Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program start seminar Rømmingskommisjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program start seminar Rømmingskommisjonen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Program start seminar Rømmingskommisjonen 28.09.06
FISKERIDIREKTORATETS KONKRETE ARBEID VED DEN ENKELTE RØMMING. REGIONKONTORETS ARBEID MED TUSTNARØMMINGEN Regionkontorets arbeid på stedet og i etterhånd (Case : Tustna 2005) Av Regiondirektør Sverre Ola Roald Program start seminar Rømmingskommisjonen

2 Anlegg på lokalitet Storvikja ved oppdrettskontroll september 2003

3

4 Foto : Marine Harvest Norway AS
Tirsdag 30 august 2005 Status kl 07:30. Anlegget løsnet, kollapset og drevet flere hundre meter østover og nedover fjorden. Været svært dårlig. Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) mottar telefonisk melding om havariet / rømmingen på lokaliteten Storvikja på Tustna. Dykkerselskapet Noomas AS ankom ca kl 10:00 med 5 personer. Arbeidsteam fra Smøla (3 personer) og egne røktere tilstede. Arbeidsteam fra Frøya (2 personer) på vei. Starter berge-og sikringsarbeidet. Været spakner noe utover ettermiddagen. Oppstart av arbeid med å flytte anlegg/merder nærmere fôrflåten, dra merder fra hverandre, feste sikringstau etc. FdirMR informerer sektormyndigheter – drøfter gjenfangst/gjenfangstsoner med fylkesmannens miljøvernavdeling

5 Onsdag 31 august Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. Arbeidet med å fjerne omkommet fisk starter opp (benytter Brønnbåten Caroline og dykkere fra Noomas). Rådgiver Arve Slettvåg (FdirMR) ankommer anlegget og starter arbeidet med Oversikt over situasjonen (bilder), Førsteinntrykk over skadeomfanget, tilstand på nøtene samtaler (intervju) med aktørene, bilde på hendelsesforløp Innhenter dokumentasjon (teks, foto, video), sikrer funn Brønnbåten Rune Viking henter første lasten med slaktefisk Marine Harvest AS kontakter Strømsholm Fiskeindustri AS for å etablere mottak av gjenfanget rømt laks. FdirMR orienterer Politimesteren ved Nordmøre og Romsdal Politidistrikt FdirMR sender ut pressemelding om rømmingen ved Tustna

6

7

8

9 Torsdag 1 september Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. Arve Slettvåg ankommer lokaliteten og har møte med ledelsen i Marine Harvest (MH) Anslag over antall rømt fisk Fremdrift vedrørende tømming av nøtene Gjennomgang av beredskapsplan og gjenfangstfiske Gjennomgang av anleggets rutiner for kontroll og ettersyn Status for innføring av Nytek (NS9415) Gjennomgang av status for sikring og opprydding Organisering av gjenfangstfiske ved Engasjere lokale fiskarlag Avtale om mottak av rømt fisk også ved TH Lindås AS i Aure MH engasjerer Noomas Sertifisering AS for å finne havariårsak MH setter inn en tredje brønnbåt (Eli Star) for å transportere dødfisk til Bjugn FdirMR anmoder Fiskeridirektoratet om å nedsette en havarikommisjon FdirMR mottar reaksjoner fra fiskere som påklager pris for gjenfanget fisk Telefonisk og skriftlig oppfølging fra FdirMR overfor MH

10 Lørdag 3 september Arbeidet med å berge og sikre gjenstående fisk i anlegget pågår for fullt. MH har engasjert Namsos Dykkerselskap AS i å bistå bergingsarbeidet. Selskapet benytter blant annet ROV i dette arbeidet. Arve Slettvåg ankommer anlegget om morgenen og fortsetter arbeidet med å Få status på arbeidet med opprydding Innhenting av ytterligere informasjon om skadeomfang Bilder av merder Innfeste av haneføtter Plassering av bøyer Hull i nøter etc. Beskrivelse av skadene på den enkelte merd

11 Torsdag 8 september Arve Slettvåg ankommer lokaliteten sammen med senioringeniør Thommes T Thommesen fra Aquastructures AS. Bistår Aquastructures AS i deres inspeksjon av anlegget. Inspeksjon av utvalgte nøter (inkl bruk av ROV) Inspeksjon av utvalgte flyteringer Inspeksjon av fortøyninger Koplingsskiven i det vestligste koplingspunktet i rammefortøyningen (punkt 1) Koplingsskiven i det SV koplingspunktet (punkt 2) Koplingsskiven til landfestet nærmest flåte (punkt 3) Koplingsskiver til midtre landfestepunkt (punkt 4 og 5) Landfestet nærmest flåten (punkt 6) Gjennomgang av fortøyningssystemet før havariet FdirMR anmelder Marin Harvest Norway AS for overtredelse av bestemmelser i Oppdrettsloven og akvakulturforskrifta ”avdekket svikt i innfesteanordning til anleggets rammefortøyning – antar at dette kan koples til årsaken til havariet”

12

13 Fredag 9. september Fredag 16. september
FdirMR mottar melding om rømming – del 1 fra Marine Harvest Norway AS Videresendes til Fiskeridirektoratet, Miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal fylke og mattilsynet Fredag 16. september Pressemelding utsendt fra Fiskeridirektoratet Utvidelse av område og periode for gjenfangst etter rømt laks (15.sept – 31.okt 06) Pressemelding fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag Tillatelse av gjenfangst av rømt laks i områder i Sør Trøndelag fra 16.sept. 19. September utvider Fylkesmannen for Sør Trøndelag gjenfangstområdet i Sør Trøndelag.

14

15 5 oktober 05 25 oktober 05 11 november 05 23 desember 6 februar 06
FdirMR mottar melding om rømming – del 2 fra Marine Harvest Norway AS Videresendes til Fiskeridirektoratet 25 oktober 05 Oppfølgende endelig anmeldelse av Marine Harvest AS oversendes lensmannen i Halsa og Tustna 11 november 05 FdirMR ved Seksjonssjef Pål Ola Sætre bidrar med deltagelse i referansegruppe med fremleggelse av Oppsummeringsrapport etter arbeid i referansegruppen i tilknytning til Aquastructures AS sin tekniske rapport. 23 desember FdirMR purrer Politimesteren i Nordmøre og Romsdal politidistrikt – forespørsel om fremdrift i saken 6 februar 06 FdirMR gjennomgår saken sammen med Økokrim.


Laste ned ppt "Program start seminar Rømmingskommisjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google