Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard

2 Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng. Cristin skal innhente og sammenstille informasjon for forskningsinstitusjonene ut fra prinsippet om åpen tilgang for alle. Cristin skal også dokumentere, presentere og gjøre åpent tilgjengelig kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering i en felles nasjonal database som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

3 Tre hovedområder for Cristins arbeid Skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon som grunnlag for sitt arbeid Synliggjøre norsk forskning nasjonalt og internasjonalt Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Mer forskning, mindre administrasjon.

4 Oversikt – Hovedoppgaver Underlagt Kunnskapsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet Cristin-systemet Open Access Lisens- forhandlinger Opprettet 1.Jan 2011

5 Personell 4 brukerstøtte (8 Teknikere) Cristin-systemet 2 koordinatorer Open Access 3 forhandlere Konsortiearbeid

6 Organisering Helse- og omsorgsdep. UiO. USIT leveranser Tviste- utvalget Ekspert- grupper

7 Cristins plass i norsk forskning Illustrasjon fra Fagerbergutvalgets rapport. (NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem)

8 Cristins plass i norsk forskning Prinsipp: ”Jo flere artikler, jo flere publiseringspoeng. Jo flere poeng, jo mer penger”. • Finansiering i norsk forsking (utover basisbevilgninger) reguleres av tellekantsystemet • Tellekantsystemet er fundamentet i Norsk Vitenskapsindeks (NVI) • NVI en kjernetjeneste i Cristin

9 Cristins plass i norsk forskning Men det er større ambisjoner for Cristin • Cristin er et forskningsinformasjonssystem, ikke bare et forvaltningssystem for tellekanter. • Cristin skal også holde orden på ikke-tellende forskning • Statistikk og analyse • Forskertjenester NVI Cristin http://www.dagblad et.no/2011/10/21/m agasinet/jesper_juul /barn/helse/187115 90/

10 Cristin-systemet i Cristin • Skal gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig for alle • Først og fremst dekke forskningsinstitusjonenes og forskningsmiljøenes behov for informasjon om norsk forskning • Kan også tas i bruk til interne formål som virksomhetsstyring, dokumentasjon og rapporteringer • Skal også ivareta særskilte oppgaver for myndighetene og arbeidsgiver = NVI Cristin- systemet Open Access Konsortie- og lisensarbeid

11 Konsortiearbeid og lisensavtaler • Videreføre og reforhandle dagens avtaler • Utrede alternative modeller for lisensavtaler – Nasjonale lisenser? • Samarbeide nært med Helsebiblioteket Cristin- systemet Open Access Konsortie- og lisensarbeid

12 Open Access – 1.prioritet er arbeid med infrastruktur Mål: Få opp en motorvei fra innlevering i Cristin-systemet, via institusjonelle arkiv og Nora til spredning ut i verden 1.Dataflyt: overføringsarkiv (m opplasting i Cristin) 2.40-prosenten 3.Nora distribusjonstjeneste Cristin- systemet Open Access Konsortie- og lisensarbeid

13 Cristin (Oracle) Brage Metadata- standard Nora Master Nora Viten Metadata- standard Bora Munin Cristin Arkiv ? Tilbakelenking NORA 3 40- prosenten 2 Dataflyt 1 Infrastruktur

14 Grønn Open Access kandidater Cristin-system Open Access Licence Agreements Handler utelukkende om en ting: Hvordan få realisert potensialet for egenarkivering?

15

16 Nora • NORA står for Norwegian Open Research Archives • En nasjonal søketjeneste som høster alle norske institusjonelle arkiv inkludert Open Access journaler i Norge. • En del av Cristins portefølje og skal fullintegreres i Cristin Cristin-system Open Access Licence Agreements

17

18

19


Laste ned ppt "Muligheter og prioriteringer Det 73. norske bibliotekmøte Stavanger mars 2012 Nina Karlstrøm og Christine Rostgaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google