Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning om Joyce Travelbee

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning om Joyce Travelbee"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisning om Joyce Travelbee
Anne Eikeland Høgskolelektor videreutdanning i intensivsykepleie HiO sept. 2002

2 Disposisjon: Joyce Travelbee
Bakgrunn Hovedtanker i teorien hennes ift. Menneske, sykepleie, helse og omgivelser Spesielle områder som - lidelse, håp, etablering av et menneske til menneske forhold og terapeutisk bruk av seg selv

3 Teoriens viktigste begreper er:
Mennesket som individ Lidelse Mening Menneske til menneske forhold Kommunikasjon

4 Menneskesyn: Mennesket er ”et enestående, uerstattelig individ - et engangs - eksisterende - vesen i denne verden, lik men også ulik hver eneste person som noen gang har levd eller noen gang vil leve” Travelbee er preget av en humanistisk, eksistensiell fiosofi.

5 Menneskesyn: Som mennesker tar vi del i erfaringer som er fellesmenneskelige, som for eksempel sykdom, lidelse og tap. Travelbee mener at lidelse er en del av livet, og at alle mennesker før eller siden vil erfare dette. Men det enkelte menneskets opplevelse av disse erfaringene er kun hans egne.

6 Omgivelser / miljø: Travelbee sier lite om dette, men knytter sykepleie til familie eller samfunn.

7 Helse: Travelbee har ingen definisjon på helse, men påpeker helsebegrepets subjektive dimensjon; at mennesket selv opplever helse eller fravær av helse.

8 Sykepleie: Travelbee definerer sykepleie som: ”Sykepleie er en mellommenneskelig prosess der den profesjonelle sykepleier hjelper et individ, en familie eller et samfunn med å forebygge eller mestre erfaringer med sykdom og lidelse, og om nødvendig å finne en mening i disse erfaringene”

9 Pasient: Travelbee mener pasient begrepet er stereotyp og en kategori. I virkeligheten finnes det ingen pasienter. Det finnes bare enkeltmennesker som behøver omsorg, tjenester og hjelp fra andre mennesker, som kan gi dem den hjelpen de trenger.

10 Lidelse: En fundamental fellesmenneskelig erfaring
En ufravikelig del av det å være menneske Alle mennesker vil før eller siden oppleve hva lidelse er Et personlig fenomen En erfaring hvor mennesket blir seg bevisst fysisk, emosjonell eller åndelig smerte

11 Lidelse: Lidelse kan oppstå når et menneske opplever ulike typer tap, nedsatt egenverd eller¨å bli adskilt fra andre. Lidelse er ofte knyttet til sykdom, som kan føre til tap av kroppslig, åndelig eller emosjonell integritet. Lidelse er knyttet til det som betyr noe i livet for den enkelte person

12 Hvordan lindre lidelse ?
Se personens behov for hjelp Gi personen hjelp til å finne mening Lytt til personen Vær tilgjengelig Bekreft personens verdi og følelser Gi nye perspektiv på situasjonen

13 Hvordan hjelpe et menneske til å finne mening ?
Sykepleieren hjelper mennesket å finne mening i de forholdsregler han må ta for å beholde / få tilbake helse Sykepleieren hjelper mennesket med å akseptere sykdom og leve et helt liv på tross av de begrensninger sykdommen gir

14 Faser for å etablere et menneske til menneske forhold:
Det innledende møtet Framveksten av identiteter Empati Sympati Etablering av gjensidig forståelse og kontakt

15 Menneske til menneske forhold:
Er primært en erfaring eller en rekke erfaringer mellom en sykepleier og de(n) hun har omsorg for. Hovedkjennetegnet ved disse erfaringene er at de(n) får sine behov for sykepleie ivaretatt.

16 Kommunikasjon: Er en komplisert prosess som krever bestemte forutsetninger; kunnskap, evne til å anvende denne, sensitivitet og en velutviklet sans for ”timing” og mestring av ulike kommunikasjonsmetoder I tillegg må sykepleieren bruke seg selv terapeutisk og foreta en målrettet intellektuell tilnærming til pasientens problemer

17 Å bruke seg selv terapeutisk:
Evnen til å bruke sin egen personlighet bevisst og målrettet i forsøk på å etablere et forhold til den syke Evne til å strukturere sykepleieintervensjonene Betyr at sykepleieren bruker fornuft og intelligens Hensikten er å oppnå en ønsket forandring hos pasienten

18 Ulike kommunikasjonsteknikker:
Åpne utsagn eller spørsmål Speiling eller parafrasering Å dele sine sanseinntrykk med den andre Bevisst bruk av klisjeer

19 Litteraturhenvisninger:
Travelbee, J : ”Interpersonal Aspects of Nursing” F.A. Davis Company, Philadelphia 1971 Travelbee, J: ”Mellommenneskelige forhold i sykepleie” (til norsk ved K.M. Thorbjørnsen), Universitetsforlaget 1999 Kristofferen, N. Jahren (red): ”Generell sykepleie, del 1” s , Universitetsforlaget 1996 Kirkevold, M: ”Sykepleieteorier - analyse og evaluering” Ad Notam Gyldendal 1992


Laste ned ppt "Undervisning om Joyce Travelbee"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google