Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antonovsky`s salutogenesemodell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antonovsky`s salutogenesemodell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antonovsky`s salutogenesemodell
Undervisning ”12 – K” nettverket Torbjørg Fermann

2 Salutogenese En salutogenetisk orientering fokuserer på KILDENE til helse. Det er en kompleks forståelse av helse. Å være en del av livet selv, utsetter oss for stressfaktorer som er umulig å forutse hvordan de vil virke inn på helsen vår.Antonovsky kaller det helsens mysterium – og søker å finne svar gjennom salutogeneseteorien.

3 SOC – a Sense Of Coherence (en følelse av sammenheng)
Meningsfullhet Forståelighet Håndterbarhet Opplevelse av sammenheng både kognitivt, adferdsmessig og emosjonelt

4 Salutogenese Stressfaktorer; sykdomsfremkallende, nøytral eller helsefremmende? Å forstå menneskets historie – ikke bare det som er årsaken til en bestemt sykdom. Vi befinner oss i et kontinuum. I en eller annen form har vi helse utover å være frisk eller syk. Patogenese og salutogenese – et komplementært forhold der mestring er sentralt

5 Mennesket og sykdommen
Et salutogenetisk perspektiv ser et menneske med en sykdom – mens det patogenetiske perspektivet først og fremst fokuserer på sykdommen (årsaker, behandling..). Eksempel: den demente – mennesker med demens

6 Ingen bastant sannhet Salutogenese er ikke en teori som ikke anviser direkte løsninger – men som gir et tankesett rundt sentrale begreper som kan hjelpe oss til å lede oss til produktive ideer.

7 helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser
Hvordan kan en salutogenetisk forståelse kunne være en teori for å skape en helsefremmende arbeidsplass?

8

9 litteratur Antonovsky Aa (2000) Helbredets mysterium København: Hans Reitzels forlag Mæland J.G (2005)2.utg. Forebyggende helsearbeid i teori og praksis Oslo: Universitetsforlaget Thorsen K. (1998) Kjønn. Livsløp og alderdom En studie av livshistorier, selvbilde og modernitet Bergen; Fagbokforlaget Westlund P., Sjöberg A. (2005) Antonovsky inte Maslow – för en salutogen omsorg og vård FöbildningsFörlaget Pettersen A.M., Bruun Wyller T (2005) Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge – med blikk mot Sverige og Danmark Sem: Forlaget aldring og helse


Laste ned ppt "Antonovsky`s salutogenesemodell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google