Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!?
DERSOM EVNEN TIL Å OMGÅS…. POSITIVE MENNESKER . GÅ DERFRA OPPKVIKKET ELLER VÅKNE UTHVILT  KOMPLEKSITETEN I Å VÆRE MENNESKE I VÅRT KOMPETANSESAMFINN ER DET SVÆRT MANGE SOM VET SVÆRT MYE OM SVÆRT LITE… Hvordan personlighet og situasjon påvirker vår håndtering av (arbeids)livet

2 Agenda Litt om helhetstenkning Hva er personlighet
Litt om psykisk strev og personlighetsforstyrrelser Kan jeg påvirke andre menneskers følelser og handlinger Påvirkningskanaler Dialog Relasjon

3 Kunstige todelinger Personlighet eller situasjon
Individet eller samfunnet Kropp eller sjel Tanker eller følelser Gener eller miljø Leder eller medarbeider Personlighet eller situasjon Helt fra vi er barn er vi på jakt etter sammenhenger og årsaksforklaringer til det som skjer og det vi opplever. Vi er ikke rasjonelle, selv om vi liker å tro det. Forskning viser at vi har en tendens til å tro at det er en årsakssammenheng mellom de fenomenene som opptrer samtidig! Eks. Gå i shorts og spise is REDUKSJONISME: Naiv- nødvendig for effektiv forskning Farlig- i det virkelige liv EKS Biler og transport Estetikk på Psyk. Kunstige todelinger Kropp eller sjel: Vi tar en pille for alt som er ille, fordi vi aldri i verden må finne på å antyde at noe av den smerten vi opplever i livet er skapt av oss selv eller mennesker vi kar omgitt oss med. Eks: ADHD diagnosen. Ignorerer fullstendig det faktum at barnet vokser opp i et miljø som påvirker dets atferd. Tanker eller følelser: Gener eller miljø: Dersom vi årsaksforklarer med genene fratar vi oss ansvar,- årsaksforklarer vi med miljøet blir vi handlingslammet/fatalistiske. Ofte forklarer vi hendelser utfra hva som gir oss minst smerte. Personlighet eller situasjon: Leder eller medarbeider:

4 ”Vår opplevelse av verden er konstruert rundt
forestillingen om det isolerte selvet, men ,- alt er vevd sammen og alt henger sammen med alt. Ingenting står alene. Ingenting er isolert fra det systemet som skaper, omgir, opprettholder og begrenser det!”. Louis Cozolino Kunstige todelinger: Individet eller samfunnet Kropp eller sjel Personlighet eller situasjon Ensomhet og tobakk- Ny forskning: Ensomhet er like skadelig for helsen som tobakk, nærmere spesifisert 15 sig om dagen! Oppfordrer legestanden til å se hele mennesket. Nevropsykoimmunologi: sammenhengen mellom stress og hormonutskillelse Eks graviditet, ereksjon, Arbeid og sykemeldinger- mange vil løfte fram en enkeltårsak til dette. Det er komplekst. Kun når vi evner å se helheten og forstå flere årsaksvariabler samtidig, vil vi kunne lykkes med å skape positiv endring.

5 Individet eller samfunnet Et samfunn er mer enn summen av enkeltindivider. Emile Durkheim
Det er to påvirkningsfaktorer vi må ta i betraktning: SAMFUNNET OG SOSIALPSYKOLOGISKE MEKANISMER Individorientert samfunn: All makt ligger hos meg Jeg er min egen lykkes smed Individet i sentrum For å forstå individet må vi forstå samfunnet. Vi er på karusellen…kommunikasjonsmønstre og sosiale mønstre lever sine egne liv… Våre ønsker og valg, preferanser, verdier og vilje preges på en gjennomtrengende måte av det vi kaller samfunnet. ...fordi vi påvirkes av strke uhåndterlige krefte er det særlig viktig at vi er oss bevisst våre verdier,- både som enkeltmennekser og som bedrift/organisasjon. Vi må kjempe for det vi tror på, det vi vil ha og våre mål. Eks: IKEA reklame, motepress Er mennesket fritt eller avhengig? Har mennesket valg eller ikke? …MANGE MENNESKER FØLER SKAM OG SKYLD FORDI DE IKKE FÅR TIL Å LEVE DE LIVENE DE VIL OG SOM SAMFUNNET FORVENTER. VI KAN ALLEREDE NÅ STILLE SPØRSMÅLET OM: Folk i fengsel- har de valgt å være der… De som er for tykke, for tynne…… De som er sure, altfor dominerende… De aggressive/de som lever i voldelige ekteskap…

