Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formålet med denne økta

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formålet med denne økta"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formålet med denne økta
Presentere og jobbe med Excel-fila: Lærerressurs på en skole ”Minste ressursnivå” Paul Erik Karlsen februar 2012

2 Regnskap – hva har pengene blitt brukt til
Statistikk mm fra Utdanningsforbundets valgsider Vi mener Valg 2011 Faktaark 2012:1 Spesialundervisning Faktaark 2012:2 Nøkkeltall for grunnskolen t.o.m. skoleåret 2011/12 Temanotat 2/2011 Lærertetthet i grunnskolen Temanotat 2/2010 Spesialundervisning – tallenes tale Temanotat 6/2009 Ressursutvikling i grunnskolen fram til og med skoleåret 2008/09 Skoleporten Skoleporten er nettenesta der skolar, skoleeigarar, foreldre og folk flest finn relevante og pålitelege data om grunnopplæringa.

3 Verktøy utviklet i Utdanningsforbundet
Kommunenivå: Excel-fila GSI-data for analyse av ressursutviklingen i kommunale grunnskoler Fram til skoleåret 2010/11 het den Database for tillitsvalgte Skolenivå: Excel-fila Lærerressurser på en skole Excel-fila Kalkulator

4 Excel-fila : GSI - data for analyse av ressursutviklingen i kommunale grunnskoler
Ressursanalyser – gjennomsnitt for kommuner (ordinære kommunale grunnskoler) Diagram 1 Utvikling i antall elever Diagram 2 Andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning Diagram 3 Assistentårsverk som andel av årsverk til undervisning Diagram 4 Adm.årsv.som andel av årsverk totalt Diagram 5 Antall elever per kontaktlærer Diagram 6 Antall elever per lærerårsverk i all undervisning Diagram 7 Lærertimer til ordinær undervisning som andel av all undervisning Diagram 8 Antall ordinære læretimer per elev. Barnetrinn. Diagram 9 Antall ordinære læretimer per elev. Ungdomstrinn. Diagram 10 Andel elever med spesialundervisning og andel timer til spesialundervisning. Diagram 11 Innrapporterte årstimer til byrdefull arb.sit.og beregnet årstimer til byrdefull arb.sit. Diagram 12 Gruppestørrelse 1 Diagram 13 Gruppestørrelse 2 Diagram 14 Innrapporterte årstimer til kontaktlærer og beregnede årstimer til kontaktlærer Diagram 15 Andel årsverk til annet enn undervisning av årsverk totalt

5 Diagram fra Excel-verktøyet GSI-data ….

6 Diagram fra Excel-verktøyet GSI-data ….

7 Diagram fra Excel-verktøyet GSI-data ….

8 Begreper Skolens timetallsfordeling er det antall undervisningstimer hver elev på det enkelte årstrinn skal ha. Følgende fordeling av undervisningstimetallet er fastsatt: 1.-7. årstrinn timer årstrinn 2566 timer 76 timer til fysisk aktivitet kommer i tillegg Tallet kan variere fra kommune til kommune / skole til skole Elevtimer = antall elever multiplisert med skolens timetallsfordeling på det enkelte årstrinn Gjennomsnittlige gruppestørrelser er Elevtimer dividert med lærertimer

9 Begreper Årstimer til undervisning = lærertimertil undervisning:
Hvor mange undervisningstimer lærerne avholder i løpet av et år. 741 lærertimer = 1 lærerårsverk på barnetrinnet. 656 lærertimer (gjennomsnittstall) = 1 lærerårsverk på ungdomstrinnet

10 Begreper Lærertimer til undervisning
minus Årstimer til spesialundervisning, særskilt språkopplæring med mer er lik Årstimer til ordinær undervisning

11 Begreper Andre årstimer utført av undervisningspersonale
De fleste har det til felles at de reduserer lærernes årsramme for undervisning = leseplikt Kontaktlærer Særlig byrdefull arbeidssitausjon Seniortiltak Sosialpedagogisk rådgiver / utdannings- og yrkesrådgiver ***


Laste ned ppt "Formålet med denne økta"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google