Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen
Suksessfaktorer for mestring Pasientombudets perspektiver på hva helsetjenesten kan bidra med for at pasient og bruker skal mestre. Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen Rehabiliteringsdager mai 2013

2 Søren Kierkegaard om «hjelpekunsten»
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. For å kunne hjelpe en annen, må jeg forstå mer enn ham, men dog først og fremst forstå det han forstår. Når jeg ikke gjør det, så hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg likevel gjøre min forståelse gjeldende, så er det fordi jeg er forfengelig og stolt, så jeg i stedet for å gavne ham egentlig vil beundres av ham. Rehabiliteringsdager mai 2013

3 Søren Kierkegaard om «hjelpekunsten» forts.
Men all sann hjelpekunst begynner med en ydmykelse. Hjelperen må først og fremst ydmyke seg under den han vil hjelpe, og derved forstå at det å hjelpe ikke er å herske, men å tjene. Dersom du ikke kan begynne således med et menneske at han kan finne en sann lindring i å tale med deg om sin lidelse, så kan du heller ikke hjelpe ham. Han lukker seg for deg, han lukker seg inne i sitt innerste – og prek du så for ham… Rehabiliteringsdager mai 2013

4 Livsfaser Relasjoner Sykdom
Når livet endres….. Livsfaser Relasjoner Sykdom Rehabiliteringsdager mai 2013

5 Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
MESTRING Mestringsmetodikk kjennetegnes av at den styrker allerede etablerte gode sider. Det fører til at mestringsmetodikken har en frigjørende kraft i forhold til feil og mangler, hemninger og begrensninger. Rehabiliteringsdager mai 2013

6 Opplevelsen av mestring
Mestring, begrep brukt i psykologi om en persons evne til å håndtere livshendelser, situasjoner og påkjenninger som overstiger det som kan klares på ren rutine. Rehabiliteringsdager mai 2013

7 som menneske først…. så som pasient
Bli sett….. som menneske først…. så som pasient Rehabiliteringsdager mai 2013

8 Bruker/pasient - hjelper
FORSKJELLIGE, men, LIKEVERDIGE Rehabiliteringsdager mai 2013

9 Hjelpeapparatet – en mestringsarena?
Rehabiliteringsdager mai 2013

10 • Utvikle egenstyrke • Styrke klientens egenverd
Brukermedvirkning • Utvikle egenstyrke • Styrke klientens egenverd Rehabiliteringsdager mai 2013

11 Verdier og verdiforankring
• Hva betyr ”verdi”? • Hvordan etableres verdier og ”leveregler” på en arbeidsplass? • Har vi noen felles verdier her hos oss? • Hvordan kommer verdiene til uttrykk i praksis? Rehabiliteringsdager mai 2013

12 Rehabiliteringsdager 22.-23.mai 2013
Oppsummering Suksesskriteriet for mestring er at det i møtet mellom hjelper og pasient/bruker er rom for å forstå hverandre, kommunisere og samhandle. Ansvaret for dette rommet er hjelperens. Rehabiliteringsdager mai 2013


Laste ned ppt "Pasient- og brukerombud i Hordaland Rune J. Skjælaaen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google