6 Vi er sosiale skapninger…
…derfor reagerer vi på sosialpsykologiske mekanismer Er vi uavhengige, selvstendige individer? Kan vi velge våre liv? VI TROR VI ER RASJONELLE,- DETTE GJØR AT VI ER FOR LITE OPPMERKSOMME PÅ DE KREFTER SOM VIRKER PÅ OSS SOM INDIVIDER OG SOM GRUPPE. Sosialpsykologiske eksperimenter: Asch… Det er ubehagelig å stå utenfor, ikke se det de andre ser… Zimbardos fengselseksperiment….Roller påvirker oss mer enn vi liker å tro HANNAH ARENDT OG EICHMANN The Hawthorne effect

7

8

9

10 Orden i kaoset… Behov for å kategorisere, systematisere, skille, ordne for å forstå. Millioner av impulser når våre sanseorganer/nervesystem. Vi klarer ikke registrere mer enn det vi velger å gi vår oppmerksomhet. Hva vi gir oppmerksomhet bestemmes av verdier, preferanse, interesse, personlighet, styrke på stimulus osv… HELT FRA VI ER BARN HAR VI LÆRT OSS Å VÆRE PÅ UTKIKK ETTER SAMMENHENGER OG KORRELASJONER. EN HELT NØDVENDIG EGENSKAP/MEKANISME, MEN OGSÅ ÅRSAKEN TIL MISFORSTÅELSER OG KONFLIKTER. EKS. KRANGEL MELLOM EKTEFELLER OM HVA SOM BLE SAGT: VI HAR OPPMERKSOMHETEN VÅR RETTET MOT HELT FORSKJELLIGE STIMULI

11 Menneskets sanseinntrykk
Registrert i bevissthet Øynene 40 Ørene 100000 30 Huden 5 Smak 1000 1 Lukt BLÅ/GRØNN FARGE HJERNEN VILLE BLITT SPRENGT I FILLER DERSOM ALLE SANSEINNTRYKK BLE GJORT BEVISSTE AT IKKE SANSEINNTRYKKENE IKKE NÅR BEVISSTHET BETYR IKKE AT VI ER UPÅVIRKET AV DEM. Antall sanseinntrykk hjernen tar inn pr. sek! Som vi ser er det minimalt vår bevisste hjerne håndterer sammenlignet med den ubevisste delen. Det samme forholdet gjelder bevisste og ubevisste følelser. Hjernen er i stand til å sanse 11 mill. bites pr sekund! En forklaring på hvorfor ord betyr så overraskende lite! ANSIKTET HAR 44 MUSKLER, MEN EVNE TIL 5000 FORSKJELLIGE UTTRYKK. EKS: LEDEREN SOM VILLE GJØRE ENDRINGER I SIN EGEN ATFERD, OG SOM OPPLEVDE DET VIKTIG Å LA SINE MEDARBEIDERE FÅ VITE OM DET (SLIK AT DE KUNNE BLI MER OPPMERKSOMME PÅ DET)

12 Personlighet eller situasjon
Hvorfor er vi som vi er? Hvorfor blir vi som vi blir? Hvorfor gjør vi som vi gjør? DERSOM VI FÅR SVAR PÅ NOE AV DETTE, FORSTÅR VI MER OG FORSTÅELSE SKAPER TOLERANSE! HVORFOR ER DETTE ET AKTUELT OG INTERESSANT TEMA? PERSONLIGHET- stor betydning i dagens arbeidsliv! ATFERDSFORSKERE - HVA VI GJØR OG LÆRER TO KATEGORIER: ALGORITMISK VS. HEURISTISKE OPPGAVER Hvorfor er personlighet et aktuelt tema? ALGORITMISK VS HEURISTISK Hydrojobbene er borte Gener Temperament Personlighet Erfaringer Miljø (ytre, indre, mentalt, fysisk, psykologisk…) Er det tilfeldig at mennesker på Vestkanten i Oslo er penere enn de på Østkanten. Opera Winfrey (er det tilfeldigheter at hun er den hun er?) En kvinne som gifter seg med voldelig mann.

