Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskole i kommunehelsetjenester 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskole i kommunehelsetjenester 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskole i kommunehelsetjenester 2011
Menneskesyn Fagskole i kommunehelsetjenester 2011

2 forståelsen av hvordan yrket og praksis utøves og
Hvilket syn en har på mennesket får betydning for forståelsen av hvordan yrket og praksis utøves og det kan forme moralske holdninger. Det kan påvirke synet på sykdom og helse, behandling og pleie, og pasienters rett til medvirkning og medbestemmelse over eget liv og helse. Videre kan det påvirke oppfatningen av hva som er et menneskelig liv, og dermed valg i forhold til hvem som skal få leve eller dø, og/eller hvordan mennesker skal få leve eller dø. De profesjonelles menneskesyn kan påvirke handlingene deres, og dette kan ha store konsekvenser for enkeltmenneskers skjebne (Nortvedt og Grimen 2004)

3 Tre ulike menneskesyn:
Den naturalistiske menneskeoppfatning Den greske – rasjonale (humanistiske) menneskeoppfatning Den hebraiske – kristne menneskeoppfatning

4 Naturalistisk menneskesyn
Mennesket er et naturprodukt - blitt til i et univers som er kommet i stand ved seg selv Bare en kvantitativ forskjell på mennesker og dyr Menneskets motivasjon styres vesentlig av drifter og behov Mennesket og menneskelige reaksjoner kan forklares i årsak - virkning

5 Naturalistisk menneskesyn:
Opplevelser, sorg, glede, angst og sinne kan studeres på samme måte som andre naturfenomener Menneskets handlinger kan forklares som mekaniske, nevrofysiologiske prosesser Mennesket behandles som en ting blant andre fysiske ting i verden Menneskets følelsesliv kan registreres, kategoriseres, generaliseres og kvantifiseres Forhold mennesker imellom preges av subjekt - objekt

6 Humanistisk menneskesyn
Mennesket har en særstilling i naturen. På den ene siden lar mennesket seg innordne i naturen på den annen side kan mennesket hevde seg over naturen Mennesket er ikke bare en bio-sosial organisme, men også et åndelig vesen med en iboende verdighet Mennesket utvikler sine egenskaper i samspill med andre mennesker Mennesket er aktivt, reflekterende, vurderende og målrettet Mennesket er selvbevisst – har et forhold til egen bevissthet

7 Humanistisk menneskesyn
Det er subjektet - jeget - som setter begrensningene Menneskerettighetserklæringen – frihet til å: sikre sitt liv, sin helse og sine livsutsikter utvikle og realisere seg selv velge sin egen omgang og sin livsform motta meninger og gi uttrykk for sine meninger la seg påvirke følelsesmessig og til å gi uttrykk for følelser samles med den en vil og slutte seg sammen i felles interesser benytte seg av rettsmidler til å beskytte sine menneskerettigheter Medbestemmelse i politiske beslutninger

8 Det kristne menneskesyn
Skapelsestanken – mennesket ble skapt av og til Gud Mennesket kan ikke forstå seg selv uten i relasjon til Gud – denne sammenhengen gjør mennesket til noe forskjellig fra alle andre skapninger Guds kjærlighet til mennesket og menneskets ansvar overfor Gud

9 Det kristne menneskesyn
Forvaltningsansvar - ansvar for å forvalte egne ressurser og naturens ressurser Relasjoner til medmennesket er sentralt i den kristne oppfatning, eks: lydighetsbudet ”du skal elske din neste som deg selv”

10 Den etiske fordring: Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dets liv i sin hånd. Det kan være meget lite; en forbigående stemning, en opplagthet som man får til å visne, eller som man vekker. en vei som man utdyper eller hever. Men det kan også være så enormt mye, at det simpelthen står til den enkelte om den andre vil lykkes eller ikke. K.E. Løgstrup

11 ”Helhetlig menneskesyn”
Sammenheng mellom ulike dimensjoner: Fysisk Psykisk Sosial Åndelig

12 Til refleksjon: Gi eksempler på situasjoner der du har opplevd at mennesker blir sett som objekter/ting/oppgaver ( naturalistisk menneskesyn) Velg èn situasjon Hvordan ville situasjonen ha blitt sett på med et humanistisk menneskesyn ( med fokus på iboende verdighet) ?


Laste ned ppt "Fagskole i kommunehelsetjenester 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google