Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALGETS KVALER ER: Elevens valg!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALGETS KVALER ER: Elevens valg!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg!
Karriereveiledning VG1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg! HVA HAR ELEVENE ALLEREDE VALGT? Videregående opplæring ved Byåsen videregående skole Studiespesialisering Det fører frem til generell eller spesiell studiekompetanse dvs. at eleven kan søke høyere utdanning Foresattmøte Foresattmøte

2 Karriereveiledning VG1
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Foresattmøte Foresattmøte

3 3 studieforberedende program
Karriereveiledning VG1 3 studieforberedende program Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Studiespesialisering med disse programområdene: Formgivingsfag Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Foresattmøte Foresattmøte

4 Generell eller spesiell studiekompetanse
Karriereveiledning VG1 Generell eller spesiell studiekompetanse Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Hvilke studier krever spesiell studiekompetanse: Gå til: Foresattmøte Foresattmøte

5 Generell studiekompetanse ved Byåsen
Karriereveiledning VG1 Generell studiekompetanse ved Byåsen Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra studiespesialisering. Eleven får da vitnemål og kan søke høyere utdanning Foresattmøte Foresattmøte

6 Fellesfag-, programfag og timefordeling
Karriereveiledning VG1 Fellesfag-, programfag og timefordeling Elevene har i år (VG1) bare fellesfag, 30 timer (á 45 min) per uke. I fagene norsk (4), engelsk (5), naturfag (5), samfunnslære (3), geografi (2) og kroppsøving (2) er klassen samlet I matematikk (5) (1P eller 1T) og språk (4) (nivå I eller II) har elevene allerede gjort et valg. Til neste år er det 12 timer fellesfag (norsk, historie, språk og kroppsøving) Dessuten må alle velge matematikk, 2P, S1 eller R1. I tillegg velger elevene 13 eller 15 timer programfag innenfor Realfag eller - Språk, samfunnsfag og økonomi Foresattmøte Foresattmøte

7 Fellesfag-, programfag og timefordeling
Dette skjer etter bestemte regler Eleven må ha to programfag i samme programområde over både VG2 og Vg3 For eksempel matematikk og fysikk begge årene eller Rettslære og Entreprenørskap begge årene I resten av timene kan eleven enten velge et tredje programfag innenfor samme programområde eller velge et fra det andre. Foresattmøte

8 Karriereveiledning VG1
Oppsummering: Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Her er timetallet oppgitt i 60-minutters enheter. For eksempel er 842 timer = 1123 skoletimer Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 842 årstimer 420 årstimer 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Foresattmøte Foresattmøte

9 Gratis læremidler og utstyr
Karriereveiledning VG1 Gratis læremidler og utstyr Fra skoleåret 2009–2010 får elever på Vg1, Vg2 og Vg3: Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 820 til 2670 kroner skoleåret 2008–2009). Foresattmøte Foresattmøte

10 Nyttige tips og råd til eleven
Karriereveiledning VG1 Nyttige tips og råd til eleven Det er elevens valg! Eleven søker og svarer via Søknadsfristene er: 1. mars for ordinært inntak 1. februar for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering) i de fleste fylker) Eleven skal sette opp tre alternative Karakterene og nærskoleprinsippet gjelder for inntak til VG2. I år hadde Byåsen vgs 40 nye elever på VG2 og VG3 Foresattmøte Foresattmøte

11 Nyttige tips og råd til eleven:
Karriereveiledning VG1 Nyttige tips og råd til eleven: Gjøre seg kjent med tidsplanen for inntaket Overhold svarfristene. Hvis eleven ikke er hjemme svar på forhånd, se sørg for at andre svarer for seg Eleven kan miste plassen hvis hun/han ikke svarer til riktig tid ikke møter første skoledag Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen Foresattmøte Foresattmøte

12 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering
Karriereveiledning VG1 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering Etter sakkyndig vurdering fra PPT kan en elev som har behov for det, søke om rett til inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram inntak til spesialundervisning opplæring i punktskrift opplæring i tegnspråklig miljø eller tolk i ordinær opplæring utvidet rett til opplæring – maksimalt fem år Foresattmøte Foresattmøte

13 Karriereveiledning VG1
Minoritetsspråklige Du som tilhører en språklig minoritet, har samme rettigheter som norsk ungdom hvis du har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende har gyldig oppholdstillatelse i Norge Er du mindreårig asylsøker som venter på vedtak om oppholdstillatelse, kan du tas inn til videregående opplæring, men du har ikke rett til å fullføre dersom du får avslag. Du bruker ikke av din rett til tre års videregående opplæring hvis du tar et spesielt innføringsår / forberedende år for minoritetsspråklige før Vg1. Foresattmøte Foresattmøte

14 Karriereveiledning VG1
Minoritetsspråklige Har du et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt norskopplæring inntil du har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen Om nødvendig har du også rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring Særskilt norskopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal gis ved din egen skole. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole. Når morsmålsopplæringen ikke kan gis av egnet personale, skal fylkeskommunen legge til rette for annen opplæring som er tilpasset dine forutsetninger. Foresattmøte Foresattmøte

15 Rådgivertjenesten ved Byåsen videregående skole
Rådgiver i karriereveiledning: Arvid Oen Rådgiver i sos ped: Britt Wrensted Rådgiverne sitter i 2. etasje rett ved vg1-arealet Rådgiverne treffes på skolen i oppsatt tid Ta kontakt og gjør avtaler Foresattmøte

16 Karriereveiledning VG1
Mer informasjon Se nettstedet vilbli.no Spør rådgiver på skolen Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Hjelp ditt barn med valget Lykke til! Foresattmøte Foresattmøte


Laste ned ppt "VALGETS KVALER ER: Elevens valg!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google