13 Personlighet Personlighet er det sett av psykologiske trekk og mekanismer i individet som er organisert, relativt stabilt, og som influerer hans/hennes interaksjoner med, og tilpasning til omgivelsene (inkludert det intrapsykiske, fysiske og sosiale miljøet). Temperament- genetisk Personlighet- interaksjon med miljøet over tid og dannelse av nevronale nettverk BIG FIVE Openness Conscientiousness Extraversion Agreeableness Nevrotisism Tilknytningsteorier Danner grunnlaget for senere relasjoner (på en eller annen måte) Temperament 9 grunnemosjoner. Aktivitetsnivå Avledbarhet Humør Oppmerksomhetsspenn Reaksjonsintensitet Respons Rytmisitet Tilnærming Tilpasning SÅRBARHET Hvor sårbare er vi for andres synspunkter, reaksjoner, evaluering av oss selv? (biologi + erfaringer) EKS: ANN KRISTIN. UTÅLELIG AT ANDRE OPPLEVDE DETTE ANNERLEDES ENN HENNE.

14 Personlighet… Gener eller miljø? Feil spørsmål!
Det er ikke genene som sementerer menneskes atferd, men de erfaringer et individ har hatt i løpet av livet, -kombinert med den genetiske disposisjon, former våre tanker, våre følelser, vår atferd og har dermed stor innvirkning på våre (arbeids)liv. En interaksjon av div. faktorer for utvikling av psykisk lidelse Finn fram artikkel om epigenetikk! Forandrer genens uttrykk uten at selve DNA i kjernen forandres

15 vår atferd og opplevelse
Hva påvirker vår atferd og opplevelse av verden? Personlighet Big Five Robust Sårbar Type A Situasjon Syk, minoritet, arbeidsledig, rik/fattig, tapsopplevelser, konflikt Kona har vært utro, osv. Persepsjon/tolkning Jeg er uinteressant Jeg pleier å lykkes Han er ute etter meg… Jeg mestrer Det meste ordner seg for meg Personlighet: Temperament vises allerede fra fødselen (Thomas & Chess; 9 temperamenter). Optimisme/pessimisme Sårbarhet Type A/fiendtlighet. Seligmanns Hunder Personlighetsavhengig; for en sterkt konkurranseinnrettet person kan hvilepauser være en ekstra belastning…følelsen av at tiden løper fra deg fremkaller en ubehagsfølelse som fører til ekstra adrenalinavsondring….. Situasjon: Du mister kjæresten din. Sønn på ”kjøret” Kona di er utro Sjefen din er en drittsekk Kan ikke noe for det …. Persepsjon/tolkning Eks: å stå på fire forskjellige sider av et hus, viser 4 ulike perspektiver. Når vi forteller hva vi ser, oppdager vi at vi ikke ser det samme selv om vi ser på det samme huset! Dette er et enkelt eksempel hvor viktig det er med perspektivtaking: Det utvider vår forståelse og våre perspektiver Det gir den ande anerkjennelse for hva han/hun ser Som igjen fører til ”smøring i maskineriet” Seligmans hunder!

