Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommuneproposisjonen 2011. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommuneproposisjonen 2011. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommuneproposisjonen 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser Kostnadsveksten samlet sett uendret Skatteanslaget uendret => Samlet sett er inntektsrammen om lag den samme som i statsbudsjettet

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Det økonomiske opplegget i 2011 Vekst i samlede inntekter mellom 4 og 5 mrd. kr Vekst i frie inntekter mellom 2½ og 3 mrd. kr Fortsatt utbygging av kommunale tjenester

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Vekst i frie inntekter 2011 Samlet vekst mellom 2½ og 3 mrd. kr Fylkeskommunene: 200 mill. kr Kommunene: 400 mill. kr av veksten fordeles til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Rammefinansiering av kommunesektoren Sammensetning av inntektene – anslag 2011

6 6 Endringer i inntektssystemet 2011

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Forskjeller mellom kommunene Forskjeller i økonomiske forutsetninger: –Kostnadsforskjeller –Forskjellig skattegrunnlag Forskjellene utjevnes gjennom: –Full utjevning av kostnadsforskjeller –Delvis utjevning av skatteinntekter 7

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Forskjeller forts. Likevel forskjeller etter utjevning: - Forskjeller i skatteinntekter - Særtilskudd i inntektssystemet

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Inntektssystemets to deler Faglig del med objektive kriterier som kommunene ikke kan påvirke: –alders- og befolkningssammensetning –levekår –bosettingsmønster –kommunestørrelse Politisk del: –Skatteutjevning –Regionalpolitiske tilskudd

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Hvorfor ny kostnadsnøkkel Dagens kostnadsnøkkel bygger på data fra tidlig 90-tall (Rattsø) Nye metoder (KOMMODE) Nytt datagrunnlag (IPLOS) Innlemming av barnehagetilskuddet

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Viktige endringer Levekår får økt betydning (eks. uføre, dødelighet, ledige, fattige) Økt vekt på smådriftsulemper (basis) Redusert vekt på bosetting: – Redusert vekt i grunnskole + Tas inn i pleie og omsorg

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Viktige endringer forts. Redusert vekt: –PU –Eldre 67-89 år Økt vekt: –16-66 år –Over 90 år

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Delkostnadsnøkkel barnehage KriteriumVekt Barn 3—5 år0,5286 Barn 1—2 år uten kontantstøtte 0,3572 Utdanningsnivå0,1142 Sum1,0000

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Sektorandeler

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Endringer i regionalpolitiske tilskudd Redusert sats (- 1 mkr.) småkommunetilskuddet Reduserte satser (- 10%) Nord-Norge- og Namdalstilskuddet Storbytilskudd til byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Redusert skatteandel Skattens andel av samlede inntekter reduseres fra 45 til 40 pst. Jevnere inntektsfordeling mellom kommunene Mer likeverdige tjenestetilbud

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 400 mill. kr. i skjønn Til kommuner som taper mer enn 100 kr/innb. på endringene i inntektssyst. Kompenseres med ca. 6 av 10 kroner Fordelingen ligger fast til neste revisjon av kostnadsnøklene

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Inntektsgarantitilskudd (INGAR) Skjermer kommuner mot brå nedgang i rammetilskudd Omfatter endringer i kostnadsnøkkel og de politiske elementene (med unntak av skjønn og skatt)

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Fordelingsvirkninger

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Aust-Agder - Illustrasjonsberegning

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Vest-Agder - Illustrasjonsberegning

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Nordland - Illustrasjonsberegning

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Nordland - Illustrasjonsberegning forts.


Laste ned ppt "1 Kommuneproposisjonen 2011. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Lønnsveksten nedjustert til 3¼ pst. Økte energipriser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google