Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no Juridiske rammer for utveksling av helseinformasjon - et nordisk overblikk Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no Juridiske rammer for utveksling av helseinformasjon - et nordisk overblikk Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no
Juridiske rammer for utveksling av helseinformasjon - et nordisk overblikk Leif Erik Nohr

2 Nordiske fellestrekk Helsetjenester av høy kvalitet
”Streng” helselovgivning Pasientrettigheter Omfattende og økende bruk av informasjonsteknologi i helse og omsorg Infrastruktur – helsenett Strategier for ehelse Samme demografiske utfordringer Fokus på helhetlige pasientforløp

3 Utfordringer Full utnyttelse av potensialene som ligger i bruk av informasjonsteknologi Etablere et juridisk rammeverk som tar hensyn til Kvalitet Pasientrettigheter Profesjonelle plikter Informasjonssikkerhet Osv…

4

5 Island Nasjonal strategi for bruk av informasjonsteknologi offentlig virksomhet Informasjonssikkerhet og beskyttelse av personvernet skal være ledende prinsipper Ehelse er regulert av helse- og personvernlovgivningen Ingen spesifikk lovgivning for helseinformatikk DeCode

6 Finland Desentralisert helsevesen
Prinsipp om sømløse tjenestestrukturer med borgeren i sentrum Nasjonal elektronisk pasientjournal (2007) Egen lovgivning for sømløse tjenester Nasjonale standarder

7 Sverige Nasjonal ehelsestrategi siden 2006
Omfatter også sosiale tjenester Har som mål å oppdatere lovverket i tråd med utvidet bruk av IKT Etablerer en informasjons- og infrastruktur Forslag til ny ”Patientdatalag” (SOU 2006:82)

8 Sverige (forts.) Forslaget til “Patientdatalag”:
Sammenhengende regulering av behandling av persondata i helsevesenet Rammelovgivning Skal sikre både pasientsikkerhet og personvern Helsepersonell kan – på bestemte vilkår – få direkte tilgang til annet helsepersonells/-institusjoners elektroniske journaler Skal bli mulig for pasienten selv å få tilgang til sin egen journal

9 Danmark Nasjonal strategi for informasjonsteknologi i helsevesenet (2003 – 2007) Fokus på interoperabilitet og standarder (bl.a. implementering av SnoMed) Èn pasient – èn journal innen hver region Høy bevissthet på det juridiske grunnlaget Utarbeidelse av retningslinjer og veiledninger innenfor (f.eks.) informasjonssikkerhet og samtykke

10 Danmark (forts.) “A number of initiatives in the strategy will over a very short period of time challenge some of the regulations in the Law on Patients’ Legal Status. For instance, it will be imperative to clarify whether the existing legislation presents any barriers to displaying information originating from various registries, with the purpose of giving the health care professional a more holistic view of a patient’s state of health.” National IT Strategy 2003 – 2007 for the Danish Health Care Service

11 Norge Nasjonal strategi – ”S@mspill 2007”
Mål om sammenhengende pasientforløp – på alle nivåer Fokus på viktigheten av god og sikker informasjonsflyt Nasjonalt helsenett Utstrakt bruk av elektroniske journaler

12 Norge (forts.) Rundskriv om telemedisin og ansvarsforhold (2001)
Rundskriv vedr. tilgang til og utlevering av opplysninger i elektroniske pasientjournaler Telemedisin og ehelse reguleres av eksisterende lovverk Helseregisterloven Begrensede muligheter til tilgang Lovgivningen (eller tolkningen av den) er for tiden til debatt.

13 Konklusjoner Gode nasjonale strategier (gode intensjoner)
Fokus på infrastruktur Pasientjournalen er i endring Juridiske spørsmål er viktige Ulikheter i hvordan jussen “angripes” Et behov for å tenke nytt. Ny lovgivning for en ny – elektronisk – virkelighet?


Laste ned ppt "Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no Juridiske rammer for utveksling av helseinformasjon - et nordisk overblikk Leif Erik Nohr leif.erik.nohr@telemed.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google