Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional transportplan Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional transportplan Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional transportplan Agder

2 Formål RTP – fra Regional planstrategi
Et tilpasset og velfungerende transportnett hvor alle transportformer (vei, sjø, bane og luft) sees i sammenheng er en viktig forutsetning for en positiv utvikling i regionen. Transportinfrastrukturen må utvikles slik at den blir tilgjengelig, effektiv, forutsigbar, sikker og miljøvennlig. I tråd med Regionplan Agder 2020 bør det utarbeides en felles transportplan for Agder etter modell av Nasjonal transportplan (NTP). En Regional transportplan (RTP) vil kunne avdekke hvilke behov og utfordringer regionen står overfor på transportsiden, gi innspill til hva som bør prioriteres på regionalt og nasjonalt nivå (NTP) og være førende for prioriteringer i fylkeskommunenes øvrige planer på samferdselsområdet. En RTP vil også kunne danne grunnlag for et mer forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene for å øke forutsigbarheten ved planlegging og realisering av samferdselsprosjekter.

3 Gode eksempler fra andre
Gode eksempler fra andre....men vi må gjøre jobben og planen må dekke våre behov.

4 Vi er enige om hvorfor vi trenger bedre infrastruktur!!
Regionforstørrelse Næringsutvikling Levekår Trafikksikkerhet Det handler ikke bare om å redde liv eller redusere utslipp. Vi ønsker å ta hele regionen i bruk, fremme vekst, få bærekraftige regioner, binde sammen regioner og landsdeler. Bildene viser hva vi ønsker oss, og hva som er realiteten i mange år fremover. Vi vil få ulykker mens vi venter. Vår jobb er å gjøre ventetiden kortest mulig.

5 Hva er vårt behov? Vi er enige om mye:

6 2015 – 2027!!!! Vi må ha en robust strategi for ønsket utvikling.
I denne perioden skal det være 4 stortingsvalg 4 kommunvalg Befolkningen i Agder vil øke med minst Hvor vil de bo? Hvor vil de jobbe? Hvordan vil transportbehovet utvikle seg? Persontransport Godstransport

7 Hvilket fokus bør vi ha? Lokale prosjekt og prioriteringer må tas opp i andre planer. Begge fylkene har egne prosesser med prioritering av fv-midler. Må sikre helhet. Hvordan skal vi sikre ”by og land”? Vi må holde fast om enigheten, men fornye/forsterke argumentasjonen Ambisjonsnivå? ?

8 Regionrådenes rolle Geografisk fokus på utfordringsbildet
Samordning av innspill Informasjonsarena

9 RTP – så langt vi er kommet ……
Utkast til planprogram Enig om hovedorganiseringen Vil foreslå en overordnet og strategisk tilnærming Vil utfordre regionrådene Bygge på tidligere planer, gjenbruk av data/fakta Unngå dobbeltprosesser – krever åpenhet og samordning Kartlegge transportstrømmer og behov (fakta) Alternative scenarier – alternative behov Målet er et fremtidsrettet og konkurransedyktig transportsystem. Lokalt – regionalt – nasjonalt - internasjonalt fokus.

10 Videre fremdrift Høring/innspill til planprogram. Mars 2014?
Vedtak av planprogram. April/juni 2014? Innspill, prosess, utredninger mv Samordning av innspill til NTP - milepæler Utkast dokument Høring/dialog Vedtak senest juni 2015.


Laste ned ppt "Regional transportplan Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google