Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kan fiskeflåtens atferd harmoniseres med fiskeindustriens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kan fiskeflåtens atferd harmoniseres med fiskeindustriens."— Utskrift av presentasjonen:

1 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kan fiskeflåtens atferd harmoniseres med fiskeindustriens behov? Muligheter for økt verdiskaping fra hele verdikjeden John R. Isaksen Fiskeriforskning

2 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Dagens tekst •”Markedsbaserte høstingsstrategier” •Perspektiv •Problemområder innen dagens høsting •Metodiske utfordringer •Loddetorsken og andre delprosjekter •Oppsummering

3 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Markedsbaserte høstingsstrategier •Styrt av en bredt sammensatt referansegruppe som er bestemmende for de forsknings- oppgaver og problemstillinger som ønskes belyst •Anvendt tilnærming •Pågått fra 2002 •Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond •Ennå oppegående

4 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Bakgrunn •Fangstreguleringer er myndighetenes viktigste styringsredskap •Bortfall av andre virkemidler (støtteordninger m.m.) •Hva med deres betydningen for resten av verdikjeden?

5 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Perspektiv BiologiFangst Regulering Produksjon Marked Fangstbasert MarkedBiologi Produksjon Reguleriing Fangst Markedsbasert

6 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Barrierer for økt verdiskaping •Råstoff av dårlig kvalitet •Fangst på feil del av bestandene •Årsaker til sesongsvingninger og hvordan dempe dem

7 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Stabilt uttak over år

8 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Sesongvariasjoner Norge-Island 2004

9 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Sesongvariasjoner Norge-Island 2005

10 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Sesongvariasjoner Norge-Island 2006

11 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Etterspørsels- forhold Redskaps- bruk Tilgjengelig- het Andre konsesjoner Fangst- reguleringer Biologi Årsaker

12 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Sesonger i kystfiskeriene

13 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Metodiske utfordringer •Imponerende, men problematisk dynamikk blant heterogene aktører •Gjennomsnittsbetraktninger gir liten mening •Komplekse kausale sammenhenger •Klima og biologi kan ikke reguleres

14 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Prosjekter •Litteraturstudie •Samlekvoter –Fra flåte så vel som industri •Loddetorsk •Seireguleringene –Problemidentifikasjon fra industrien, og en bioøk. modell for optimal kvote, fordeling og fartøystruktur •Kvotebank •Samspillsmodeller mellom flåte og industri •Ulike omsetningsmodeller

15 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Loddetorsken Bakgrunn: Svært negativ fokus på kvalitet under vårtorskefisket i fiskeripressen, 1999-2002. •Stor andel småfisk som kom på land •Årsakene til kvalitetsproblemene er –Biologiske –Reguleringstekniske –Teknologiske endringer i flåten.

16 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Månedlige torskelandinger Finnmark

17 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Gruppe I – Finnmarksmodellen (antall fartøy i vårtorskefisket 2002) 304 10263 548

18 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis De 15 fartøyene med størst fangst i uka før stoppen 10. april 2002

19 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis ”Profit pool” i norsk fiskerinæring 1998

20 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Hva ønsker ”markedet”? •Store forskjeller innad i industrien avhengig av produksjonsmønster og lokalisering: –Fangst av stor fisk (Tapsprosjekt for filetindustrien) –Kontinuitet (Problematisk for bedrifter med lokaliseringsfortrinn som produserer sesongbaserte produkter) •Er ”markedet” villig til å betale merkostnadene for ”markedsriktig” fangst?

21 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Dilemma •Økt verdiskaping gjennom kontinuerlig fangst over året innebærer en avveining mellom fangstkostnader og merverdien fra markedsriktig fangst •Ulike strategier i produksjonsleddet

22 John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Bedra kvalitet HVORFOR –Øke verdien –Forbedre konkurransekraften –Øke lønnsomheten –Dempe uttakstakten –Tapt kvalitet i første ledd kan ikke gjenvinnes senere •HVORDAN –Premiering –kravspesifikasjon og pris- differensiering –Straff –Fangstatferd –Mest verdifulle bestandsdeler –Unngå kappfiske og ødeleggende redskap –Teknologi –Seleksjon, håndtering og levendelagring/-fóring


Laste ned ppt "John R. Isaksen/10. oktober 2006 © Fiskeriforskning - Kan kopieres/videreformidles når kilde oppgis Kan fiskeflåtens atferd harmoniseres med fiskeindustriens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google