Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanning og oppvekst i Larvik fra en politisk vinkling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanning og oppvekst i Larvik fra en politisk vinkling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanning og oppvekst i Larvik fra en politisk vinkling

2 Utgangspunkt -Larvik viser dårlige resultat på det vi måles på – og sakker akterut – har gått bra lenge, men ikke nå lenger -20 mill mindre til skolen (2 lærere på hver!) enn sammenlignbare skoler -Skoledrift på sparebluss – mer læring i barnehagene + Engasjerte og ansvarlige inspiratorer på alle nivå i skole, barnehage og støttefunksjoner

3 Larvik skole skal endres Skolebruksplan  Skoleplan for skole og barnehage - desember 2008 Kapitlene: 1. Læring – pedagogiske tak 2. Organisering av oppvekst i Larvik – områder og familiesentre 3. Ressurser - !!! 4. Skolestruktur 5. Skolearkitektur 6. Foreldresamarbeidet – utvidet myndighet i SU

4 Larvik tar tak i: •Skolestrukturen – i gang •Barnehagedekning  Kommunal eller privat – motsetning eller samarbeid •Oppvekstområder med 3 ledere – familiesamarbeid fra før start til egne vinger

5 - og læring! Samling med 3 ledere i mars: - Læringsmiljø  tilpasset opplæring  ressurser og arkitektur - Ledelse på alle nivå  ledelse ved forbilde og forventninger – bedre kobling til politisk nivå - Grunnleggende ferdigheter –> Lesing / Skriving / Regning - Skole - Hjem samarbeid  øke dialogen – tydeliggjøre forventningene - Felles profil for skolen i Larvik  støttefunksjoner og andre enheter øke samarbeid med bibliotek./kulturskole/kulturhus etc – bedre samspill mellom trinnene (barnehage – barneskole – Ungdomskole og videregående) Resultat: Skoleprosjektet i Larvik – Larvikskolen best i Vestfold (5 år) – og Norge (10 år)

6 Gjennomføring •3 glimrende ledere ikke nok! •Prosjektet leveres i høst for pol. behandling. •Må ha ressurser!

7 Ny skolepolitikk •Ikke øremerkete midler krever ansvar for riktig fordeling. •Omsorg vs. oppvekst - i favør av omsorg •Politikere greier ikke prioritere. Vil prioritere alt.

8 Videre •Kommunen har endret seg med nye bygg og muligheter. Fyll Larvik med innhold og kunnskap! •Tverrpolitisk enighet i komiteen: Prioriter oppvekst i Larvik! •Legg midler inn i denne satsingen  anslag 10-15 mill.?


Laste ned ppt "Utdanning og oppvekst i Larvik fra en politisk vinkling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google