Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Startkurs for nye rådgivere 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Startkurs for nye rådgivere 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Startkurs for nye rådgivere 2010

2 Informasjonsmateriell
Informasjon om videregående opplæring finnes i opplæringskatalogen ”Vil bli noe!” og på nettstedet vilbli.no Folderen med opplæringstilbudene kommer i begynnelsen av januar.

3 Vil bli noe! Klassesett av katalogen sendes til ungdomsskoler og videregående skoler – denne inneholder kun generell informasjon Anbefaler bruk av nettstedet vilbli.no Inneholder informasjon spesielt for Telemark Sidene oppdateres kontinuerlig Forsvinner ikke Enklere å finne frem i – bruk søkefunksjonen

4 Søknad til videregående opplæring
Videregående skole – 1. mars Læreplass i bedrift – 1. mars Særskilt grunnlag og lærekandidat – 1. februar Elektronisk søknad og svarregistrering på Søkere logger seg på søkersider ved hjelp av MinID

5 Rett til videregående opplæring
3 års videregående opplæring Inntak til 1 av 3 alternative Vg1 2 års videregående opplæring som bygger på fullført Vg1 Rett til omvalg på samme nivå Kan ta ut 2 venteår, dvs. frist er 5 år (6 år for fag som avsluttes i lære) Retten gjelder til fylte 24 år men må fullføres 5 år (evt. 6 år) etter at opplæringen er påbegynt Kan etter søknad og når det foreligger særlige grunner få opplæringen etter §4A-3

6 Inntaksområder Telemark er inndelt i to inntaksområder
- Inntaksområde A: Grenland og Vestmar - Inntaksområde B: Resten av Telemark Søkerne må søke skole innen sitt inntaksområde dersom utdanningsprogrammet finnes der Søkere til Vg1 skal i tillegg søke nærmeste skole innenfor sitt inntaksområde Det kan ikke søkes til en skole utenfor inntaksområdet selv om det gjelder tilbud om et spesielt programfag/prosjekt til fordypning

7 Forhåndsinntak i mai Inntak etter karakterer fra halvårsvurdering
I forhåndsinntaket deltar: kun søkere med ungdomsrett søkere med bestått i alle fag som føres videre Søkere med stryk/ikke vurdering står som ukvalifisert ved dette inntaket Søkerne kan miste tilbudet ved inntaket i juli dersom standpunktkarakterene ikke er gode nok eller de blir ukvalifiserte

8 Svarprosedyrer Alle som får tilbud/venteplass i mai og ved senere inntak, må svare innen fristen Mister plassen ved manglende svarer Dersom de ved et senere inntak kommer inn på et høyere ønske, har de ikke lenger plassen de takket ja til tidligere Anbefale søkerne å registrere forhåndssvar Viktig å oppdatere mobilnr. på vigo.no

9 Vigo Skole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main
På ”Søknadsstatus” og ”Vis elever” finnes oversikt over elevenes søknad/svar På ”Avgangselev” finnes oversikt over hvilken skole/ utdanningsprogram eleven er tatt inn på og på hvilken prioritet

10 Poengberegning jf. Forskrift til opplæringslova § 6-15
Alle avsluttende karakterer som skal føres på vitnemålet legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Gjennomsnittet skal ha to desimaler. Utregnet gjennomsnitt multipliseres med 10


Laste ned ppt "Startkurs for nye rådgivere 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google