Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder
Barents NaturGass AS

2 Utgangspunktet: – Naturgass tilgjengelig i Nord-Norge
Foto: Eiliv Leren

3 Om Barents NaturGass Visjon: ” Barents NaturGass AS skal være det ledende selskap i Barentsregionen for forsyningsløsninger, distribusjon og salg av naturgass. Stiftet som ansvarlig selskap des markedskartlegging Restiftet som AS mars 2005. Tre ansatte med kontor i Hammerfest. Samarbeider med eksterne kompetansemiljø etter behov.

4 Prioritert markedsområde
100 mil transport fra Hammerfest Transport med semi-trailer

5 LNG (Liquified Natural Gas):
Naturgass og LNG Naturgass: - reneste fossile brensel som finnes, over 90 % metan CH4. høy antennelsestemperatur, 540 °C. kan bare antennes mellom grensene 5-15 % blanding med luft ikke giftig, lukter ikke. (Tilsettes luktstoff) lettere enn luft, stiger opp LNG (Liquified Natural Gas): - nedkjølt flytende naturgass, -163 °C. - volum reduseres til 1/600. LNG er en fleksibel distribusjonsmåte, mulig med svært store avstander. Bensin har antennelsestemperatur rundt 200 grader C.

6 Bruksområder for naturgass
Oppvarming av bygg Prosessvarme for industrien Lokal kraft/varmeproduksjon Drivstoff til busser og skip/ferger

7 LNG som alternativ til bunkersolje
Utfordringer Investering i LNG utstyr ombord Behøver noe mer plass Lite utviklet infrastruktur for bunkring Driftsfordeler Mindre vedlikehold av gassmotorer Lave utslipp av CO2, NOx LNG er konkurransedyktig i forhold til olje

8 Bygger tre nye gasskip for ytre Kystvakt (50 mil fra kysten)
Kystvakten Bygger tre nye gasskip for ytre Kystvakt (50 mil fra kysten) To skip skal patruljere i Barentshavet Første skip ferdigstilles høsten 2008

9 Reduksjon i CO2 utslipp Omlag 25% reduksjon i CO2 utslipp i forhold til fyringsolje Mindre CO2 i atmosfæren og redusert global oppvarming. Bidrag til oppfyllelse av Kyotoavtalen.

10 Reduksjon av NOX utslipp
Omlag 75% - 90% reduksjon i forhold til fyringsolje Mindre sur nedbør og mindre lokal forurensing. Bidrar til oppfylling av Gøteborgprotokollen. |

11 Utslipp av svovel og støv forsvinner
SO2 Partikler Utslippet av SO2 og partikler forsvinner . Mindre sur nedbør, mindre risiko for luftveisproblemer

12 Bunkring i praksis Bunkringsterminal

13 Direkte fra semi-trailer
Bunkring i praksis Direkte fra semi-trailer

14 Er dette mulig i Sverige?
Teknologien finnes Flere typer skip er mulige; i Norge finnes ferger og supplyskip – ser på fiskeflåten BNG kjenner ikke markedet og konkurransen i Sverige


Laste ned ppt "”LNG som alternativ til bunkersolje” Thomas Øien, Prosjektleder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google