Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avsluttende prosjekt-oppgave på 10. trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avsluttende prosjekt-oppgave på 10. trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avsluttende prosjekt-oppgave på 10. trinn

2 Bakgrunn I L97 legges det stor vekt på prosjektarbeid som arbeidsmetode (L97 s.77). Her heter det bl.a. at: ”Siste året i grunnskulen skal elevane gjennomføre ei prosjektoppgåve, som skal vurderast skriftleg”

3 Formål Den avsluttende prosjektoppgaven skal gi elevene anledning til å vise den kompetansen de har utviklet ved å arbeide med prosjekt i løpet av grunnskolen.

4 Tidsramme Oppgaven er en del av skolens årsplan. Det anbefales at det settes av 20 – 30 timer til gjennomføring av oppgaven.

5 Faglig innhold Innholdsmessig skal oppgaven ligge innenfor rammene av læreplanverket. Til vanlig er oppgaven tverrfaglig, men den kan også gjennomføres innenfor ett fag.

6 Tema Lærere og elever bør i fellesskap finne fram til overordna tema for prosjektoppgaven. Elevene velger selv deltema og formulerer problemstilling.

7 Grupper Det anbefales at den avsluttende prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid mellom elever eller i grupper som skolen setter sammen, etter kriterier den har erfaring med.

8 Veiledning Trinnets lærere veileder elevene i arbeidet med oppgaven.

9 Produkt Oppgaven skal resultere i et ferdig produkt, et konkret resultat eller en praktisk løsning, som gjerne kan inneholde praktiske eller kreative element. Elevene velger produkt, formidling og presentasjon innenfor de rammene skolen kan tilby. Elevene kan levere skriftlig rapport eller mappe. Prosjektoppgaven formidles og presenteres, til vanlig for klassen.

10 Vurdering Prosjektarbeidet skal ikke vurderes med karakter.
På elevens vitnemål skal det stå at eleven har gjennomført en avsluttende prosjektoppgave og hva temaet har vært. Eleven skal også ha en skriftlig vurdering uten karakter.

11 Slik gjør vi det på Hoeggen skole
Siden ett av skolens satsingsområder er kultur, er det hos oss naturlig å knytte den avsluttende prosjektoppgaven til kulturbegrepet. Vi ønsker at oppgaven skal ha en estetisk dimensjon. Slik prøver vi å videreføre noe av det positive fra fjorårets kulturfag.

12 Produkt Dere oppfordres til å ta i bruk drama/musikk/film/bilde/dans der dette er naturlig. Det er et krav at oppgaven skal se ryddig og pen ut, med gode illustrasjoner. Oppgaven skal ha følgende form: Forside Forord Innholdsfortegnelse med sidehenvisning Hoveddel Kildehenvisning

13 Utvidelse av andre oppgaver
Dere skal i løpet av året gjennomføre flere fordypningsoppgaver i ulike fag: Kunst og håndverk Musikk KRL Norsk Etter nærmere avtale kan disse besvarelsene utvides til å bli deres avsluttende prosjektoppgave. Dette har de siste årene særlig vært aktuelt i faget kunst- og håndverk.

14 Tid Det settes av tid til å jobbe med oppgaven på skolen. Dere kan velge å bruke SEV-uka til dette arbeidet forutsatt at det plassmessig ligger til rette for dette på skolen. Dere må imidlertid regne med å bruke en god del tid hjemme til å jobbe med oppgaven.

15 Grupper Dere kan i arbeidsprosessen jobbe i grupper, men dere skal levere en individuell besvarelse, og får individuell vurdering av oppgaven dere leverer.

16 Forslag til emner: Kald krig Cubakrisen Vietnamkrigen
Valg/valghistorie Energi Oldtidens religioner/mytologi

17 Emner, forts: Dans/sang/teater Tradisjoner og mystikk
Samfunnsutvikling og konflikter Motor/motorsykkel/bil Raser/rasekonflikter (Ku Klux Klan)

18 Dere har altså følgende valg:
Dere kan velge å UTVIDE en av fordypningsoppgavene dere skal skrive i følge årsplanen. Dere kan skrive en oppgave I TILLEGG til fordypningsoppgavene dere skal skrive i følge årsplanen. I begge tilfeller skal dere jobbe etter prosjektarbeidsmetoden.


Laste ned ppt "Avsluttende prosjekt-oppgave på 10. trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google