16 Interaksjon mellom person og situasjon
Reaktiv Evokativ Proaktiv DENNE MEKANISMEN FORKLARER UTVIKLING AV PERSONLIGHET ,- I TILLEGG KAN DEN BRUKES TIL Å MODULERE HVERANDRES ATFERD. KOMMER TILBAKE TIL DET SENERE. Reaktiv interaksjon; Personer med ulik personlighet vil oppleve og tolke, samt respondere på identiske miljøer og hendelser på ulike vis Evokativ interaksjon; Ulike personligheter og responsmønstre vekker ulike responser, reaksjoner og handlinger hos andre Proaktiv interaksjon; Eldre barn (og voksne) vil bevisst velge sitt eget miljø, og (i stor grad) velge miljøer som forsterker trekk som allerede er framtredende/viktige ved deres personlighet og intellekt EKS: SJENERTE PERSONER SPORTY …FØRER TIL AT VI FÅR LITE TRENING PÅ ANDRE ARENAER, FOR EKSEMPEL

17 Personlighetsforstyrrelser
”Interaksjonsutløst galskap” Alle forsøker å finne måter å håndtere livet/sos.relasjoner på som i størst mulig grad reduserer den subjektive opplevelsen av smerte. ”VI KAN ALLE VÆRE VANSKELIGE NÅR VI KOMMER OPP I VANSKELIGE SITUASJONER” Et personlighetsforstyrret individs psykiske struktur sørger for å opprettholde de forventninger og konsekvenser til og av livet som individet har lært i tidlig barndom. Eks. Kritikk svekker noen(LSE). Kritikk tenner andre (HSE). ”MANNEN SOM IKKE VILLE HILSE” …HAN VAR REDD FOR Å BLI AVVIST, SÅ HAN AVVISTE MEG GUTTEN MED PARKERINGSBOTEN…HAN VAR REDD FOR Å VÆRE DUM SÅ HAN DUMMET UT MEG DET SKAL INNSIKT, KOMPETANSE OG KJÆRLIGHET FOR Å HÅNDTERE REAKSJONER FRA ANDRE MENNESKER, MEN VIKTIG Å FORSTÅ ”TRYGGHETENS FORKLEDNINGER”

18 …eller situasjon Den fundamentale attribusjonsfeil En tendens til å overvurdere personlighetsfaktorer, og undervurdere ytre faktorer som årsak til andres atferd. DET KAN VÆRE ENKELTSITUASJONER LØVETANNBARN (1/3 FORTSETTER DEN NEGATIVE ATFERDEN) TRAFIKKEN

19 Jo mer utydelig og vagt miljø vi lever i, jo mer blir projeksjoner vil det bli.
HOS TERAPEUTEN. GIFT I 30 ÅR  usikkerhet, feiltolkninger Schizofreni---- Dobbeltkommunikasjon/ tvetydighet

20 Og hva så? Kan vi påvirke andre menneskers følelser og atferd?
Kan vi påvirke våre egne følelser og atferd? LEDERUTVIKLING, SMILEKURS, PARTERAPI OSV DERSOM VI IKKE SVARER JA PÅ DETTE, BLIR ALT VI HOLDER PÅ MED I BESTE FALL UNDERHOLDNING! ROSENTHALEFFEKTEN ”Charlie” VERKTØY, METODER VI VET AT VI ER FORSKJELLIGE OG VI VET NOE OM HVORFOR. FORSKJELLIGHET SKAPER STORE UTFORDRINGER OG KONFLIKTER, SÅ DET ER VEL VERDT Å FINNE UT HVORDAN DENNE FORSKJELLIGHETEN KAN KONVERTERES TIL ET PLUSS! JA, UTEN TVIL. MEN FOR Å GJØRE DETTE PÅ ET MÅLRETTET MÅTE MÅ VI HA KUNNSKAP OM OSS SELV OG ANDRE, OG VITE HVA SOM FUNGERER NÅR OG FOR HVEM I HVILKE SITUASJONE OG PÅ HVILKE OMRÅDER. SENSITIVITET: KAKEOPPSKRIFTER DU MÅ VITE MER ENN HVA ET BRØD ER….AT DET ER FORSKJELL PÅ EN VARMT OG ET FROSSENT BRØD… HSE LSE Det er en underlig misoppfatning vi mennesker har når vi tror at ved å gjentakende peke på våre medmenneskers svakheter så tror vi at de vil endre seg!!! Det er rart hvordan vi fortsetter med samme metode selv om det ikke har noen effekt. (stramme opp folk) Finnes det en oppskrift? (ingen barn blir født med en oppskrift på ryggen med garanti om perfekt resultat av barneoppdragelsen!) GOODNESS OF FIT! Ta eks fra psykologien; far og urolig sønn Fra gastronomiens verden. Kakebaking og kjennskap til råvarer Vi er sosiale skapninger ( vi trenger hverandre (noen), vi interagerer/samspiller med, og reagerer på hverandre Å bli avvist , menneskets største frykt. Med en gang du føler du er uakseptabel, er det vanskelig å endre seg! Det ligger under overflaten i kulturen at bare du kan få folk til å føle seg ille nok, så vil de endre seg. Det stikk motsatte synes å være tilfelle! Frihet og aksept gir folk motivasjon til å gjøre de endringer som de selv ser er nødvendige og ønskelige for sitt eget liv. Disse prinsippet kan synes å gjelde like mye i internasjonale relasjoner som i den tosomme terapeutiske relasjon.

