Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Private aktørers rolle i medisinsk forskning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Private aktørers rolle i medisinsk forskning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Private aktørers rolle i medisinsk forskning
Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? Filantropi – ikke oppdragsforskning! Min bakgrunn her: daglig leder for tre stiftelser – og omfattende bakgrunn fra norsk universitets- og forsknings- administrasjon Hvordan prioriterer stiftelsene -?

2 Vanlig oppfatning? “Privately funded research:
mainly motivated by profit, much less likely than governments to fund research projects solely for the sake of knowledge.” (Wikipedia)

3 Opprettet 2004/05 Samlet kapital 875 MNOK Støtter forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen De første 5-6 år har disse stiftelsene forpliktet seg til å støtte forskning i Bergen med over en kvart milliard kroner

4 Opprettet 2009, oppstart 2010 Kapital ca 900 MNOK Varighet av stiftelsen - inntil 30 år Vid formålsparagraf- ikke bare forskning Delte ut 87,5 MNOK til forskning i sitt første år Deler ut ytterligere 48 MNOK (?) til forskning i år Utbetalinger over 4 år

5 Tre stiftelser – en driftsorganisasjon
BMFS BFS SKGJ LOS AS

6 Stiftelser – en problematisk konstruksjon ?
Felles drift gir: Kritisk størrelse Kompetanse Rasjonell drift, reduserte kostnader Muliggjør: Bedre synlighet Legitimitet Åpenhet for innsyn og kontroll Trygghet for donator I vårt tilfelle- en megler mellom kapital og katedral!

7 Satsingsområder BFS og BMFS:
Rekruttering av yngre fremragende forskere Forskningsinfrastruktur Tematiske programmer/translasjonsmedisin SKGJ: Medisinsk og maritim/marin forskning : vid formålsparagraf Bidra til kvalitetsheving innen translasjonsmedisin – etablering av K.G.Jebsen- sentre Felles: spisset profil- relativt lavt antall årlige tildelinger, men hver av betydelig størrelse! Internasjonale kvalitetsmål legges til grunn Tildelinger ut fra kvalitet – ikke tematikk Hvis tematiske programmer, så er tematikken fremmet av universitetet og ikke stiftelsene!

8 Tildelinger med ”No Strings Attached”
Kvalitet som utvelgelseskriterium Utvelgelse basert på internasjonal peer review Ingen tematisk avgrensing Enkle og ubyråkratiske prosedyrer Færre bindinger i bruken av midlene enn i offentlige finansiering av forskning Ingen krav om gjenytelser (i motsetning til oppdragsforskning)

9 Basisforutsetninger for tildelingene
Tildelingene skal: ikke svekke universitetenes faglige uavhengighet være av faglig interesse for universitetene understøtte universitetenes strategier styrke universitetenes evne til å utføre sine primæroppgaver fremme samarbeid med helseforetakene Først: Merk at alt dette er midler som har vært lyst ut innenfor programmer som er utviklet i samarbeid med universitetet, mellom annet for å sikre at tildelingene skal: (slide). Deretter: Og videre at det er inngått rammeavtaler (samarbeidsavtaler) mellom stiftelsen og universitetene som regulerer formål og innhold i programmene og sikrer at universitetene kan forvalte aktivitetene på en betryggende måte.

10 Hvilke krav stiller dette til universitetene?
Strukturerte prosesser internt for å fremme søknader i tråd med strategiske planer Utelukkende fremme søknader om midler til satsinger som også universitetet selv ønsker å allokere midler til, og søke gaveforsterkning til samme formål (!) Reelle egenandeler i form av friske midler og infrastruktur – ikke bare prosentandeler av eksisterende stillinger → ”spleiselag” Synliggjøring av stiftelsenes rolle

11 Norsk forskning og filantropi
Av relativt ny dato og ikke av stort omfang Til dels usikker institusjonell respons- er gaver et problem? Fagmiljøene vesentlig mer positive Offentlig holdning – kfr. regjeringens forslag om avvikling av gaveforsterkningsordning ?! Men: vil kunne få øket betydning. Forutsetter ikke bare flere givere – men også øket profesjonalitet ved institusjonene – og mer positiv holdning fra offentlig side!

12 Akademisk frihet ”Eksternfinansiering begrenser den akademiske frihet bare dersom forskerne og forsknings-institusjonene selv lar det skje.” - Dag Rune Olsen, dekanus v/Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB


Laste ned ppt "Private aktørers rolle i medisinsk forskning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google