Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntak og søknad om spesialundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntak og søknad om spesialundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntak og søknad om spesialundervisning
Rådgiver Gunvor Thomassen Opplæringsavdelingen Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Inntak og søknad om spesialundervisning
Hvem kan søke om spesialundervisning? Sakkyndig vurdering Krav for å kunne søke særskilt prioritert utdanningsprogram Saksbehandling og frister IOP og vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

3 Søknad om spesialundervisning
Søkere med rett til spesialundervisning kan søke om dette samtidig som han/hun søker om inntak. Kriteriet for å få spesialundervisning er at søkeren ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er en forutsetning at sakkyndig vurdering fra PPT er vedlagt. Søknadsfrist 1. februar 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

4 Minoritetsspråklige Minoritetsspråklige som trenger spesialundervisning skal også benytte Vedleggsskjema Søknadsfrist 1. februar 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

5 Endring i forskriften § 6 - 10
Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1 har gjennomgått norsk grunnskole har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2 -1 fjerde ledd har tilsvarande realkompetanse jf § Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

6 Forskriften § 6 – 10 b) Kommunene (skolene) må vurdere om søkerne har en opplæring som gir grunnlag for utskrift av vitnemål. Dette gjelder også voksne. De søkerne som ikke kan dokumentere at de har gjennomgått norsk grunnskole eller har gjennomgått minst 9 år grunnopplæring i utlandet må testes. Dette er Sør-Trøndelag fylkeskommunes ansvar. Det kan imidlertid utføres av andre. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

7 Inntaksprosedyre 1. februar mottar Opplæringsavdelingen søknadene om spesialundervisning Opplæringsavdelingen kjører et prøveinntak (mars) med alle søkerne ut fra karakterene fra 1. termin Alle konkurrerer om plassene (forskrift til opplæringslova § 6 – 25) Alle søkerne til spesialundervisning vil bli knyttet opp mot programområde og skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

8 Konkurranseprinsippet
Alle søkerne konkurrerer om plassene, ikke bare de som søker om spesialundervisning Prøveinntaket kjøres ut fra karakterene på termin 1. Alle søkerne er med i prøveinntaket, men resultatet blir bare avgjørende for søkere med rett til spesialundervisning Er en forutsetning for at skolene skal ha inntakssamtale og utarbeide IOP før inntaket skal være ferdig 12. juli. IOP skal sendes til søkeren samtidig med inntaksvedtaket 12. juli Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune fylkeskommune

9 ”Strategisk søking” Elektro Medier og kommunikasjon
Musikk, dans, drama Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

10 Fordeles til skolene Søknadene blir fordelt til de skolene der søkerne har konkurrert seg inn Skolene fatter vedtak om spesialundervisning Søkerne til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 plasseres uavhengig av karakterene når kriteriene for slik søknad er oppfylt Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

11

12

13

14

15

16 Søkere med behov for tilrettelegging
Søkere som har behov for tilrettelegging, angir dette i søknaden ved å velge søkertype M Eleven har selv med skriv fra avgiverskolen om dette Skrivet leveres mottakerskolen den første skoleuken Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

17

18 Søkere med rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram
Søkere kan ha rett til inntak på et særskilt prioritert utdanningsprogram dersom vilkårene i forskriften til opplæringsloven, § 6-20 er innfridd. Vilkårene er at søkeren har rett til videregående opplæring, jf. opplæringslovens § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1. Søkeren må ha rett til spesialundervisning på grunn av - sansedefekter og motoriske defekter eller - store lærevansker eller - emosjonelle eller sosiale problem eller - store sammensatte funksjonshemninger eller - andre funksjonshemninger Må argumenteres godt for, ikke nok å si at det bare er dette eleven er motivert for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

19 Søknad om spesialundervisning til videregående trinn 2 og VKII
Søkere med lovfestet rett til videregående opplæring har rett til inntak på et programområde på videregående trinn 2 som bygger på det videregående trinn 1 søkeren har gått. Søkere med rett til spesialundervisning og som ikke har vurdering med karakter fra videregående trinn 1, skal tas inn på grunnlag av individuell vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven §6-24. Det skal gjøres en helhetsvurdering, der det også blir lagt vekt på sakkyndig vurdering og søkerens ønske. Søkerne skal levere vedleggsskjema Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

20 Spesielt i Sør-Trøndelag:
Alle skoler i Sør-Trøndelag skal ha individuelle utdanningsprogram. Bruk følgende koder dersom det søkes til kurs skolen ikke har. Det skal utarbeides individuelle løp. Kontakt den aktuelle skolen. Kurskoder: AOLOV1_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 1 AOLOV2_ _ Tilrettelagt opplegg Vg 2 9829 Tilrettelagt opplegg VK2 9830 Tilrettelagt opplegg VK3 9831 Tilrettelagt opplegg VK4 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

21 Alternativ opplæring Skoleåret regnes som en del av skoleretten, men det vil bli mulighet til å søke om utvidet rett. Tilbudene finnes ved: Brundalen vg skole Gerhard Schønings skole Granskogen skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

22 Innføringskurs for minoritetsspråklige
Kurset er ment å kvalifisere minoritetsspråklig ungdom for ordinære utdanningsprogram Primært for de med grunnskole fra hjemlandet Formålet er å heve kompetansen i norsk og andre basisfag Finnes på Gerhard Schønings skole (studieforberedende) og Tiller videregående skole (yrkesforberedende) Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

23 Knutepunktskole for tegnspråklige elever
Heimdal videregående skole tilbyr i samarbeid med Tiller videregående skole og Byåsen videregående skole et tegnspråkmiljø som gir mulighet for sosialt og språklig fellesskap og utvikling. Kontakt gjerne Heimdal videregående skole direkte for nærmere opplysninger: tlf Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

24 Vedtak For søkere fra Sør-Trøndelag vil vedtak om spesialundervisning bli sendt ut samtidig med vedtak om inntak ca. 12. juli 2007. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

25 Vedtak om spesialundervisning
Er et enkeltvedtak som fattes av rektor på den enkelte skole. Det kan klages på innholdet i vedtaket (for eks avslag på søknad om spesialundervisning) Det kan ikke klages på hvilken skole eleven er tatt inn på Klagen stiles til Fylkesmannen og sendes til skolen der vedtaket er fattet. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

26 Spørsmål vedr. spesialundervisning kan rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Opplæringsavdelinga Tlf: Tlf: Informasjon kan også fås hos PPT og rådgivere i grunnskole/videregående skole. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

27 Søknaden skal inneholde:
Utskrift av websøknaden. Vedleggsskjema Sakkyndig vurdering fra PPT. Karakterutskrift for 1. termin fra grunnskolen (ved søknad til Vg 1). Karakterutskrift fra 1. termin Vg 1/VK 1 (ved søknad til Vg 2/ VK 2). Halvårsrapport og IOP for 1. termin inneværende skoleår (ved søknad til Vg 2/ VK 2). Søknadsfrist 1. februar 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

28 Hvordan levere søknaden
Alle søknader med vedlegg SKAL leveres i 2 eksemplarer (1 original og 1 kopi). For søkere fra Sør-Trøndelag: Begge eksemplarene sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen Postuttak 7004 Trondheim. Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune

29 Hvordan sjekker skolen resultatet av inntaket
Gå inn på Vigo skole (Rådgivermodulen) for å se hvor egne søkere er tatt inn, Når svarfristen på søknadene om spesialundervisning har gått ut, er det mulig å sjekke på Vigo skole (Rådgivermodulen) om søkeren har svart Søkerne kan legge inn forhåndssvar Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune


Laste ned ppt "Inntak og søknad om spesialundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google