Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel
02. November 2007

2 Visjon for selvdialysesenteret
Innsats for livet Ullevål universitetssykehus mest attraktivt for dialysepasienter En bedre hverdag for dialysepasienter Service og trivsel

3 Bakgrunn for selvdialysesenteret

4 Kronisk sykdom Økende populasjon av personer med kronisk sykdom krever endring i helsevesenets tilnærming Målet er ikke å kurere men å fungere på best mulig måte lengst mulig.

5 Nye lover som setter nye økte krav til helsevesenet
Lov om spesialisthelsetjeneste: § 3-8 Sykehusets oppgaver 4. Opplæring av pasienter og pårørende Lov om pasientrettigheter: § 3-1 Pasientens rett til medvirkning Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen

6 Kvalitetsforbedring Nyreskole • PD - poliklinikk
• Komplementært dialysetilbud

7 Hvorfor selvdialyse? Nye helselover Ansvarsfølelse for egen sykdom
Kostnadseffektivt DET NYTTER PRISEN 2004

8 Selvdialysesenteret Offisiell åpning 9. Februar 2004
Ved åpningen 14 plasser 8 pasienter 2 sykepleiere, 1 hjelpepleier, avd.sykepleier Åpent dagtid mandag – fredag I dag 14 plasser 29 pasienter 5 ½ sykepleiere, 1hjpl, ½ postvert, seksj.sykepleier Åpent dagtid mandag -lørdag + 3 kvelder pr. uke

9 Det fysiske miljøet. Store og åpne lokaler
Kun en type maskin å forholde seg til Eget inngangskort til pasientene Eget låsbart garderobeskap til hver enkelt Egen mat buffet Uttak til Internett ved en del av plassene

10 Selvdialysesenteret Projektgruppen stor og tverrfaglig sammensatt. Et poeng at alle yrkesgrupper rep. Fra starten. Bevisst plassering av 4 sammen, ikke så avhengig av at to går godt sammen.

11 Selvdialysesenteret

12 Selvdialysesenteret

13 Organisering Gruppesykepleie Pasientansvarlig sykepleier Rapport
Pleiefaktor 1:4

14 Utvelgelseskriterier til selvdialyse
Medisinsk egnet Ikke alvorlige kompliserende medisinsk sykdommer som: Dårlig kontrollert DM Langtkommen leddgikt Hjertesvikt kl 3 og 4 Angina pectoris kl 3 og 4

15 Utvelgelseskriterier
Pasienten må kunne dialyseres i dialysestol Pasienten må ha ønske om økt innsikt i egen sykdom og behandling Språk Pasienten må etter opplæring, mestre dialyseprosedyren Helhetsvurdering

16 Sykepleierfunksjon Undervisning Opplæring Tilrettelegging

17 Endring av roller Pasientene: eksperter på egen sykdom og mestring
Helsepersonell: eksperter på opplæring, tilrettelegging og yte service

18 Endring av roller og arbeidsoppgaver
PASIENTEN: Trer maskinen Skriver i dialysekurven Beregner væsketrekk Henter mat Kopler seg selv til og fra maskinen SYKEPLEIEREN: Underviser Går visitt med legen Kopler pasientene til og fra maskinen Skifter filter på HDF maskinen Sjekker vannrenseanlegget Tar vannprøver Vasker Lager mat

19 Erfaringer med Selvdialysesenteret.
Tre maskin På- og Avkobling Tilbakeføring Startsted Organiseringen Stor turnover Pasientansvarlighet

20 Hva sier pasienten? Føler seg mindre syke når de andre pasientene er friske Rolige, lyse omgivelser Pasienten føler seg som en av teamet Deler erfaringer med andre pasienter Friere tøyler, mer herre over egen situasjon Mye ansvar legges på pasienten Kunnskapen om dialyse og sykdom er styrket Fleksibilitet i forhold til oppmøte tid

21 Hva sier personalet? Spennende å være med til å utvikle noe nytt
Må få undervisning/veiledning til å endre fokus Ønsker å bli bedre på opplæring og mestring Hvor mye kontroll kan vi gi pasienten? Mer likeverd i forhold til pasientene

22 Utfordringer i tiden fremover
Utdanne personalet på veiledning og mestring Undervisning for pasienter og pårørende Hjemmehemodialyse Evidensbasert praksis Forskningsvirksomhet Ordentlig selvdialysepasient Unngå drenering av PD-pasienter

23 Målene for Selvdialysesenteret:
At pasienten lærer å leve med kronisk terminal nyresvikt. Økt kompetanse hos pasienten og pårørende. At pasienten i størst mulig grad mestrer prosedyren med hemodialyse behandling

24

25 Elisabeth Hoel Tlf: 22 11 90 12 elisabeth.hoel@UUS.no
Spørsmål? Elisabeth Hoel Tlf:


Laste ned ppt "Selvdialysesenteret Sykepleier Elisabeth S. Hoel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google