Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektarbeid som arbeidsmetode

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektarbeid som arbeidsmetode"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektarbeid som arbeidsmetode
Fordeler, risikofaktorer, suksesskriterier Vigdis Haugerud fagsjef Vox

2 Det finnes bare praktiske prosjekter
Teori kan ikke løse problemet. Det betyr at: Teori kan bare være et hjelpemiddel, et redskap At det er mye arbeid Ingen lettvinte løsninger God planlegging – halve arbeidet

3 Fra ide til virkelighet
Planlegging↓ Implementering ←Gjennomføring

4 Prosjekt eller drift? Ta utgangspunkt i organisasjonens virkelighet:
Hva er ordinære driftsoppgaver, slike som stadig må utføres/løses? Hvem må delta i driften? Hvem kan frigjøres, og har de eller den nødvendige kompetanse for oppgaven?

5 Hva er et prosjekt? En tidsbegrenset oppgave for å nå et bestemt mål.
Et svar på et behov, løsningen på et problem, ofte for å spare penger eller tjene penger Et virkemiddel for å kombinere trygghet i turbulens med utfordringer i det daglige arbeidet

6 Kjennetegn Problemorientert.
Tidsavgrenset oppgave, det vil si har en start og en slutt Målrettet (Føre til et sluttprodukt) Oppgavene er organisert i en logisk rekkefølge (plan, også når det gjelder personell) Engangsforetak Økonomisk avgrenset

7 Fordeler Avgrenset oppgave Kjente rammer Nye samarbeidsrelasjoner
Frigjør seg fra vante tankemønster Oppgaven kan endres underveis

8 Risikofaktorer Mangelfull idéfase Uklar prosjektidentifisering
Svak topplederforankring Uklare mål Urealistisk forandringskrav Uklare rammebetingelser Uklar ansvarsfordeling Nøkkelpersoner ikke tilgjengelig

9 Ansvarskart Prinsippansvarskart (overordnet)
Prosjektansvarskart (roller, milepæler, kontorstøtte) Aktivitetsansvarskart (hvilke personer)

10 Rammer for suksess kostnad ressurser tid omfang

11 Suksessbarometer Oppfylte prosjektet målene for kostnader, tidsplan og leveranser? Ble prosjektet ledet på en effektiv måte? Er kunden fornøyd? Lærte organisasjonen noe som kan føre til bedre prosjekter i fremtiden?

12 Momenter i en god søknad
Redegjør for prosjektidé og praktisk gjennomføring Skriv klart og konkret Forklar hva som skiller prosjektet fra eksisterende opplegg (i egen og andres organisasjon) Sannsynliggjør at tiltaket kommer målgruppen til nytte Forankring/etterspørsel

13 Forts… Samarbeid mellom flere aktører, gjerne flere studieforbund
Klar kostnads- og finansieringsplan Delmål, særlig hvis prosjektet er flerårig Vær konkret på overføringsverdi Forklar hvordan prosjektet vil ha virkning etter prosjektperioden

14 Sluttkommentarer Prosjektskisse og prosjektplan
Rapportering og formidling Evaluering og dokumentasjon


Laste ned ppt "Prosjektarbeid som arbeidsmetode"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google