21 Vi er ikke den vi er, - men den vi blir sammen med den andre…
I dette ligger det håp for enhver relasjon! OM Å GJØRE HVERANDRE GODE… GUTTORM FLØISTAD

22 ”Folk bruker måneder og år på å trene på å bli gode i golf o. l
”Folk bruker måneder og år på å trene på å bli gode i golf o.l., men de gidder ikke bruke 5 minutter på å ta ansvar for egne følelser! Da skylder de på temperamentet sitt, barndommen eller personligheten sin”. Psykolog Dag Atle Andersen ALL FORANDRING STARTER MED LYST ELLER SMERTE LITT SPISSFORMULERT, MEN ET POENG AT VI MÅ TRENE FOR Å BLI GODE! Dersom vi mener noe er viktig så bruker vi tid på å få det til. Eks: Statsministeren som i fjor engasjerte lederen på ICA, Aker Brygge for å lære bort hvordan hun hadde klart å halvere sykefraværet i løpet av rekordkort tid: ”Vi som kolleger må ta vårt ansvar og bygge hverandre opp. Ta oss tid midt i vår travelhet og se hverandre som verdifulle, unike mennesker, få hverandre til å føle at vi gjør en forskjell… Jeg mener at den aller største nøkkelen til å holde sykefraværet nede er at folk trives på jobb. Aller første bud er at ledelsesgruppa samarbeider, og fungerer sammen med de øvrige ansatte. Jeg har ikke funnet på noe nytt for å få ned sykefraværet, men jeg tror det er viktig at man er åpen for å lytte til og tilpasse seg de ansattes behov hele tiden.. Mine ansatte får ringe meg 24 timer i døgnet om de trenger å prate. Jeg tenker at det er ledelsens ansvar å tenke gjennom hva de kan gjøre for at de ansatte skal trives på jobb, sier Fjeldskaar. En annen ting som Fjeldskaar synes er viktig er å løse eventuelle konflikter eller utfordringer med en gang, og ikke utsette det til senere.” Dette er kanskje en akilleshæl i vår tid, der verden går sin gang om jeg blir borte. Huset på prærien…der de står å sager tømmer. Det hadde ikke gått upåaktet hen om Charles ikke hadde møtt opp…

