tilrettelegge for havbruksnæringen?

14 Næringens posisjon •Global og lokal. Bærebjelke på kysten •Gir store næringsmessige ringvirkninger: •Verdiskaping: 1 million kroner i sjømatnæringen genererer 800.000 kroner i andre næringer * •For hver 10. årsverk skapes 9 årsverk i andre næringer * *) Kilde: Sintef, april 2007

15 Hva får kommunen?

16 Hva får kommunen tilbake •Arbeidsplasser •Skatteinntekter frå bedrift og tilsett •Bidrag til lag og organisasjoner •Sammen med annen næringsvirksomhet bidra til opprettholding av busetning og videreutvikling i bygdene

17 Hva får staten? •Skatter •Avgifter

18 Noen avgifter som vi betaler i dag? •Søknadsgebyr kr 12 000,- pr. konsesjonsnr. Ved søknad på nye lokaliteter –Tilfaller staten •Konsesjonsavgift kr 5 000 000,- pr. laksekonsesjon. –Tilfaller staten. •Årsgebyr for tilsyn og kontroll kr. 3500,- pr. konsesjon pr. år. –Tilfaller staten

19 Er dette nok for kommunen? •Vil kommunene tilrettelegge for havbruksnæringa? •Hvorfor skal staten ha inntektene frå næringen og kommunene sitte igjen med lite og ingenting?

20 Arealavgift •Kan arealavgiften sørge for at skatte- og avgiftsinntektene blir mer rettferdig fordelt?

21 Arealavgift •Jeg tror at det er et stort ønske hos mange av oppdrettsaktørene om at mer penger tilfaller den lokale kommunen. •Men det er en stor redsel for at dette skal bli en avgift på toppen av alle andre avgifter.

22 Arealavgift •Havbruksnæringa ønsker å bli likebehandla med andre næringer. •I tillegg så eksporterer vi i stor grad produktene våre, og er derfor avhengig av at vi er konkurransedyktige.


Laste ned ppt "Arealavgift AqKva 2008 Havbrukskonferansen 17.1.2008 Geir Magne Knutsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google