Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTNU og UiO – kommersielle universiteter? Norsk Biotekforum seminar 11.februar 2009 Kathrine Skretting Dekan HF fakultetet, NTNU NTNU og UiO – kommersielle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTNU og UiO – kommersielle universiteter? Norsk Biotekforum seminar 11.februar 2009 Kathrine Skretting Dekan HF fakultetet, NTNU NTNU og UiO – kommersielle."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTNU og UiO – kommersielle universiteter? Norsk Biotekforum seminar 11.februar 2009 Kathrine Skretting Dekan HF fakultetet, NTNU NTNU og UiO – kommersielle universiteter? Norsk Biotekforum seminar 11.februar 2009 Kathrine Skretting Dekan HF fakultetet, NTNU

2 Eierskap til forskningsresultater HVORFOR er dette plutselig blitt så viktig? –Det har jo aldri vært viktig før? –”Forskerne må selvsagt selv eie sine egne forskningsresultat!” –”Bedriftene må selvsagt eie grunnlaget for sin egen virksomhet!” For HVEM er dette i så fall viktig? –Forskerne/professorene? –Universitetene/institusjonene? –Bedriftene? –Samfunnet/skattebetalerne? Og HVA gjør da dette så viktig egentlig? –Gleden/tilfredsstillelsen ved å være eier? –Æren og berømmelsen? –Handlefrihet? –Profittmuligheter?

3 IPR policy ved NTNU og UiO •Universitetene er samstemte om en felles IPR-policy i tråd med lovendringene 2003 •Samkjøres med Forskningsrådets nye retningslinjer •Tiltak internt: –NTNU Technology Transfer AS (”TTO ”) og Birkeland Innovasjon AS •Profesjonelle IP forvaltere –Egne IPR utvalg –Nye kontraktsmaler –Conflict of interest –Støtteapparat for næringslivsrelasjoner og nyskaping •Forhandlinger med flere bedrifter om nye rammeavtaler

4 Hvorfor er IPR viktig for NTNU og UiO? 1.Sikre akademisk frihet for universitet  Rett til å forske på det vi ønsker å forske på  Rett til å publisere  Rett til å forske for ulike oppdragsgivere 2.Sikre at teknologien kommer hele samfunnet til gode  Sikre at teknologi er mulig å realisere (gjennom bl.a. patentering)  Sikre at teknologi overføres til riktig bedrift  Sikre at de som får en rettighet bruker teknologien (aktivitetsplikt)

5 Hvorfor er IPR viktig for NTNU og UiO? 3.Bidra til at NTNU og UiO og Norge blir attraktiv for forskere og studenter 4.Sikre at forskerne anerkjennes egne resultater 5.Hindre at det begås overtramp av andres IP rettigheter

6 NTNU/UiOs forskning Forsker Samfunnet Næringsliv formidling og nytte forskningsfrihet og publisering kommersialisering og konkurransekraft Poenget er å sikre vinn-vinn samarbeid mellom alle interessentene.

7 bedriftuniversitet kompetanse: produkt marked ønsker: profitt bidrag:cash background IP kompetanse: forskning ny kunnskap ønsker:mer forskning publisering bidrag:egeninnsats background IP Bedriftene og universitene er ulike

8 bedriftuniversitet kompetanse: produkt marked ønsker: profitt bidrag:cash background IP kompetanse: forskning ønsker: mer forskning bidrag:egeninnsats background IP Bedriftene og universitene er ulike - økt komptanse - nye kandidater - ny teknologi - økt komptanse - nye kandidater - ny teknologi likevel felles mål: gjennom vinn-vinn samarbeid

9 NTNU/UiO formell eier av forsknings- resultatene Forsker Samfunnet Bedrift 1 bruksrett bransje A Bedrift 2 bruksrett bransje B Formidling, bruk og nytte forskningsfrihet og publisering kommersialisering og konkurransekraft

10 Derfor: må UiO og NTNU forvalte sine forskningsresultater og tilhørende IP på en profesjonell måte til det beste for hele samfunnet.


Laste ned ppt "1 NTNU og UiO – kommersielle universiteter? Norsk Biotekforum seminar 11.februar 2009 Kathrine Skretting Dekan HF fakultetet, NTNU NTNU og UiO – kommersielle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google