Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009
av Anne Steenstrup-Duch Presentere meg selv, kommunikasjonsleder ved Det medisinske fakultet Jobber blant annet med kontakt med media, og hjelper forskere å få ut saker

2 Dagens program 08:30-09:00 Hvorfor driver vi med forskningsformidling?
Ved Anne Steenstrup-Duch, kommunikasjonsleder DMF, NTNU 09:00-10:30 Hvordan jobber Shrödingers katt? Ved Eiliv Flakne, prosjektleder NRK 10:30-10:45 Pause 10:45-12:00 Praktiske råd og tips i kontakt med media Christian Fossen, Informasjonssjef NTNU 12:00-12:30 Lunsjpause 12:30-14:50 Praktiske råd og tips i kontakt med media, forts. 14:50-15:00 Informasjon om eksamen og registrering av deltagelse Ved Anne Steenstrup-Duch

3 Hva er allmenn forskningsformidling?
Forskerrettet forskningsformidling: Vitenskapelig publisering - Stephen og Magne sitt kurs Brukerrettet forskningsformidling: Avgrensede grupper som for eksempel kommunikasjon mellom forskere og klinikere Allmennrettet forskningsformidling: Det brede publikum Vitenskapelig publisering har nivåer og er viktig for tellekantene, og gir penger i kassa Brede publikum: pasienter, pårørende, komm. Mellom forskere, massemedier, politikere Forskningsformidling – allmenn forskningsformidling

4 Hvorfor driver vi med forskningsformidling?
Fordi loven krever det Fordi det er lønnsomt Fordi det er gøy! Ethos logos pathos Fra nå av kaller jeg det forskningsformidling!

5 Fordi loven krever det Universitets- og høyskoleloven
§ 1-1. Lovens formål Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler a)tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. b)utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. c)formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. § 1-3. Institusjonenes virksomhet d)bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vis årsrapport

6 Fordi det er lønnsomt Fra Publisere & Presentere, Magne Nylenna: Åpenhet fra forskningsmiljøene og god kommunikasjon med allmennheten er nødvendig for forskningens legitimitet (…) og ikke minst for å sikre økonomisk støtte til forskning. Vi har mange ulike målgrupper for vår virksomhet:

7 Forskerens omverden - kommunikasjonskart
De som setter rammer De som er direkte involvert Forskerens omverden - kommunikasjonskart De som har faglig kunnskap De som har ad hoc interesser De som setter rammer: Aktører som har formell myndighet til å direkte vedta politiske og økonomiske mål og rammer for virksomheten, eller gjennom sine vedtak vil påvirke virksomheten indirekte. NTNU sentralt, departement, direktorat, kommune, fylkeskommune, helse og sosialkomitee, datatilsyn, EU, Forskningsrådet, andre finansieringskilder: ERC, Kreftforeningen, Kavli Om man tror "Ida" sin almennformidling ikke hjelper Geologisk museum og UiO så er man mer enn naiv,.... Org. som sanitetskvinner, kreftforening og andre gir penger like mye på omdømme som fagartikler? Direkte involvert: Aktører som er knyttet til den daglige driften og som er sentrale i forhold til å løse virksomhetens oppgaver (interne) eller bruke dens tjenester (eksterne). Det skilles altså mellom interne og eksterne relasjoner. Kollegaer De som har ad hoc interesser Aktører som har interesser knyttet til bestemte saker eller situasjoner i vår virksomhet eller enkelte deler av et sakskompleks. Eksempler på slike aktører er medier, interesseorganisasjoner, aktivistgrupper, enkeltpersoner. Interesseorganisasjoner ”mannen i gata” Aktivister Media, lokale, regionale og internasjonale De som har faglig kunnskap Aktører som påvirker faglige normer som er relevante for virksomheten. Det kan være forskningsinstitusjoner, universitet, internasjonale organisasjoner og profesjonsgrupper. Vi kan også regne med virksomheter som er eller har vært i samme situasjon som oss selv. Andre forskere, legeforeningen, spesialistforeningene, de andre medisinske fakultetene, samarbeidende universiteter Hva har de feller: …  Felles for disse: de leser aviser, surfer på nett, ser på tv, hører på radio etc. stort sett bare de som har faglig kunnskap som leser artiklene dine, kanskje noen av de som setter rammer Som beslutter satsingsområder, utlysninger og hvordan pengene fordeles leser avisa Godt omdømme gir penger i kassa!

8 HUNT ”Det er viktig for HUNT å være synlig i media først og fremst fordi det bidrar til kunnskapsoverføring mellom forskere og samfunn. Men medieoppslag bygger også omdømme og tillit, noe som er helt grunnleggende for offentlig og politisk støtte til nye helseundersøkelser og videre forskning.” Stein Krokstad, leder HUNT

9 HUNT

10 Show me the money! Forskningsmeldingen sier bl.a.
Dagens finansieringssystem for universiteter og høgskoler har egne resultatbaserte komponenter for forskning og utdanning, men ikke for den tredje hovedoppgaven, formidling. Innføring av en formidlingskomponent har vært utredet i to omganger men er ikke gjennomført Regjeringen mener det er behov for å stimulere institusjonenes samfunnskontakt (…) og vurdere innføring av en formidlingskomponent på nytt. I mellomtiden: Formidling er viktig anliggende for forskere og ledelse Institusjonen bør sette egne mål for formidlingsaktiviteten og måle og belønne denne Formidlingsaktivitet måles i Frida+ egenregistrering jeg gjør. Plukker opp aviser og web. Ikke radio og TV. Stor grad av underregistrering Vi har som fordeles til instituttenes, basert på aktivitet registrert i FRIDA. Vurderer mer direkte insentiv.

11 Tora Aasland om Kavli instituttet
”Jeg følger spent med på de resultatene senteret kan vise til og registrerer at senteret også vektlegger formidling som en viktig del av sin virksomhet” Hva det betyr? Kanskje det endelig kommer penger til dette? En gang…

12 Fordi det er gøy! Husk: å registrere mediebidrag i Frida..
Les mer: Magne Nylenna, Publisere og presentere Publisere & Presentere av Magne Nylenna Skrevet spesielt med tanke på helsepersonell Tips til intervjuteknikker Ulykker og katastrofer Hva man kan si/taushetsplikt/sperrefrist

13 Eksamen http://files.itslearning.com/data/ntnu/open/CO31132/index.html
Ikke skriv navnet ditt i besvarelsen Eksamensinnlevering: 12. juni 2009 klokken 12:00 Send eksamensbesvarelse på epost til


Laste ned ppt "SMED8005 Communication of Science/Forskningsformidling 02. juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google