Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I FOKUS En bok om observasjonsarbeid i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I FOKUS En bok om observasjonsarbeid i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 I FOKUS En bok om observasjonsarbeid i skolen
Forfattet av: Peik Gjøsund og Roar Huseby Presentert av Sissel Johansen, IKT allmenn

2 Observasjon Hva? Hvorfor? Hvordan?
Jeg har lest hele ”I FOKUS” boka, og syns det er veldig interessant å lese om dette emnet. På grunn av tidsbegrensing har jeg valgt å konsentrere meg om å presentere de tre første kapitlene i boka. Hva er observasjon? Hvorfor observerer vi? Hvordan observerer vi?

3 Hva er observasjon? Observasjon er å legge merke til det som skjer på en særlig oppmerksom måte Observasjon er mer enn å se Observasjon er en del av det daglige pedagogiske arbeidet Observasjon er viktig for å forstå elevenes måte å handle og uttrykke seg på

4 Didaktisk observasjonsmodell
Observasjon Gjennomføring Analyse Planlegging Først observerer jeg elever i arbeid, så analyserer jeg det jeg har observert, jeg kan da planlegge videre arbeid utfra det jeg har sett, når jeg så gjennomfører det arbeidet, må jeg gjøre nye observasjoner.

5 Hvorfor observerer vi? For å skaffe oss informasjon
- om den enkelte elev - om det sosiale samspillet i gruppa For å kunne planlegge, legge til rette for og gjennomføre vellykkede elevaktiviteter For å kunne kommunisere med kollegaer og annet pedagogisk personale For å øke tilliten i samarbeidet med foreldre og foresatte Gjennom observasjoner får vi informasjon om en rekke formål. Gode observasjoner er en forutsetning for å kunne utføre arbeidet som lærer på en fullgod måte. Vite mest mulig om elevene. For å kunne kommunisere med kollegaer og annet pedagogisk personale, (spesialpedagog, psykolog eller sosionom- dersom en elev har så store problemer at disse må kontaktes.) om det pedagogiske arbeidet er det viktig å kunne vise til hva som faktisk skjer eller har skjedd. Vi må ha visshet, og ikke bare en anelse om hvordan situasjonen er. Viktig å vise foreldrene at synspunktene våre ikke er tatt ut av løse lufta, men at de bygger på undersøkelser og gjennomtenkninger.Vise at vi arbeider grundig når det gjelder barna deres, og at de kan ha tillit til det vi gjør. Viktig for for et godt samarbeid.

6 Hvordan observerer vi? Det er mange måter å observere på
Deltakende – ikke deltakende systematisk – usystematisk Skjema Kategoriseringsskjema – registrere adferd Gradueringsskjema – grad av aktivitet Samtale – styrte samtaler og intervju kan lett bli påvirket av den som gjennomfører dem Produkter – skolearbeid Deltakende – observatøren deltar i situasjonen Systematisk observasjon følger gjerne etter en usystematisk. Det er noe spesielt vi ser etter. Kategoriseringsskjema - har/har ikke adferden vi ser etter Gradueringsskjema – aktiviteten eller egenskapen vi registreres graderes for eksempel fra 1-3, 1-5, 1-7 med hele tall som midtpunkt.(2,3,4) Observasjon av utviklingsstatus (motoriske ferdigheter, verbale og intellektuelle ferdigheter, ferdigheter i bestemte rutinesituasjoner eller aktiviteter,sosiale ferdigheter) La elevene snakke mest mulig fritt, prøv å unngå ledende spørsmål. Skriftlige og muntlige arbeider, formingsarbeide, dramatiseringer alt dette kan si noe om en elev, men vi må være forsiktige med å trekke konklusjoner som det ikke er grunnlag for, og å overfortolke. (Projektive tester)

7 Det enkelte barn Forutsetning å ha et visst kjennskap til miljøet og bakgrunnen til barnet/eleven Viktig å kjenne til utviklingspsykologien for å kunne tolke og ha nytte av observasjonene Utvikling – motorikk, språk, følelser,temperament, samspill med både barn og voksne, deltakelse i lek, fundamentale behov

8 Barn og unge i grupper Hvordan fungerer en gruppe?
Hva skal vi se etter? - Dominans, leder, aggressivitet, sjikane,syndebukker,mobbing, inkludering, ekskludering,undergrupper, evne til å lytte, inkluderende, megle, empati Sosiometri – sosiometrisk undersøkelse

9 Konklusjon Det vi vet om barns utvikling har vi fått vite gjennom observasjon Kunnskap om observasjon er spesielt viktig i lærerutdanningen Refleksjon over observasjoner fører til videreutvikling Umulig å være helt objektiv Viktig å øve på å observere

10 Slutt


Laste ned ppt "I FOKUS En bok om observasjonsarbeid i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google