Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25 kommuner tar grep om egen utbygging Trude Andresen Fagsjef KS EffektiviseringsNettverkene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25 kommuner tar grep om egen utbygging Trude Andresen Fagsjef KS EffektiviseringsNettverkene."— Utskrift av presentasjonen:

1 25 kommuner tar grep om egen utbygging Trude Andresen Fagsjef KS EffektiviseringsNettverkene

2 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006

3 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Å spise en elefant er mulig……. Forventningene til kommunesektoren er høye Oppgavene er mange og blir stadig flere Satsningene er mange og ambisjonene høye …da gjelder det å spise elefanten i porsjoner, men holde fokus på hele dyret

4 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Hele ”dyret” i fokus Kommunene jobber helhetlig med styring av virksomheten: - Det holder ikke å basere diskusjonen om prioritering og styring på tro og synsing -Det holder heller ikke å bare fokusere på økonomi eller brukertilfredshet: begge deler - og mer til - må i fokus -Virksomheten må måles, resultater telles og man må lære av de som får det til

5 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Sett fart på arbeidet ved deltakelse i nettverk KS tilbyr deltakelse i Effektiviseringsnettverkene til alle landets kommuner Siden 2002 har over 300 kommuner deltatt i EffektiviseringsNettverk Nesten 200 kommuner er med i effektiviseringsnettverk i 2006 Læring i nettverk gir resultater på hjemmebane

6 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Hovedmålsettingen med EffektiviseringsNettverkene Å forbedre og effektivisere kommunenes tjenester gjennom: »benchlearning »sammenlignbare tjenestedata »erfaringsutveksling »læring av beste praksis »se seg selv over tid »utvikle styringssystemet »treningsarena

7 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Fordi det gir oss økt visshet om hvor vi står i egen virksomhet. Dermed er det mulig å stake ut kursen videre – i den retningen kommunen selv ønsker. For å oppnå full barnehagedekning må kommunen vite om de driver en effektiv tjeneste, hvor de har forbedringspotensiale og om prioriteringene de har gjort er riktige i forhold til de målene som er satt. Hvorfor måle?

8 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006

9 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Måling må settes i system Hvis måling skal oppleves nyttig, må det settes inn i en sammenheng – det må brukes til utvikling Å måle er ikke et mål i seg selv, det er et virkemiddel for bedre å vite hvor man skal Derfor må måling, tall, resultater settes i system, sammen med resultatoppfølging

10 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Effektivisering – i ordets brede forstand I tillegg til analyser av prioritering, produktivitet og dekningsgrad måler kommunene sin kvalitet både i form av objektive indikatorer og gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelser. Dette bevisstgjør kommunene på egne styrker og svakheter, og gir dem mulighet for å sette inn tiltak på de rette stedene

11 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Er det en sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet ? Forholdet mellom innsatsfaktorer og resultater Resultater Innsatsfaktorer

12 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Det sentrale spørsmålet i nettverksarbeidet Hvordan bruke datakildene i nettverket som verktøy for utvikling av tjenesten og som styrings- og lederverktøy ? Mål Kommunene skal gjennom å delta i nettverk utvikle sin egen analyse av barnehagetjenesten – en tjenesteanalyse.

13 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Resultater Innsatsfaktorer  Fredrikstad har lav dekning. Hva gjør kommunen nå – hvilke planer og grep tenker man?  Vil kommunen nå målet i 2007 ?  Fredrikstad har 3 % mer enn landssnittet i årsverk pr. barn. Er det her en uutnyttet ressurs ift. areal?  Lavere fleksibilitet i tilbudet. Hva betyr det? Tiltak ?  Hva er behovet for brukerne ?  Opplever kommunen at den har en resultateffektiv barnehagetjeneste ?

14 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 25 kommuner og barnehageløftet Fylkesmannen i Buskerud, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark tok initiativet 25 kommuner har deltatt i EffektiviseringsNettverk med formål å støtte utvalgte kommuner i deres arbeid med barnehageutbygging Godt samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og kommune. Avklarte roller Mye kompetanse hos Fylkesmannen som er viktig at kommer kommunene til gode Felles mål: å bidra til at kommunene når sitt mål om full barnehagedekning, økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale og innføring av makspris

15 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2006 Sørum kommune – et godt eksempel på bruk av tjenesteanalyse som verktøy for å nå målet ”analysen viste at kommunen driver effektive kommunale barnehager” ”en styrke i Sørum er det helhetlige samarbeidet mellom kommunale og private barnehager” ”brukerundersøkelsene viser svært gode resultater både for kommunale og private barnehager” ”barnehagerett er en trussel. Hva kreves av fleksibilitet i den enkelte barnehage for å bidra til at alle barn får en plass?”


Laste ned ppt "25 kommuner tar grep om egen utbygging Trude Andresen Fagsjef KS EffektiviseringsNettverkene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google