Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel 4: Smart transport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel 4: Smart transport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel 4: Smart transport
Tor Atle Odberg Siv. ing. /rådgiver Citiplan AS Vestregionen 21. juni 2013

2 hvordan bli attraktiv? Like aktuelt for pressområder som fraflyttingsområder

3

4 hvorfor henge sammen?

5 NTP ”Mål om at veksten i persontransporten i de største byområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel” Sterk urban befolkningsvekst og økonomisk vekst gir mer transportarbeid Historisk høyt budsjett Satsing på by, IC bane og veg

6

7 The Digital City ”Urban life is about to change – real time data is teaching our towns how to think – and that’s reinventing everything from traffic to friendships”

8 Smart Grid / Smart Meter Smart Buildings / Building Smart / Retrofit
ICT Finance / Economy Governance eGov Smart Grid / Smart Meter Mobility / eMobility Smart Buildings / Building Smart / Retrofit

9

10 Smarte knutepunkter ”tilgjengeligheten til et stort arbeidstaker marked er helt avgjørende for oss” ”de uformelle møtene”

11 Grunnstammen

12 ”Arealbruk er all transports mor”
Bredden Faget Debatt

13 framtidensbyer.no Jernbanen som grunnstamme i byregionens transportsystem

14 Utbyggingsalternativer for 2030 med perspektiv mot 2050
Grunnlag for videre arbeid med konsekvensbeskrivelser Ikke planalternativer, men illustrasjoner for å få fram konsekvenser av ulike utviklingsmodeller

15 Innovasjon

16

17 Tjenestedesign Punished instead of reward

18 Smarte hverdager

19

20 Mulighetsrom «noen» må gjøre noe..

21 De neste 30 årene Compact City, økt tetthet og kompleksitet setter høye krav til planprosesser og tilpassing av transportsystemet Helhetlige avtalefestede bypakker Smart City, urban mobility Fortetting i grønne byer med korte avstander og god utnyttelse av infrastruktur, grønne vegger, grønne tak, kortreist mat

22 Muligheter og utfordringer
ATP utfordringene krever et regionalt samarbeid Smart city/Smart mobilitet - utviklingsprosjekter som styrker og utvikler de pågående areal- og transportprosessene Det ligger muligheter for å utvikle smarte AT løsninger i en regional kontekst / korridor– både for helse, FoU, og attraktiv mobilitet.

23 Bærekraft 3.0: Grønn korridor
Reisen som aktivitet Bedre folkehelse Innovasjonsarena med nettverk av pilotprosjekter Kompetanseheving, FoU Attraktiv mobilitet

24 Mulighetsrom: Grønn korridor
Næringsliv, stat og kommune felles interesser Regionalt grep av nasjonal betydning Foregangsregion Grip muligheten Start nå!

25


Laste ned ppt "Eksempel 4: Smart transport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google