Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARKEDSBASERT FORVALTNING Stein Ivar Steinshamn Senter for fiskeriøkonomi SNF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARKEDSBASERT FORVALTNING Stein Ivar Steinshamn Senter for fiskeriøkonomi SNF."— Utskrift av presentasjonen:

1 MARKEDSBASERT FORVALTNING Stein Ivar Steinshamn Senter for fiskeriøkonomi SNF

2 Hva er markedsbasert forvaltning  Hvordan fastsette størrelsen på selve kvoten  Hvordan fiske opp og fordele en gitt kvote.

3 Hvordan fordele en gitt kvote  Markedsbasert forvaltning betyr å bruke markedsmekanismen  Insentivbasert forvaltning (Rettighetsbasert fiske)  Ved å gi aktørene eiendomsrett til en del av ressursen vil de ikke bare høste fordelene av vellykket forvaltning, de vil også føle ulempene ved en mislykket eller dårlig forvaltning.

4  Trenger ikke bare være omsettelige kvoter i tradisjonell snever forstand.  Kan også være:  grupperettigheter  territorielle rettigheter  basert på fiskeri i stedet for på enkeltarter

5 Fordeler ved insentivbasert forvaltning  Effisient fordeling av kvotene  Reduserer overkapasitet i fangstleddet  Direkte og indirekte reduksjon av presset mot overbeskatning  Mer miljøvennlig fangst

6 Problemer med omsettelige kvoter  Dumping av bifangst  Dumping av mindre verdifull fisk: kan løses ved å gjøre kvotene verdibasert  Lang overgangsfase  Initiell fordeling  Varighet

7 Andre former for markedsbasert forvaltning  Skatt (landingsavgift) som alternativ til kvoter.  Hva som er best avhenger av forholdet mellom marginal nytte og marginale kostnader.

8 Markedsbasert kvotefastsetting  Bruke kunnskap om markedet (tilbud og etterspørsel) i bioøkonomiske modeller for å bestemme optimale kvoter/uttak.  Avtakende etterspørsel i stedet for konstante priser.  Stigende grensekostnader i stedet for konstante kostnader.

9  Dette resulterer bl.a. i jevnere kvoter over tid og dermed mer stabile rammevilkår.  Høgere netto avkastning (verdiskaping) selv om de totale kvotene ikke nødvendigvis er høgere.

10 Sild: Observert pris og estimert etterspørsel

11 Sild: Faktisk og optimal fangst som funksjon av bestand

12 Sild: Faktisk og optimal fangst over tid

13 Torsk: Observert pris og estimert etterspørsel

14 Torsk: Faktisk og optimal fangst samt tilvekst som funksjon av bestand

15 Torsk: Faktisk versus optimal fangst over tid

16 Torsk: Bestand i forhold til optimal bestand og i forhold til moratorienivå

17 Torsk: Faktisk og estimert utvikling i nettoavkastning (verdiskaping)

18 Kan også kombineres med flerbestandsmodellering

19 Oppsummering / konklusjoner  Markedsbasert forvaltning kan gi vesentlige bidrag til økt verdiskaping i fiskerinæringa.  Tradisjonell tolkning:  rettighetsbasert fiske, dvs. rettigheter som kan omsettes i et marked (f.eks. omsettelige kvoter)  redusert overkapasitet / mindre press på ressursene / mer miljøvennlig fangst

20 Oppsummering forts.  Markedsbasert kvotefastsetting.  Trekke kunnskap om markedet inn i modellene for å bestemme optimal fangst.  Gir jevnere kvoter over tid.  Gir ofte mer konservativ fangst men samtidig høgere nettoinntekter / verdiskaping.


Laste ned ppt "MARKEDSBASERT FORVALTNING Stein Ivar Steinshamn Senter for fiskeriøkonomi SNF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google