Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturvernskolen: Tema på foredrag: Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Tid: 30 min For mer info om foredraget kontakt: Jorun Vallestad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturvernskolen: Tema på foredrag: Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Tid: 30 min For mer info om foredraget kontakt: Jorun Vallestad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturvernskolen: Tema på foredrag: Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Tid: 30 min For mer info om foredraget kontakt: Jorun Vallestad, jv@naturvernforbundet.no Andre relevante foredrag på www.naturvernforbundet.no/skolen: Andre relevante nettsider: www.folkeaksjonen.no

2 Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Seieren, kunnskapen og veien videre

3 Vi passer på Lofoten, Vesterålen og Senja! • Vi vant kampen i 2001, 2006 og 2011 • Stort og bredt engasjement var det som ga seier • Et sted må grensa for oljeindustrien gå • Takk for innsatsen!

4 Hvorfor vant vi? • Stort og kompromissløst engasjement over hele landet • En synlig og bred allianse • Vi har de beste argumentene og fikk vist det fram • Mer kunnskap styrket vår sak – sjøfugler svært sårbare – svært viktig gyteområde – miljøforskerne advarte mot oljesøl

5

6 Hva skjedde i forrige runde? • LoVeSe ble stengt for oljeboring gjennom forvaltningsplanen i 2011 • Samtidig ble andre områder i nord åpnet • Ny kunnskapsinnhenting om LoVeSe satt i gang

7 Tre ord du må kunne: 1. Konsekvensutredning • Stridens kjerne de siste årene • Naturvernforbundet er mot konsekvensutredning (KU) • En konsekvensutredning er første steg før en åpning for oljeboring • Alle tidligere KU-er på norsk sokkel har ført til åpning på tross av miljøfaglige råd • ”I iverksettelsen av en konsekvensutredning ligger det en intensjon og et ønske om å starte oljevirksomhet”. - Raymond Johansen, partisekretær i Ap • § 3.1 i petroleumsloven: «Før åpning av nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser, skal det finne sted en avveining mellom de ulike interesser som gjør seg gjeldende på det aktuelle området.» • Forvirrende begrep! I spørreundersøkelser svarer mange ja til konsekvensutredning, selv om de svarer nei til oljeboring

8 2. Forvaltningsplan • Mål: All næringsaktivitet i planområdet skal baseres på økosystemets tålegrense • Avgjør åpning av nye områder for oljeboring, ellers få beslutninger • Mye ny kunnskap – beslutningene preges av politiske kompromisser

9 3. Petroleumsfrie områder ”Havområder vernet mot olje- og gassvirksomhet. Dette vernet skal ikke være et hinder for høsting av de fornybare ressursene i havet. Ingen former for leitevirksomhet eller andre forberedelser til utvinning av olje og gass skal kunne tillates i de vernede områdene. Utvinning av olje eller gass skal ikke kunne ikke startes opp.” Naturvernforbundet vil ha petroleumsfrie områder i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja

10 Nå er det på’n igjen! • Stortinget 2013-2017 må ta stilling til om de ønsker oljeboring • Ny forvaltningsplan i 2015/2016 • Stortingsvalget 2013 og regjeringserklæringen blir avgjørende • Ditt engasjement er viktig!

11 Mulig enorme petroleumsressurser Ingen vet hvor mye olje og gass som faktisk finnes i området. «Kan vi virkelig si nei til å undersøke om det finnes olje og gass til en verdi av 1500 milliarder kroner på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen?» Helge Lund, konsernsjef i Statoil, VG november 2009

12 Fisk • Fødestue for verdens største torskebestand • Gyte- og overvintringsområde for norsk vårgytende sild. Sildelarvene fraktes herfra til oppvekstområder i Barentshavet • Fiskeriene har dannet grunnlaget for bosettingen i området i lang tid • 2012: Fiskeeksporten fra Nordland økte mens den gikk ned fra Norge • Fangst av villfisk i Norge: eksport for 20,1 mrd i 2012 • Tørrfisk: 507 millioner eksport

13 Unik natur • Store sjøfuglbestander - Viktig hekke-, myte- og overvintringsområde - Røst har den største sjøfuglkolonien på det europeiske fastlandet • Verdens største kaldtvannskorallrev ligger utenfor Røst sammen med store tareskoger og et rikt dyreliv • Spermasetthval, vågehval, spekkhoggere, steinkobbe og mange andre sjøpattedyr

14 Landskap og opplevelser • Tusenvis av turister hvert år • National Geographic Traveler: Lofoten tredje beste øyrike i verden!

