Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektarbeid Prosjektarbeid er et deltakerstyrt teamarbeid som skal gjennomføres innenfor en avgrenset tidsperiode - en pedagogisk arbeidsform hvor studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektarbeid Prosjektarbeid er et deltakerstyrt teamarbeid som skal gjennomføres innenfor en avgrenset tidsperiode - en pedagogisk arbeidsform hvor studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektarbeid Prosjektarbeid er et deltakerstyrt teamarbeid som skal gjennomføres innenfor en avgrenset tidsperiode - en pedagogisk arbeidsform hvor studenter i samarbeid med lærer(e) utforsker og behandler problemstillinger (Student –hva nå?)

2 Noen stikkord  Problemorientert  Deltakerstyrt
 Intensivt teamarbeid  Avgrenset i tid

3 Ulike faser: Finne et problemområde Skaffe seg oversiktskunnskap
Formulere problemstilling og presisere viktige begreper (”Bestemme seg for hva…”) Finne en måte å undersøke problemet nærmere (”Bestemme seg for hvordan..”) Gjennomføring Bearbeiding, analyse & drøfting Rapportering

4 Skaffe seg oversiktskunnskap:
Utveksling av kunnskap og erfaringer mellom deltakerne.  Informasjonssøk på Internet, litteratursøk i lærebøker, tidsskrifter etc. Veiledning med lærere i faget. Samtale med relevante kontakter eller ressurspersoner ....

5 Hvordan finne den ”rette” problemstilling?
Interesse og behov for kunnskap Finne en ”vinkel” Formulere et ”godt” spørsmål i form av en konkret, presis og handlingsrettet problemstilling Presisere problemet - avgrensing

6 Problemformulering: Spørsmål: Påstand eller antakelse:
” Hvordan virker medievold inn på leken i skolegården?” Påstand eller antakelse: ” Barn som ser mye vold på tv/pc, vil være mer aggressive i lek”

7 Gode råd…….  Ikke forhast dere med å sette opp problemstillingen!
 Sørg for at problemformuleringen kan brukes til et arbeid under de gitte tidsrammene!  Sjekk at hele gruppa har en felles forståelse av hva problemstillingen betyr!

8 Videre arbeid med problemstillingen:
Orienterende litteraturstudier for å avgrense og presisere nøkkelbegrepene Utdyping med bakgrunn i kjent kunnskap innenfor området (litteratur) og egne begrunnede oppfatninger av problemstillingens relevans, aktualitet, nytte osv. Avklaring av angrepsmåte

9 Arbeidsmetoder for innsamling av data...........
Studier av web-sider, litteratur, dokumenter, statistikk …. Samtaler med ressurspersoner Måling og registrering Utprøving av opplegg Observasjoner, spørreskjemaer, intervjuer

10 Innsamling av data -planleggingen
Velg angrepsmåter og undersøkelsesmetoder Lag datainnsamlingsredskap Planlegg gjennomføringen rent praktisk

11 Innsamlingen av data -gjennomføring og etterarbeid
Vær nøyaktig og systematisk Følg planen og notér avvik Oppsummér til slutt: Hva fikk dere vite? Feilkilder? Konklusjon/vurdering Forslag til tiltak Skriv rapporten

12 Om veiledningen og lærerrollen....
Læreren som igangsetter, inspirasjonskilde, og hjelp ved behov Tilrettelegge ytre rammer, utfordre ved å peke på problemer, konflikter, muligheter og løsninger Gi råd om litteratur-og teorivalg og formelle og praktiske sider ved arbeidet

13 Om veiledningen og studentrollen
Studentene er selv ansvarlige for å velge tema, problemstilling, avgrensing, angrepsmåte osv. Og ansvarlige for planlegging, organisering, gjennomføring og dermed sluttproduktet

14 Praktiske forutsetninger for veiledningen:
Avtal veiledning minst én dag i forveien! Eller bruk fastsatte tider.... Gi samtidig veileder en kort, skriftlig redegjøring (gjerne e-post) for hva veiledningen skal handle om! Gruppa er ansvarlig for at det skrives referat fra veiledningen og at dette sendes veileder Sjekk alltid med veileder før skriftlig materiale deles ut til institusjoner eller personer utenfor høgskolen


Laste ned ppt "Prosjektarbeid Prosjektarbeid er et deltakerstyrt teamarbeid som skal gjennomføres innenfor en avgrenset tidsperiode - en pedagogisk arbeidsform hvor studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google