23 Slik når du treningsmålene

24 Effektive påvirkningskanaler
Dialog Fordi vi er forskjellige Relasjon Fordi vi er like EKS. HILDE OG CAMILLA (LYTTET IKKE, MEN TRODDE HUN KJENTE C PÅ SEG SELV) VERKTØY OG METODER. DU KLARER IKKE Å BYGGE ET HUS KUN FORDI DU HAR SKAFFET DEG DET MEST AVANSERTE VERKTØYET. DET ER INNLYSENDE. MANGE FORSTÅR IKKE AT SLIK ER DET OGSÅ PÅ DENNE ARENAEN. VERKTØYET KAN VI DRA OPP AV EN SKUFF ELLER HENTE PÅ NETTET I LØPET AV 24 SEKUNDER, MEN… VI PÅVIRKER GJENNOM DISSE TO! TO ARENAER VI BØR KONSENTRERE OSS OM NÅR VI VIL SKAPE ENDRINGER PÅ ARBEIDSPLASSEN HVORDAN SNAKKER VI TIL HVERANDRE? HVORDAN KOMMUNISERER VI? DIALOG ER IKKE BARE Å SNAKKE TIL HVERANDRE, MEN DET ER EN MÅTE Å UTVIDE SIN KUNNSKAP, SIN KJENNSKAP TIL HVERANDRE OG NÅ ET HØYERE NIVÅ. EN MÅTE Å LÆRE PÅ DET ER GJENNOM DIALOG OG SAMSPILL AT RELASJONER BYGGES OG RIVES NED DIALOG: TRO AT VI HAR NOE Å LÆRE AV DEN ANDRE VISE RESPEKT NÅR MAN UTTRYKKER UENIGHET UTFORSK DEN ANDRES SYNSPUNKTER FORSØK Å BYGGE VIDERE PÅ DET DEN ANDRE HAR SAGT RELASJON: HVORFOR IKKE BARE DIALOGEN? FORDI MENNESKER HAR FØLELSER, ER SENSITIVE, TRENGER ANERKJENNELSE OSV TILLIT, TRYGGHET, STOLE PÅ OSV… EKS ,EDARBEIDERSAMTALEN: LEDEREN SOM HADDE TRENT SEG PÅ Å STILLE DE RETTE SPØRSMÅLENE, GÅTT PÅ KOMMUNIKASJONSKURS, COACHINGKURS OSV, MEN SOM IKKE HADDE FÅTT MED SEG NOE VESENTLIG….RELASJON (TILLIT, AT HENNES MEDARBEIDERE IKKE HADDE TILLIT TIL AT HUN VILLE DEM VEL. Be folk snu seg mot hverandre og still spørsmålet:

25 Hvorfor fokusere på dialogen?
”Dialouge is the core of culture and the basic unit of work. How people talk to each other absolutely determines how well the organization will work.” Larry Boosidy. Direktør, Honeywell International TENK PÅ SAMTALER, DIALOGER SOM DU HAR OVERHØRT, PRIVAT ELLER I JOBBSAMMENHENG MIN ERFARING MED TRYGDEKONTORET…OG ELLERS I RENTOKIL HVA FØLER DU NÅR FOLK SPØR DEG OM NOE, ER INTERESSERT I HVA DU MENER OG TENKER? HVORDAN VAR SKITUREN, HVA MENER DU OM DETTE, HVORDAN TROR DU VI BØR GJØRE DET? DETTE ER EN UTROLIG EFFEKTIV MÅTE Å FÅ FOLK TIL Å FØLE SEG VEL, KJENNE AT DE ER VERDT NOE, BETYR NOE… Hvorfor trekker jeg fram dialogen i et foredrag om lederskap? Mennesker kan ikke lukte hva vi tenker, føler, mener, hvilke intensjoner vi har osv. Vi formidler vårt budskap gjennom ord, derfor blir det uhyre viktig HVORDAN disse ordene kommer ut, i hvilken rekkefølge, med hvilke nyanser, hvor ofte, lite og hvor hardt eller mykt osv.. Dialog 1: En fellesbetegnelse på det å snakke sammen Dialog 2: En bestemt måte å snakke sammen på (vs debatt, diskusjon) Dialog betyr ikke demokrati, feighet eller svakhet. Dialog betyr ikke at vi skjuler eller oppgir våre egne meninger eller at vi ukritisk godtar andres. Dialogen inviterer til noe tilnærmet motsatt. Vi må være ærlige og tydelige, og vi må åpent våge å utfordre synspunkter vi ikke skjønner så godt eller godtar. Men vi skal gjøre det på en måte som ikke skader andres integritet. TYDELIG OG ELEGANT ”The true test of listening is the willingness to be changed by what you’ve heard” Alan Alda

26 Noen tror dette er en dialog.
DIALOG…LANGT MER ENN UTVEKSLING AV ORD.

27 Relasjon vs posisjon Posisjon er ingen garanti for innflytelse i vår tid. Når en relasjon er på plass trengs det lite ledelse VI INFLUERER ANDRE VED VÅR POSISJON I IERARKISKE OG TOTALITÆRE SYSTEMER TILLIT NR 1 METAANALYSE AV TERAPEUTISKE RETNINGER OG METODER….ALLIANSE! EKS. FORELDRE SOM HAR NAZIKONTROLL PÅ BARNA SINE SÅ LENGE DE ER SMÅ…. KOMPETANSESAMFUNN “Look over your shoulder now and then to be sure someone’s following you.” Henry Gilmer

