Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELSE OG LIVSSTIL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELSE OG LIVSSTIL."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELSE OG LIVSSTIL

2 Hva er helse? WHO (verdens helseorganisasjon) definisjon:
«Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk, og sosialt velvære»

3 Andre definisjoner: «God helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav» «Helse har den som er i stand til å elske og arbeide» «Å ha god helse innebærer å ha evne og vilje til å møte hverdagens utfordringer og motgang uten å bli syk og utilpass, og å kunne oppleve glede»

4 Hva forbinder dere med ordet HELSE?

5 Hva forbinder dere med god helse?

6 Hva forbinder dere med dårlig helse?

7 God helse: God helse er mer enn ikke å være syk eller ha smerter, det handler også om å trives, ha overskudd og pågangsmot til å meste ulike påkjenninger i livet. Helse handler om å få dekket viktige menneskelige behov.

8 God helse/dårlig helse
Se i blader og klipp ut bilder du forbinder med helse. Lim det på den plakaten du mener det passer best. Jeg finner 2 plakater hvor jeg skriver god helse på en og dårlig helse på den andre

9 Livsstil: Hva forbinder dere med ordet livsstil?

10 Definisjon fra Wikipedia:
Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett, kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet dersom personen ikke har et balansert forhold til disse variablene.

11 Livsstilsfaktorer: Faktorer vi kan gjøre noe med selv, og som påvirker helsen, kalles ofte for livsstilsfaktorer. Bevisste valg med hensyn til livsstilsfaktorer kan sikre god helse.

12 Ulike syn på sykdom: Alle opplever en eller flere ganger gjennom livet å være syk. Kanskje tenker vi ikke så mye på hvorfor vi blir syke. Opp gjennom tidene har det vært forskjellige måter å forklare årsakene til sykdom på.

13 Her presenteres tre ulike årsaksforklaringer:
Sykdom som straff fra Gud Maskinfeilmodellen Helhetsmodellen

14 Straff fra Gud Ifølge dette synet skyldes sykdom at man har syndet, og derfor skal straffes fra Gud. «dette har jeg ikke fortjent» Hvorfor skal han straffes på denne måten» (bønner blir for noen den viktigste delen av behandlingen)

15 Maskinfeilmodellen: Denne forståelsen innebærer at mans er på kroppen som en maskin som kan gå i stykker. En kroppsdel er syk, og man blir frisk når den er reparert. Man ser ikke på mennesket som en helhet, men forholder seg til enkeltdelene. (et reduksjonistisk menneskesyn) «han med brukket ben» «blodproppen på rom 314»

16 Helhetsmodellen: I følge denne sykdomsoppfatningen er mennesket en helhet; et menneske består av kropp og sjel i konstant samspill med omgivelsene. Det vil si at mennesket både påvirker og påvirkes av miljøet rundt.

17 Helhetlig menneskesyn:
Mennesket er et individ med en fysisk, psykisk, sosial, åndelig og kulturell dimensjon, og der disse dimensjonene påvirker hverandre. Utdanninger inne pleie og omsorg arbeider etter et slikt helhetlig menneskesyn.

18 Oppgave: Gå sammen 2 og 2. Finn bilder i blader og klipp ut.
Jeg finner en stor plakat, og lager en runding i midten hvor jeg skriver helhetlig menneskesyn på, og lager piler og skriver fysisk, psykisk. Elevene trekker lapper med fysisk, psykisk . etc…..Elevene finner bilder i blader, klipper ut og limer på der det passe.

19 Velg en kulturell aktivitet som du selv liker, og presenter den for klassen ved å holde et lite foredrag. Bruk bilder eller andre illustrasjoner. Få frem hvorfor aktiviteten er viktig for helsen din.


Laste ned ppt "HELSE OG LIVSSTIL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google