Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten
Anders Paulsen fylkessjef

2 Store ambisjoner i NTP Nasjonal Transportplan gir uttrykk for store ambisjoner for etablerte og framtidige transportløsninger. Bo- og arbeidsmarkedsregioner, næringsutvikling, regionforstørring, reduksjon av klimagassutslipp, kortere reisetider, store infrastrukturprosjekt på bane, omfattende satsning på de store byområdene, mer gange og sykling, regionalpolitikken, effektivisering og konkurransekraft også videre … Så følger kampen om ressurser, løsninger og forventede resultater

3

4

5

6

7 Dynamikken i NTP? Distriktene og regionene Redusere avstandskostnader
Korte ned reisetiden mellom regioner Spredtbygd: pålitelighet, kapasitet, robusthet Byområder: trafikkavvikling, kollektivløsninger, jernbane Differensiert? Ja – men noe mangler

8 Ord og definisjonsmakt
Storby Distrikt Hvordan defineres det som er imellom og hvem definerer behovene og målene

9 Bymiljøavtalene KVU/KS1 Finansiering ved brukerbetaling
Mål og innsatsområder avklarte og forankret i klimaforliket Bilrestriktive tiltak Areal- og transportplanlegging Stat, region og kommune deltar 16 milliarder på 10 år Nødvendig innsats!

10 NTP om mindre byområder
«I byområder som ikke er aktuelle for helhetlige bymiljøavtaler, vil regjeringen åpne for at det kan etableres tradisjonelle bypakker dersom det tas initiativ til dette lokalt. Det er en forutsetning at trafikantbetaling ligger til grunn for etableringen av slike bypakker.»

11 … så har vi hittil sagt Det bør komme nedskalerte bypakker tilpasset små og mellomstore byer (etter modell fra de store bymiljøavtalene) Spørsmålet er: Bør det utvikles ny politikk for bypakker for små og mellomstore byer (og byområder) – basert på disse områdenes egne forutsetninger?

12 Dagens konferanse «Nye transportløsninger i Mjøsregionen»
Fremtidsbildet IC-tilbudet svært viktig Knutepunktsutvikling Fotgjengere/sykkel Kollektivtransport Regionalt perspektiv

13 Offentlig kjøp av persontransport
Årlige offentlige kjøp av lokal persontransport om lag 11 milliarder kr (UA rapport 32/2012). Ordinær kollektivtransport utgjør vel halvparten av markedet (54 pst.). øvrig persontransporten består grovt sett av «lukkede tjenester» for skoletransport (11 pst.), TT-transport (6 pst.) og pasientreiser (29 pst.) I tillegg kommer statlige kjøp av persontransport med tog og kommunale kjøp med buss i tilknytning til bl.a. kultur, idrett og eldreomsorg.

14 … og så sier NTP For perioden 2005 – 2011, og med unntak av Oslo og Akershus, har det i ifølge SSB vært stillstand eller nedgang i antall passasjerer med buss i 14 av 17 fylkeskommuner

15

16

17

18

19 Arbeidsplasser (<45 minutter)
Mjøsområdet framstår som sterkt Stort potensiale:

20 Distrikt – By - Storby Små og mellomstore byer kan ikke konkurrere med storbyenes resultater på miljøområdet, og har ikke samme trafikkavviklingsutfordringer Små og mellomstore byer er motorer i regional utvikling landet rundt og trenger en tilpasset satsning på miljø, kollektive løsninger og konkurransekraft.

21 «Konkurransevridning»?
Nødvendige tiltak i storbyområdene – medfører den også en ytterligere forsterket vridning av konkurransen mellom stor og mindre byer? Klimavennlig og attraktiv – er det mer attraktivt for framtidige generasjoner?

22

23 «Dom hadde itte bil …» den gangen
Disse vil ikke ha bil (de har «spart» 20 års bilkjøring!) De vil bo slik at de kan bruke kollektive løsninger Vi vil vel være med å konkurrere om dem

24 «Must have» Raskt Effektivt Korresponderende / taktet Forutsigbart
Både arbeid og fritid Hele reisekjeder Prioritering av kollektive løsninger Finansiering => økt innsats

25 Helhet Samfunnsplanlegging Samferdselsplanlegging Arealplanlegging
Samhandling mellom akørene Ressursinnsats Miljø og attraktivitet

26

27

28 Riktig å tenke byutvikling:
Avlastningsstrategi Flerkjernestrategi Bærekraftstrategi

29 Utfordringen De små og mellomstore byområdene må arbeide for at det utvikles egen argumentasjon for en satsning hvor staten også bidrar med økt innsats for bedre kollektivløsninger, styrking av konkurransekraften – basert på regionens eget potensiale, ikke avledet av målsetningen for storbyregioner de ikke kan konkurrere likeverdig med.


Laste ned ppt "Små og mellomstore byers rolle i kollektivtransporten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google