Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning Arvid Hallén, Tromsø 14.november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning Arvid Hallén, Tromsø 14.november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning Arvid Hallén, Tromsø 14.november 2007

2 Berlin-deklarasjonen  Hovedmål: Fremme økt tilgjengelighet til forskningsresultater - Open Access to Knowledge in the Science and Humanities  Definerer forutsetninger for ”Open Access contributions”

3 Berlin-deklarasjonen  Støtte og oppmuntre forskere til å ta i bruk Open Access kanaler  Jobbe for evaluering av Open Access kanaler for å sikre kvalitetskontroll og god vitenskapelig praksis

4 Berlin-deklarasjonen 243 underskrifter

5 Berlin-deklarasjonen - hvem har signert?

6 Utviklingen internasjonalt  Flere knytter nå krav til lagring av resultater i åpne arkiv  Egenarkivering bør skje i institusjonelle eller fagspesifikke åpne arkiv  Artiklene som lagres skal være peer reviewed  Lagring bør skje innen seks mnd etter publisering

7 Utviklingen internasjonalt: Vetenskapsrådet i Sverige  Skrev under Berlin-deklarasjonen i 2005  Nylig skrevet under anmodning som oppfordrer EU- kommisjonen til å arbeide for OA  Utreder nå forutsetningene for å innføre krav til forskere som får midler om lagring av forskningsresultater (peer-reviewed artikler) i åpne arkiv  Ser spesielt på spørsmål rundt opphavsrett

8 Utviklingen internasjonalt: National Institutes of Health - USA  NIH-funded investigators are requested to submit to PubMed Central an electronic version of the author's final manuscript upon acceptance for publication, resulting from research supported, in whole or in part, with direct costs from NIH. - As soon as possible (and within 12 months of the publisher's official date of final publication)

9 Utviklingen internasjonalt: Research Councils United Kingdom (RCUK)  Seks av syv forskningsråd under RCUK har vilkår om lagring av data (peer-reviewed) knyttet til forskningsbevilgningene  Eksempel:  For all Science and Technology Facilities Council grants arising from proposals submitted after 1 December 2006, the full text of any articles resulting from the grant that are published in journals or conference proceedings must be deposited in an appropriate e-print repository

10 Utviklingen internasjonalt: EU-kommisjonen  Opptatt av tilgang, semantiske søk og flerspråklighet  Sørge for god tilgang til publikasjoner som er resultat av den forskningen EU finansierer  7RP: kan finansiere kostnader forbundet med publisering i OA-tidsskrifter  Må ta hensyn til de forskjellige fagdisipliners egenart og publiseringspraksis

11 Utviklingen internasjonalt: EU-kommisjonen  European Research Council (ERC)  ERC Scientific Council Statement on Open Access, desember 2006  Ønsker å stimulere til felles retningslinjer for forskningsfinansierende aktører i Europa  European Research Advisory Board (EURAB)  Råd om hvordan kommisjonen kan fremme OA (både som finansierende og forskningspolitisk aktør), desember 2006

12 Tvungne publiseringskanaler – et angrep på den akademiske frihet, Forskerforum nr 9  Ønsker Forskningsrådet å pålegge forskerne hvor og hvordan det skal publiseres?  Hva med forskningens og den akademiske frihet?  Kan utviklingen av publisering gjennom OA – tidsskrifter føre til at bare den som får støtte til å publisere, vil bli publisert?  Åpne institusjonsarkiv – i tråd med prinsippet om forsknings frihet og åpenhet. Men hva dersom tidsskrifter ikke tillater slik tilgjengeliggjøring?


Laste ned ppt "Tilgjengeliggjøring av offentlig finansiert forskning Arvid Hallén, Tromsø 14.november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google