Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntak etter individuell vurdering Skoleåret 2009/2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntak etter individuell vurdering Skoleåret 2009/2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntak etter individuell vurdering Skoleåret 2009/2010

2 Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Inntak til særskilt prioritert Vg1 (Opplæringsloven § 3-1 sjette ledd, forskrift § 6-20) Søkere til Vg1 uten sammenlignbart karaktergrunnlag (Forskrift § 6-17)

3 Inntak etter individuell vurdering til Vg1 Fysiske, medisinske, sosiale forhold Søker som bor i fosterhjem (hjemmehørende i annet fylke) Søker som bor i barneverninstitusjon (hjemmehørende i annet fylke) Søker som bruker tegnspråk eller punktskrift

4 Inntak til særskilt prioritert Vg1 – vilkår: 1.Rett til videregående opplæring (§ 3-1 første ledd) 2.Rett til spesialundervisning p.g.a. a.Sansedefekter og motoriske defekter b.Store lærevansker c.Emosjonelle eller sosiale problemer d.Store sammensatte funksjonshemninger e.Andre funksjonshemninger

5 Prioritert Vg1 - Vilkår forts. 3.Særlig behov for et særskilt utdannings- program på Vg1 4.Valget foretatt på grunnlag av og i samsvar med sakkyndig vurdering (PPT) Formålet å finne fram til det best egnede opplæringstilbudet som i størst mulig grad gir kompetanse til yrkesutøvelse (Ikke motivasjon alene)

6 Søkere til Vg1 uten sammenlignbart karaktergrunnlag Søkere som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene Norske elever med fullført grunnskole fra utlandet Minoritetsspråklige søkere med fullført grunnskole fra hjemlandet og/eller kort tid i norsk grunnskole Søkere som er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd

7 Spesialundervisning Det er ikke nødvendig å søke inntak etter individuell vurdering for å få rett til spesialundervisning Rett til spesialundervisning vurderes etter inntak Søknad om individuelt inntak på grunnlag av behov for spesialundervisning, betraktes også som en søknad om spesialundervisning PPT vgo utarbeider sakkyndig vurdering etter inntak Enkeltvedtak om spesialundervisning, evt. avslag, fattes på skolen

8 Minoritetsspråklige elever Vilkår for inntak

9 Oppholdstillatelse (Forskrift § 6-9) Søkeren må ha lovlig opphold i landet Asylsøkere under 18 år kan likevel tas inn i påvente av oppholdstillatelse, men har ikke rett til å fullføre skoleåret hvis de får avslag på søknad om oppholdstillatelse

10 Vilkår for inntak (Forskrift § 6-10) Vitnemål/bekreftelse på ett av følgende: A.Har gjennomgått norsk grunnskole B.Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskaper og ferdigheter på nivå med norsk grunnskole C.Er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd D.Har tilsvarende realkompetanse (voksne)

11 Vurdering av rett til inntak Fylkeskommunen kan foreta en konkret og selvstendig vurdering av om søkeren har fullført grunnskolen og dermed fyller vilkårene for inntak. Vitnemål fra grunnskolen er ikke alltid nok

12 Mangelfull skolegang Ungdom som har mangelfull skolegang fra hjemlandet, og som ikke fyller vilkårene for inntak, må normalt fullføre eksamensrettet grunnskole for voksne før de kan får rett til inntak

13 Kommunens ansvar Det er som regel kommunens ansvar å oppfylle retten til grunnskoleopplæring etter § 2-1 og § 4A-1 Kommunen har stor frihet når det gjelder organisering av opplæringstilbudet Loven er ikke til hinder for at opplæringen gis i tilknytning til en videregående skole

14 God planlegging fra start Kommunen må lage opplæringsplan for den enkelte ved bosetting Viktig å ikke skape urealistiske forventninger for ungdom som ikke fyller vilkår for inntak Riktig tidspunkt for oppstart i vdg må vurderes Fylkeskommunen kan delta i samarbeid om planleggingen

15 Norskkunnskaper Det stilles ikke krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring Nyankomne innvandrere med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør gjennomføre norskopplæringen før oppstart i videregående opplæring

16 Ny § 3-12 i opplæringsloven Innføring av rett til særskilt språkopplæring for elever i videregående opplæring, i kraft 01.08.08. (Norskopplæring, om nødvendig morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring) Forslag om plikt til kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk

17 Rett til videregående opplæring Ungdom som fyller vilkårene for inntak, får rett til 3 års videregående opplæring fra tidspunkt for fullført grunnskole (inntil fylte 24 år) Forslag om rett til inntil 2 år ekstra for elever med rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12


Laste ned ppt "Inntak etter individuell vurdering Skoleåret 2009/2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google