Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stein Dankert Kolstø, IPP Integrering av teori og praksis: Hvilke muligheter kan IKT-verktøy by på? Stein Dankert 30. November 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stein Dankert Kolstø, IPP Integrering av teori og praksis: Hvilke muligheter kan IKT-verktøy by på? Stein Dankert 30. November 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stein Dankert Kolstø, IPP Integrering av teori og praksis: Hvilke muligheter kan IKT-verktøy by på? Stein Dankert 30. November 2001

2 Stein Dankert Kolstø, IPP Disposisjon Hva menes med integrering teori - praksis? Integrering i praksisperiodene –I dagens PPU ved IPP –I DIA Integrering i teoriukene –I dagens PPU ved IPP –I DIA Tanker om forutsetninger for å kunne lykkes

3 Stein Dankert Kolstø, IPP Skillet teori - praksis Teori: Beskrive, Forstå? Tankeverden? Praksis: Løse praktiske problem? Handlingsverden?

4 Stein Dankert Kolstø, IPP Hva menes med å 'integrere teori og praksis'? I informasjonen til studentene: (Retningslinjer for skriving av prosjektoppgaver) –"Målet er å få til en oppgave hvor det teoretiske og empiriske materiale gjensidig belyser hverandre i forhold til den valgte problemstillingen." –"Studenten må vise at han ser sammenhenger mellom praksis og teori,...” Teori som grunnlag for refleksjon?

5 Stein Dankert Kolstø, IPP Hva menes med å 'integrere teori og praksis'? 1. Teori som grunnlag for praksis Studentforventning: tiltak a. fører til b.? (foreskrivende: "Vite at") 2. Teori som perspektivering av praksis Teori for å forstå praksis, (problematiserende) 3. Praksis som grunnlag for teori Kunnskaper skapes gjennom refleksjoner over praksis (hypotesegenerende) 4. Kunnskap i handling Kunnskap er det som kommer til uttrykk i handlinger (taus kunnskap: "Vite hvordan") Ref: Fuglestad O. L.: Pedagogiske prosessar 1997

6 Stein Dankert Kolstø, IPP Hva menes med å 'integrere teori og praksis'? 1. Teori som grunnlag for praksis Studentforventning: tiltak a. fører til b.? (foreskrivende: "Vite at") 2. Teori som perspektivering av praksis Teori for å forstå praksis, (problematiserende) 3. Praksis som grunnlag for teori Kunnskaper skapes gjennom refleksjoner over praksis (hypotesegenerende) 4. Kunnskap i handling Kunnskap er det som kommer til uttrykk i handlinger (taus kunnskap: "Vite hvordan") Ref: Fuglestad O. L.: Pedagogiske prosessar 1997

7 Stein Dankert Kolstø, IPP I praksisperiodene: Dagens elementer Problemstillinger til basisgruppemøter Utvikle problemstillinger og hente empiri inn mot mappeoppgaver / prosjektoppgaven –Reflektere over empiri og egne erfaringer i lys av teori –Forholde seg til teori når en planlegger og gjennomfører egen lærergjerning Veiledning med praksisveilder Veiledningssamtale i etterkant av påhør –Praksis som grunnlag for teori?

8 Stein Dankert Kolstø, IPP I praksisperiodene: Muligheter prøvd ut i DIA Diskusjon av resultater fra åpent forsøk Erfaringer: En læringserfaring, men mental støy Metasamtale: åpent forsøk vs. naturvitenskap som prosess Erfaringer: Motstand pga travel praksis og PC-tilgang Mappeoppgave: Danningsaspekt ved en skoletime Erfaringer: Venter i spenning

9 Stein Dankert Kolstø, IPP I praksisperiodene: Uprøvde muligheter? Virtuelt undervisningsverksted (gjennom LUVIT) –Be studentene legge frem for kommentering teoritilknyttede erfaringer fra eget klasserom Idéutveksling (gjennom LUVIT) –Be studentene legge fram undervisningsideer med teoretisk begrunnelse ?

10 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Dagens elementer I forbindelse med undervisningstimer –Trekke inn eksempler og illustrasjoner i forelesninger –Be studenter legge fram sine erfaringer som et (av flere) utgangspunkt for diskusjon –Be studenter legge fram illustrerende erfaringer inn mot et emne

11 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Dagens elementer I obligatoriske oppgaver –Mappeoppgavene: Krav at studentene integrerer –Prosjektoppgaven: Krav at studentene integrerer –Veiledning av oppgaver: Student og veileder arbeider med integreringen

12 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Dagens elementer Implisitt syn på integrering teori - praksis –Praksis er eksempler som verifiserer teoriers relevans –Teori som perspektivering av praksis

13 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Muligheter prøvd ut i DIA On campus praksis: Forsøk og argumentering –Planlegging (Word) og gjennomføring (Datalogging) av åpent forsøk med vurderingsdiskusjon (LUVIT) og metadiskusjon a) Eksemplifisere teoretiske poeng gjennom erfaringer b) Trekke veksler på / bruke studentenes erfaringer som trigger og som input. Erfaringer fra DIA med on campus 'simuleringer' –Praktisering av 'metodikker' må komme før teori for ikke å bli trivialiserte

14 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Utprøving i DIA til våren On campus praksis: Informasjonsvurdering –Vurdere naturfaglige påstander (Web) –Utvikle vurderingskriterier (LUVIT) –Prøve ut søkestrategier (Web)

15 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Uprøvde muligheter? Seminarundervisning 1 –Leseguide (web) med kort tekstinnlegg (LUVIT) (spørsmål, resymé,...) –Bruke forelesningstid til sammen med studentene å diskutere teori inn mot praksis

16 Stein Dankert Kolstø, IPP On campus: Uprøvde muligheter? Seminarundervisning 2 –Krav til kort erfaringstekst inn mot et spesifisert tema –Leseguide (web) med kort tekstinnlegg (LUVIT) (spørsmål, resymé,...) –Bruke forelesningstid til sammen med studentene å diskutere praksis inn mot teori

17 Stein Dankert Kolstø, IPP Forutsetninger Eksemplariske erfaringer med integrering –Integrering arbeides med i undervisning og veileding Integrering teori - praksis forutsetter at studentene a) har lest teori b) har erfaringer (som lærer, student, elev?)

18 Stein Dankert Kolstø, IPP Studenters forberedelse til integrerende læring –Studenters seminarforberedelse og tekstproduksjon forutsetter at 'forberedelsesoppgavene' inngår som obligatoriske oppgaver –Studenter påtar seg oppgaver på grunnlag av Faglig interesse Sosialt komformitetsbehov Eksamensrelevant Obligatorisk for å bestå PPU Alle tekstoppgaver må inngå i en mappeevaluering


Laste ned ppt "Stein Dankert Kolstø, IPP Integrering av teori og praksis: Hvilke muligheter kan IKT-verktøy by på? Stein Dankert 30. November 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google