Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner, for pasientene og kommunen som tjenesteyter? Nasjonal helsekonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner, for pasientene og kommunen som tjenesteyter? Nasjonal helsekonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner, for pasientene og kommunen som tjenesteyter? Nasjonal helsekonferanse Gudrun Haabeth Grindaker Direktør 29. Mars 2012

2 Hva har vi hørt i dag og hva bør vi gjøre fremover? Hva blir den lokalpolitiske agendaen med reformen? Kommunestyret, fylkesting/ fylkesutvalg Gode lokale løsninger, mangfold. Frihet til organisering. Nødvendig, men…. Akseptert? Behov for dokumentasjon!!! Forskning Økonomi vekker alltid interesse. Men virker det slik det skal? Kvalitet, verdighet, gode tjenester, gode forløp. Viktig å følge med og opp. Ikke bygge ned før det bygges opp! Behov for informasjon om hvem som legges inn. Følges opp. IKT/ elektroniske løsninger nødvendig!

3 Hvordan går det? Enighet om å følge reformen nøye/ «Følge med» – Følgeforskning – Forvaltningsmessig Pengestrøm, pasientstrøm, avtaler, brukerne…. Utvikling av styringsinformasjon – KS egne FoUer – Nasjonal møteplass 29. mars. Nye møteplasser? – Lære av hverandre

4 Avtale om tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren, Nemnda skal stå til rådighet for kommunene og helseforetakene når de uenige om: inngåelse av samarbeidsavtaler etter helse- og omsorgstjenestelovens § 6-1 hvordan allerede inngåtte samarbeidsavtaler skal tolkes betaling etter forskriftene om medfinansiering og utskrivningsklare pasienter 10. februar 2012

5 FoU; Utskrivingsklare pasienter – endrer praksis seg? Hensikt; Defineres pasientene som utskrivingsklare tidligere enn før? Praksis og kostnader Metode; Data fra sykehus 1. tertial 012 sammenlignet med tidligere år, antall, døgn, tidspunkt m.v. Hvordan utvalgte sykehus og kommuner opplever samarbeidet, utskrivingstidspunkt og praksis for øvrig

6 FoU, Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?” Hvilke kostnader har kommunene pådratt seg i forbindelse med Samhandlingsreformen t.o.m. 011, herunder; – Administrasjon: avtaler, styrking av bemanning, kompetanseoppbygging og kursing osv. – Forebygging: tiltak med sikte på å redusere bruk av sykehustjenester mv – Nye/alternative kommunale tilbud: tiltak med sikte på å erstatte bruk av sykehustjenester mv.

7 FoUer relatert til samhandlingsreformen Samhandlingsprosjekter i kommunene Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen – lindrende behandling Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg? Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten - en viktig brikke i samhandlingsreformen

8 Laget en prosjektdatabase http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/God e-eksempler/Prosjektdatabase--- samhandlingsprosjekter-i-kommunene/ http://www.ks.no/Portaler/Samhandlingsreformen/God e-eksempler/Prosjektdatabase--- samhandlingsprosjekter-i-kommunene/ Oversikt per fylke som viser kommuner som samarbeider om hvilke prosjekter Ved hjelp av styringsinformasjon peke på utfordringer som et diskusjonsgrunnlag for kommunene FoU - samhandlingsprosjekter

9 Det er en relativt god fordeling av kommuner som svarte på undersøkelsen over alle landets regioner Ingen svar Ingen prosjekt Ett prosjekt To prosjekter Tre prosjekter Flere enn tre prosjekter Samarbeidskommuner

10 Samhandlingsprosjektene er nokså jevnt fordelt på de ulike områdene n = antall som svarte på spørsmålet

11 Elektronisk samhandling - en nøkkelfaktor Elektronisk meldingsutveksling vil gi økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet Behov for en konkret plan for finansiering Arbeidet med standarder må styrkes

12 Tjenesteprofil. Prioritering Kommunesamarbeid. Samarbeidsavtaler Kvalitetsnivå Hva er lokalpolitikken? Hvordan løse oppgavene Hvordan vil Samhandlingsreformen forandre dagsorden i kommunestyremøtene? Hvilke prinsipielle saker vil havne på lokalpolitikernes bord? Hvilken styringsinformasjon er det behov for? Beslutningsgrunnlag Kommunestyret Styring og ledelse Kommunen, samarbeid med andre, frivillig sektor, privat sektor, helseforetakene. Kompetanseprofilen Hvem skal løse oppgavene? Hva blir den lokalpolitiske agendaen med reformen? Hvordan utfordrer reformen politikerrollen?

13 KS tilbyr Styringskurs: – Styringsinformasjon fra NPR – Bruke riktige indikatorer for å få innsikt i bruk av spesialisttjenester sammenlignet med andre på ulike diagnoser/ aldersgr. m.v. egne pasientstrømmer, hvem legger inn/hvor ender pasientene etter utskriving hva kommunene kan «gjøre noe med», ulike diagnoser medfin., forebygging osv hva kommunene bør «passe på» – ha innsikt i, dialog med sykehus m.v. hvilken retning eget tjenestetilbud bør utvikles/endres, hvor virker pengene best? til refleksjon internt og dialog med overordnet ledelse i hver kommune Samarbeidsprosjekter. Prosjektdatabase, lære av andre Avtaler. Bistand. Strategisk kompetansestyring.

14

15 Idealer og realiteter i helse og omsorg Behov for lederskap med kompetanse på; – gode samarbeidsløsninger mellom ulike aktører i helse og omsorgstjenesten – overordnet strategisk planlegging – økonomistyring – kompetanseutvikling – kvalitetsutvikling – personlig lederferdigheter – Åpenhet og dialog Kilde: AFI i rapport til KS Sept 2010

16 Hva har vi hørt i dag og hva bør vi gjøre fremover? Årlig møteplass Takk for i dag og for alle innspill! Kom gjerne med flere Presentasjonene legges på www.ks.nowww.ks.no

17 Samhandling i praksis


Laste ned ppt "Hvordan kan vi vite at denne store helsereformen virker i henhold til mål og intensjoner, for pasientene og kommunen som tjenesteyter? Nasjonal helsekonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google