Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRL Av Karina Schjølberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRL Av Karina Schjølberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 KRL Av Karina Schjølberg
Livssynshumanisme KRL Av Karina Schjølberg

2 Hva betyr begrepet humanisme?
Dersom man sier at en person er humanist, kan det bety: A) Noen som arbeider med fag som handler om å studere det menneskelige. B) Noen som engasjerer seg i arbeidet for menneskers frihet og rettigheter. Eks en innsats i Røde kors. C) Noen som har et humanistisk livssyn. Det vil si at synet på livet og virkeligheten ikke bygger på noen form for religiøs tro.

3 Punkt C): Humanistisk livssyn
I dette kapittelet skal vi konsentrere oss om punkt c), fordi det er livssynshumanismen du skal få kunnskap om. I Norge blir også dette livssynet kalt humanetikk. Ordet forteller at etikken står i sentrum, og at det bygger på et rent menneskelig grunnlag, ikke på religiøse bud og leveregler.

4 Hva er viktig for livssynshumanister?
De tror ikke på en overnaturlig virkelighet, det vil si Gud eller guder, om et liv etter døden eller om gjenfødelse. Noen er ateister og avviser at det finnes en høyere makt. Andre er agnostikere og sier at de ikke kan vite om det finnes noen høyere makt. De mener at det som kan gi mennesket en god forståelse av livet og verden, er selvstendig tenking og moderne vitenskap. Det er forskning som har ført fram til bekjempelser av sykdommer.

5 Fortsettelse: Viktig for humansiter er at livets mening ikke er gitt på forhånd av en Gud. Meningen med livet må mennesket skape selv, hver for seg og i fellesskap. Synet på mennesket bygger på Darwins utviklingslære: Mennesket som art er et resultat av naturens utvikling, men samtidig har mennesket fri vilje, med muligheter til å forme sitt eget liv. Menneskets frihet, fornuft og rettigheter står i sentrum.

6 Fortsettelse Tanken om gjensidighet står sentralt, og den gylne regel er viktig. ”Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg. Humanister mener at denne regelen byger på felles menneskelig fornuft, efaring og samvittighet. De mener også at alle er likeverdige, uavhengig av kjønn, nasjon, hudfarge eller helsetilstand.

7 Fortsettelse Å forsvare og utvikle demokratiet er også noe humanister legger stor vekt på. De vil ha et samfunn preget av toleranse for ulike måter å leve på og tenke på. De mener at de som er religiøse må godta at deres måte å tenke på ikke er den eneste rette, men godt at ikke-religøse har rett til å kritisere ulike religioner.

8 oppgave Lag et tankekart som viser hva det vil si å være livssynshumanist. Bruk nøkkelord, piler, symboler og enkle tegninger. Bruk PowerPointpresentasjonen som kilde.


Laste ned ppt "KRL Av Karina Schjølberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google