Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi ønsker å presentere Excel som verktøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi ønsker å presentere Excel som verktøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi ønsker å presentere Excel som verktøy.
Vi ønsker å presentere oppgaver som kan løses i grunnskolen og som utfordring til medstudenter.

2 HISTORIEN BAK! 1972 danner Bill Gates og Paul Allen Traf-O-Data.
William Henry Gates 3 1972 danner Bill Gates og Paul Allen Traf-O-Data. 1975 Microsoft Corporation 1992 Windows 3.0

3 Excel som verktøy i matematikk.
Kalkulator. Bearbeida diagrammer. Tabeller. Økonomiske beregninger. Lage prognoser. Utvikle budsjett. Tabeller med kompliserte funksjoner.

4 Excel i skolen. Tankekart. Navnelister med adresser og telefonnummer.
Klasselister. Karakter-statistikk med progresjon. Organisasjonskart. Register. Skjemaer. Uke og årsplaner.

5 Matematikk for 1.-4. klasse.
I L97 står det at de skal forbrede addisjon og subtraksjon. Prøve å lage og følge regler i lek og spill. Eksperimentere med tall og symboler, undersøke regneoperasjoner og gjøre utregninger ved hjelp av lommeregneren og for eksempel dataprogrammer. Samle, notere og illustrere data, f eks med tellestreker, tabeller og søylediagrammer.

6 Forslag til oppgave om temperaturmåling.
, Forslag til oppgave om temperaturmåling. Vi har laget en tabell til elevene som de kan fylle inn temperaturer fra en dag. Der kan de sammenligne temperaturer fra samme dagen de siste årene. Den tabellen kan de legge inn i Excel. Når de har gjort det er det mulig for de å lage et diagram. Da får de mulighet til å øve seg i å lese ut av diagrammer. Ved å lage forskjellige diagrammer kan de enkelt se hvem det er enklest å lese opplysninger ut fra.

7 Matematikk for 5.-7. klasse.
Excel i trening med valuta? Et hovedmoment i L97 for 6 klasse ”Matematikk i dagliglivet”: ”Elevene skal vinne erfaringer med myntenheter, kurs og omregning mellom norsk og utenlandsk mynt.” Eksempel på oppgave: Norges bank har en konkurranse for 6.klassinger. Lag en kalkulator som kan regne fra norske kroner til de fire andre nordiske valutaene i Excel. Gå sammen i grupper på 4-6 og lag et slikt regneark.

8 Matematikk for 8.-10. klasse
L97 Matematikk, Generell del for ungdomstrinnet: Elevene skal kunne nytte databaser, regneark og andre dataprogrammer.

9 Hesteveddeløp.xls Utforsking av Excel ved hjelp av spill.
Utviklingsnivå: Medelever, eventuelt elever i 10. klasse. Brukernivå: Alle med litt kjennskap til Excel (1-10) Formål: Skape en positiv holdning til verktøyet. Gi rom for lek i kombinasjon med læring. Innføring i formler med logiske uttrykk: sann/usann

10 En oppsummering Excel er svært utbredt, har en lav brukerterskel, og åpner opp får et hav av muligheter. Vår påstand er at regneark kan tilpasses alle trinn i skolen. Utfordringene i skolen er å skaffe utstyr, programvare, og å heve kompetansen blant elever og lærere. L97 gir rom for bruk av IKT og Excel i undervisningen (Vekt på tilpasset læring og varierte arbeidsmetoder) Visjonen for skolen er at regneark bør bli lett tilgjengelig for elevene, og at de tidlig får en innføring i variert bruk.


Laste ned ppt "Vi ønsker å presentere Excel som verktøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google