Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens.
Forebyggelse: - generelle tiltak - medikamentell Behandling/ Pleie - miljøtiltak - medikamentell Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

2 Hvem er personen som lider av demens
Den eldre demente person er så mye mer enn det man umiddelbart ser. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

3 Utgangspunkt for pleie og behandling.
Personen må være i sentrum Personsentrert forhold Personfokusert tilnærming Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

4 Personfokusert tilnærming forutsetter
Fokusering på: - Personen ikke hjerneskaden - personens opplevelse, ønsker og forståelse – ikke på kognitiv svikt - personen er i relasjon til andre mennesker som far/mor, sønn/datter eller ektefelle - personen med sine verdier, livsførsel og normer. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

5 1. Mål for pleien/behandlingen
Å bedre beboernes orienteringsmuligheter ved å tilrettelegge deres livssituasjon slik at den blir oversiktlig og forutsigbar. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

6 Tiltak i forhold til mål 1
Hensikten: Hindre forvirring og fremme trygghet Miljøtiltak - God skilting - Orienteringstavle - Stor klakke - Små enheter - Stabil personalegruppe - Faste rutiner Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

7 2. Mål for pleien/behandlingen
Få oversikt over beboernes funksjonsnivå slik at den enkelte kan delta i daglige gjøremål og aktiviteter i den grad det er ønskelig og mulig ut fra deres forutsetninger Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

8 Tiltak i forhold til mål 2
Hensikten: Fremme mestring, meningsfull dag, økt livskvalitet. Aktivisering / stimulering skjer via - Organiserte grupper - Daglig individuell stimulering - Hjemmeboende – eks. Grønn omsorg - Terapeutisk hager Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

9 3. Mål for Pleien/behandlingen
Hjelpe beboerne til å bevare vesentlige holdepunkter fra tidligere i livet Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

10 Tiltak i forhold til mål 3
Hensikten: bevare identiteten, hjelpe personen til å holde seg orientert for tid og sted. Realitetsorientering og reminisens - grupper - individuelt Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

11 4. Mål for pleien/behandlingen
Å hjelpe personen når han kommer i en vanskelig følelsesmessig situasjon slik at den oppleves minst mulig opprivende. Å hjelpe personen når han opplever ulike former for atferdsavvik Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

12 Tiltak i forhold til mål 4
Hensikten: - at personen roer seg, at personen bringes tilbake til virkeligheten - å redusere ulike atferdsavvik Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

13 Kommunikasjonsmetoder
Realitetsorientering Validering Reminisens Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

14 Realitetsorientering
Er en kommunikasjonsform som i størst mulig grad er orienterende og informasjonsgivende. Anvendes overfor eldre som har mistet evnen til å orientere seg når det gjelder tid og sted, hvem som heter hva, hva gjenstander skal brukes til osv (Heap, 2002). Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

15 Realitetsorientering - fortsettelse
Realitetsorientering er en samtaleform som kan brukes overfor eldre som allerede har, viser tegn på problemer med orientering og hukommelse. Over for velfungerende eldre er den uegnet og unødvendig, og kan virke anstrengt og infantiliserende (Heap 2002) Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

16 Reminicens - minneaktivitet
Det er av stor betydning at eldre mennesker kan holde fast ved sin egen fortid, og er i stand til å huske både det trivielle og det store som er skjedd. - Det er dette som har utformet og preget den enkeltes spesielle integritet. - Reminisens representerer et forsvar mot angrep på egen identitet på et tidspunkt i livet hvor dette er alvorlig truet. Behovet for reminisens øker i situasjoner som oppleves truende (Heap, 2002) Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

17 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens
Validering Å validere betyr å gjøre gyldig de følelser som den demente har. Det viktigste er å skape trygghet gjennom å vise respekt for og aksept av pasientens følelser og opplevelser. - Validering betyr å akseptere og verdsette personen slik vedkommende opplever verden. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

18 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens
Validering Naomi Feil utviklet i slutten av 1960-årene teknikker overfor eldre desorienterte mennesker, og kalte dette for valideringsterapi. I stedet for å korrigere pasienten begynte hun å akseptere dennes følelser og opplevelser, uten å avkrefte eller bekrefte den eldres virkelighetsoppfatning. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

19 Validering - fortsettelse
Generelle prinsipper for validering - Reagere på følelser heller enn på fakta. - Respektere og anerkjenne personens følelser, alle følelser er tillatt. - La følelsene komme fram, evt. forsøke å sette ord på følelsene, og evt. forbinde atferden med følelsene. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

20 Validering - fortsettelse
Ikke motsi feiloppfatninger, de kan være virkelige for personen. Vær med på tilbakeblikk - Ikke still ”hvorfor spørsmål”. De appellerer til intellektet og kan skape angst og usikkerhet p.g.a. manglende mestring Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

21 Validering - fortsettelse
Validering anvendes med fordel ved de ulike former for atferdsavvik. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

22 Kommunikasjon - fortsettelse
Væremåte – vesentlig Interaksjon er ikke et spørsmål om blot å respondere på signaler, men om å fange de betydninger andre videreformidler; det innebærer refleksjon, forutanelse, forventning og kreativitet (Kitwood). Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

23 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens
Snoezelen En metode hvor man utøver sansestimulering overfor personer som lider av demens. Hensikten er å øke og opprettholde følelsen av å føle seg vel. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

24 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens
Atferdsterapi Personer som lider av demens har en tendens til å gjenta atferd som gir oppmerksomhet. Derfor: gi uønsket atferd så lite oppmerksomhet som mulig. Bruk energi og oppmerksomhet på ønsket atferd, det vil fører til at ønsket atferd øker. Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

25 Kjemisk disiplinering
Ved å skape et godt miljø for personer som lider av demens kan ulike former for atferdsavvik reduseres og bruken av medikamenter kan dermed reduseres. Atferdproblemer: først miljøterapi, deretter medikamentell behandling Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens

26 Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens
Infantilisering Eldre mennesker betraktes ofte som ubehjelpelige når de i kort tid har vist forvirring og hukommelsessvikt, og det anvendes i blant en kommunikasjonsform som egner seg for barn (Heap 2002). Kirsten Halse Tema: Pleie og behandling ved demens


Laste ned ppt "Pleie og behandling til personer med diagnosen aldersdemens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google