15 Fire gode grunner til oljefritt • Klimagassutslipp • Utslipp til sjø • Ulykkeshendelser • Utkonkurrering av fornybar næring

16 Fagkunnskapen sier nei til oljeboring

17 Norge har et spesielt ansvar « Norge er et av landene i verden som har tjent aller mest på fossil energi. Dette gir oss et spesielt ansvar i klimapolitikken, spesielt i forhold til de fattige landene.» - Børge Brende, tidl. generalsekr. i Røde Kors

18 Norges største forurenser • Norges utslipp har økt med 5,8% siden 1990 • 1/3 av norske klimagassutslipp kommer fra oljeindustrien • Oljeindustriens utslipp har økt med 75% siden 1990 • Prognosene fram til 2019 tilsier fortsatt vekst i utslippene

19 På tide å fase ut olja • Ny oljevirksomhet gir nye utslipp, både gjennom produksjon og drift • Det tar minst 15-20 år fra tillatelse gis til et oljefelt er i drift • I 2030 må vi ha et fornybart Norge

20 Utvinningstempoet må ned • FNs klimapanel: Klimagassutslippene må reduseres med opp til 85 prosent innen 2050 • 2/3 av de oppdagede, fossile reservene må forbli i bakken (IEA)

21 Det skjer oljeulykker • Desember 2007: Norgeshistoriens nest største oljeutslipp på Statfjord A – 4000 tonn råolje rett i havet i et vær der oljelensene ikke kan brukes • Mai 2008: Ny ulykke på Statfjord A ”Kystverket og SFT er bekymret for det økende antallet hendelser offshore. ” SFT, 29.oktober 2008 • Smal sokkel betyr boring nære land • Dårlig beredskap, ofte umulig på grunn av vær og lys

22 Kontinuerlige utslipp til luft og sjø • Det skjer utslipp fra vanlig drift av oljeinstallasjoner: – Produsert vann, 180 m 3 - tallet vil øke fram mot 2020 – 120 000 tonn kjemikalier • Oljenæringa står for 27% av norske Nox-utslipp

23

24 Verdens siste store torskebestand er truet • Torsk som er oppvokst i Norge gir mat til hele verden • Hele årskull kan dø ved en ulykke • Kan få negativ påvirkning av kontinuerlige utslipp • Torsk fra Lofoten kan miste sitt stempel som ren og urørt

25 Unik natur trues av utslipp og inngrep • Fuglene svært sårbare for utslipp, spesielt under hekking og fjærskifte • Allerede under sterkt press • Rørlegging og annen bunnaktivitet kan ødelegge korallrevene

26 Arealkonflikt med fiskeri • Det er på kontinentalsokkelen ressursene er, både oljen og fisken • I Lofoten og Vesterålen er sokkelen smal, og det må bli et valg om hva vi skal bruke områdene på • Fiskeriorganisasjonene er mot oljeboring i områdene, og har protestert mot letingen som har foregått ved hjelp av seismikk

27 • Bergens Tidende 31. oktober 2012: Journalist: «Norsk Olje og Gass viser også til at olje- og gassvirksomheten har pågått i 40 år i "god sameksistens" med fiskeriene og andre næringer.» Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag: «Bare tull. Hvis dette var et ekteskap, hadde vi tatt ut skilsmisse for lenge siden. Vi har slett ikke levd i fred og fordragelighet med oljenæringen. De tre første tiårene i oljeepoken måtte fiskerne konsekvent vike for oljeinteressene. Det har bedret seg noe det siste tiåret etter at miljøhensyn begynte å veie litt tyngre, men fortsatt sliter vi med seismikkskyting og andre oljeaktiviteter.»

28 Fornybare Nordland går så det suser! • Folketallet økte med 980 personer i 2012, og det er vekst i folketallet i alle regioner, også i Lofoten • Eksporten fra Nordland i 2012 vokste med hele 10 prosent fra året før. Verdien er 19,5 milliarder. Eksporten vokste for fjerde året på rad

29 HVA KAN DU GJØRE? • Meld deg inn i Naturvernforbundet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja • Få de du kjenner til å gjøre det samme • Vis fram ditt synspunkt! På internett, på gata og rundt kjøkkenbordet • Delta på arrangementer og markeringer i regi av organisasjonene (eks. vardebrenning) – eller lag dem selv! • Spre informasjon om saken gjennom stands, åpne møter og leserbrev i avisa • Kontakt politikere fra ditt område og fortell dem hvorfor saken er så viktig Ditt ansikt her?

30 Se flere foredrag her: www.naturvernforbundet.no/skolen

31 Bli medlem - gjør en forskjell Send SMS NATUR til 2077


Laste ned ppt "Naturvernskolen: Tema på foredrag: Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Tid: 30 min For mer info om foredraget kontakt: Jorun Vallestad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google