Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WWFs syn på norsk fiskeriforvaltning Nina Jensen WWF-Norge Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 4. februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WWFs syn på norsk fiskeriforvaltning Nina Jensen WWF-Norge Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 4. februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 WWFs syn på norsk fiskeriforvaltning Nina Jensen WWF-Norge Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 4. februar 2009

2 WWF (World Wide Fund for Nature) •WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon •WWF er verdens største og mest innflytelsesrike naturvernorganisasjon •Organisasjonen har nærmere 5 millioner støttespillere •WWF har rundt 700 naturvernprosjekter i nærmere 100 land

3 ”Measures of success” •WWF rapport fra oktober 2008 •Gjennomgang av viktige virkemidler i det norske torskefisket: utkastforbud, selektive fiskeredskaper, og stenging av gyteområder i visse perioder •Brukt aktivt i Norge/EU forhandlingene

4

5

6 Denne rapporten er bestilt og betalt av WWF Norge fortjener å vinne - men konkurransen er dessverre ikke så hard. Norges scorer middels på flere punkter slik som føre-var, fangstmetoder og sosioøkonomiske faktorer

7 Helhetlig økosystembasert forvaltning •Vanskelige tider – klimautfordringer – befolkningsvekst – likevel ”business as usual” •Norsk (fiskeri) forvaltning mangler ennå mye på å være helhetlig og økosystembasert…* •Summen av belastninger som teller •Mer belastning i et område (olje, skipsfart, fiskeri, oppdrett, forurensing, introduserte arter) betyr at det MÅ bli mindre av noe annet •Forvaltningsplanene for Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet

8

9 Hva og hvem som helst får bruke det Ingen kriterier om sporbarhet eller bærekraft ”Det er typisk norsk å være god” Rødlista arter som uer, hummer og kysttorsk får være med Ulovlig fanget torsk som har vært i Kina? Et merke uten innhold

10 Basert på tre prinsipper: •Status for bestanden •Fiskeriets miljøpåvirkning •Sporbarhet i hele verdikjeden Et merke med innhold Adgang til markeder som krever miljømerking i dag, eller vil gjøre det i fremtida

11 •Objektive - Uavhengige kriterier utarbeidet i samarbeid mellom industri, forvaltning, naturvernorganisasjoner m. fl. •Solide - Strenge krav som kun de beste aktørene oppfyller •Uavhengige - tredjeparts sertifisering og kontroll •Kritiske - Jevnlig re-sertifisering hvor man mister sertifiseringen dersom kravene ikke lenger oppfylles •Dynamiske - Jevnlig oppdatering av standard for å bli enda bedre •Troverdige – Ikke ”eid” av industri eller myndigheter Hva kjennertegner gode merkeordninger?

12 Estimert isdekke 2010 - 2030 Et nytt havområde vokser frem…

13 Estimert isdekke 2070 - 2090 … og med det store utfordringer for fremtidig forvaltning

14 •Norge deler om lag 90 % av bestandene vi høster med andre stater •Norge må ta en ledende rolle i internasjonale fiskeriforhandlinger (Arktis, Antarktis, EU-Norge) •Dagens regionale fiskeriregimer i Arktis leverer dårlig: •NEAFC - Konvensjonen forplikter til bærekraftig fiske, men leverer ikke! •NEAFC har nedfisket kolmula, mange dyphavsarter, og har ikke greid å løse konflikter mellom kyststater på en bærekraftig måte. •I Arktis vil vi ha en gullstandard! Ikke en utvidelse av et regime som fungerer passe dårlig. •EU og USA krever ”føre-var-tilnærming” – Moratorium mot fiske inntil gode forvaltningsregimer er på plass… Norge? Norges rolle – internasjonal fiskeriforvaltning

15 •2005: WWF-Russland publiserte den første rapporten med russiske data som estimerte urapportert fiske fra russiske fartøy •2006: WWF sentral som bidragsyter med aktører som FHL, da AIPCE vedtok retningslinjer for alle sine medlemmer for kjøp av torsk fra Barentshavet •2007: WWF-Russland publiserte en omfattende rapport som ser på overkapasiteten og strukturen i den russiske flåten og viser hvordan dette bidrar til å øke problemet med urapportert fiske Kampen mot ulovlig fiske i Barentshavet

16 2008: WWF-Norge rapport om ulovlig fiske i Arktis. Mer enn 70 % av verdens hvitfisk kommer fra Arktiske farvann. Ulovlig fiske er en trussel mot flere av de store bestandene WWF rapporten ser spesifikt på Barentstorsk og russisk pollock Trussel mot bestandene kommer i tillegg til lovlig overfiske, forurensning og klimaendringer.

17 •TRAFFIC (organisasjon som er opprettet og delvis funded av WWF) jobber med to viktige analyser i 2009: •Handel med sjømat til og fra Kina •Handel og forvaltning av russisk pollock •MSC skal evaluere to svært sentrale fiskebestander: •Barentstorsken, både norsk og russisk •Russisk pollock (den amerikanske er sertifisert) •WWF oppskalerer vårt globale fiskeriarbeid med fokus på handel med sjømat og Asia blir viktig. Samt økt fokus på bruk av fiskeriorganisasjonene for å kontrollere fiske. Ulovlig fiske – WWFs globale arbeid i 2009

18 Fiskeriforvaltning for fremtida •Helhetlig økosystembasert forvaltning •Kunnskap og økt forskning inkludert mer fokus på erfaring og observasjoner fra fiskere – økt kunnskap er avgjørende for vellykket forvaltning i fremtida •Forvaltningsstrategier med klare mål, høstningsregler, redskapsreguleringer, sesong- og områdestenginger – samt evaluering av effektiviteten •Utvikling av miljøvennlig teknologi og utfasing av fiskeredskaper som ikke er tilpasset ressursgrunnlaget •Ikke nødvendigvis øke uttaket, men øke verdien av produktet!

19 Utfordringer til Fiskebåt •Kamp for petroleumsfrie områder i Norskehavet •Oljefritt Lofoten og Vesterålen! Vis engasjement! •Tenke helhetlig ifht. utviklingen av norske fiskerier og fiskeoppdrett •Føre-var forvaltning av nordområdene •Økt forskning – og bruk den aktivt i forvaltningen •Fortsett arbeidet for reduksjon av bifangst/praktiske løsninger •Klimakutt i fiskeflåten

20 www.wwf.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "WWFs syn på norsk fiskeriforvaltning Nina Jensen WWF-Norge Fiskebåtredernes Forbunds representantskapsmøte Oslo, 4. februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google