28 Relasjonskompetanse og relasjonsledelse
ferdigheter/evner til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere kontakt med andre mennesker. Relasjonsledelse å bruke denne kontakten til å oppnå resultater. Relasjonsbegrepet innen ledelse er en innrømmelse av at følelser alltid finnes, er til stede og preger forhold mellom mennesker, og at de må tas på alvor. SENSITIVITET….KAKEOPPSKRIFT Eks: Foreldre som behandler barn likt, behandler dem forskjellig. Det som er trygghet for en, er fengsel for en annen, det som er belastende for den ene er utfordrende for den andre. Forskning viser en nær sammenheng mellom en leders relasjons- kompetanse og resultatoppnåelse. Årsaken er at du gjennom denne leder- stilen skaper økt lojalitet, motivasjon og kreativitet samt mindre fravær. Gjennom å se mennesker som hele individer og ta hensyn til deres livssituasjon, vil du vise empati – og høste tillit, lojalitet og motivasjon. Paradigmeskifte – Ledelse og følelser: Underkjent i ledelseslitteraturen fram til nå FORSTÅ, HÅNDTERE OG REGULERE Parrelasjoner, konflikter på arbeidsplassen osv: hvorfor trenger vi noen utenfra til å hjelpe oss å løse dette? Ikke fordi de er mer intelligente eller klokere enn oss selv, men fordi de ikke er INVOLVERT i vår konflikt. De er emosjonelt uberørt. Følelser er en variabel som er ekstremt reparerende, byggende og vidunderlig i menneskelig relasjon/kommunikasjon, men samtidig ekstremt forkludrende, ødeleggende og destruktivt. Det er dette som gjør arbeid med mennesker så interessant

29 De fem K’ene for godt lederskap
Kunnskap Kompetanse Kjennskap Klokskap Kjærlighet MODENHET! Kunnskap kan eksistere i et vakuum. Inne i ditt eget hode. Jeg vet teoretisk hva eller hvordan noe er, heter, hvordan det fungerer, hva det kommer av osv. Kompetanse er å samspille med omgivelsene. Utøvelse av kunnskapen i praksis. Kjærlighet er måten du bruker kunnskapen din og utøver din kompetanse på! Mentalisering. Modenhet: Eks: S. som sluttet å ville være nær når han ble 14 år. Som forelder har man sine subjektive følelser av ubehag, skuffelse, tristhet, sårhet osv, men man har først og fremst et ansvar for å forstå de prosesser barna går igjennom på vei til sitt voksne liv, og hjelpe dem til å utvikle seg og håndtere sin sit på best mulig måte. Som foreldre får vi gå et annet sted å bearbeide våre egne følelser Klokskap og Sensitivitet Eks. Temperatur i rommet når du har gjester. Ser du på gradestokken eller spør du om gjestene er komfortable? Kompetanse: Eks. Kokebøker og oppskrifter. Kjærlighet. Eks. Paret som kom til terapi fordi hun følte at han ikke var glad i henne lenger… Eks. …………………………………………jeg sa jeg var glad i henne den dagen vi giftet oss og forandrer jeg mening skal jeg si ifra. Vi trenger handlinger med ”hjerte” bak.

30 ”Det er ingen som spør etter min sjel”
”Jeg ser til høyre side, og ingen kjennes ved meg. Nei, ingen viser omsorg og bryr seg om min sjel”. Kong David ca f.Kr VI SNAKKER OM MILJØFORSØPLING, MILJØKRISE OG KATASTROFE. ER OPPTATT AV Å TA VARE PÅ DET EKSTERNE, FYSISKE MILJØET, MEN HVA MED DET INTERNE MILJØET…VÅRE TANKER OG FØLELSER SKROTTOR LOPPEMARKED MOTE OG BØRS

31 Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? T.S Eliot


Laste ned ppt "Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det!?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google