Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom
Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg og Anne Kristin Dahl

2 Program 31.3.09 Avslutning, spørsmål og oppklaringer. Utd.etaten
09.15 – 09.45 Tolking av retningslinjer, noen utfordringer og handlingsrom. Anne Kristin Dahl 09.45 – 10.00 Om tema og problemstilling. Presentasjon av noen forslag til tema Anne K. D. 10.00 – 10.30 Presentasjon av forslag til vurderingskriterier. Visning av foredraget Heidi Solbakken 10.30 – 10.45 Pause. 10.45 – 12.00 Grupper Anne K. D. Vurdere foredraget, bruke kriteriene. Formulere spørsmål til foredraget. Lage kriterier til vurdering av samtalen. Benyttes etter lunsj. 12.00 – 12.45 Lunsj.  12.45 – 13.00 Visning av samtalen . 13.00 – 14.00 Grupper: Vurdere samtalen ut ifra kriteriene laget i gruppearbeidet før lunsj Anne K. D. 14.00 – 14.15 14.15 – 15.00 Framlegging og drøfting: Vurdering av samtalen. Anne K. D. 15.00 – 15.30 Avslutning, spørsmål og oppklaringer Utd.etaten

3 ”Eksamensoppgave” / ”oppgavesett” Forslag til innhold. AKD
PRAKTISKE FORHOLD FAGLIG Dato, klokkeslett, rom TEMA Vise til fagrapport (innlevert 1 mnd før eks.) Hovedområde (-r) Skisse over eksamensmodell: Tid til ev. presentasjon – tid til samtale Kompetansemål (flere) og ev. grunnleggende ferdigheter Tilrettelegging i forberedelsestida på skolen, tid, rom, samarbeid. (Skal være organisert slik at alle …) Gi veiledning… Ev. krav til problemstilling Om ev. godkjenning av problemstilling Vekting av foredrag/samtale Vurderingskriterier: FOREDRAGET Faglærers rolle Vurderingskriterier: FAGSAMTALEN Sensors rolle ? Om behov for utstyr Sluttvurdering med begrunnelse, når Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

4 Anne Kristin Dahl, ILS, UiO
Kompetanse i K06 Faglig kunnskap Grunnleggende ferdigheter slik det er formulert i kompetansemåla Holdninger og verdier Læringsstrategier Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

5 Fagrapport A ”Skolene kan benytte mal …”
emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter Vurdering Merknader Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

6 Fagrapport B Elevmedvirkning i planarbeidet
Individuelle/differensierte opplegg

7 Muntlige hovedsjangre: aktuelle?
Fortellinga Opplesinga Monologen Dialogen Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

8 Noen momenter …… ”Forutsigbarhet” : eksamensform
Kontakt faglærer – eksaminator Tilbakemelding til eleven. Se sd 18 Karakter gis med begrunnelser ut ifra vurderingskriteriene: Etter hver elev. (K 06: Mål- og kriteriebasert vurdering)

9 Anne Kristin Dahl, ILS, UiO
Tema 1 Hva er et tema? Oppgaven/temaet skal være vid (-t) og dekke flere kompetansemål i læreplanen. Oppgavesettet/temasettet som utarbeides for et parti, skal favne et bredt spekter av kompetansemålene Betyr det at alle, minst to eller er ett hovedområde i faget skal dekkes i et oppgavesett/for et parti? Muntlige Tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

10 Anne Kristin Dahl, ILS, UiO
Tema 2 Hvor mange kompetansemål skal oppgis? Finnes det et minstekrav? Mange – få kompetansemål? Konsekvenser? Tema ”med føring”? Oppgitte stikkord? Kan/skal tema være knytta direkte til fagrapporten? Parvis fordeling? Ett tema til hver elev? Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

11 Eksempel, norsk vgs Oppgaver brukt i Oslo 08 (ikke tema)
1 ”Vis hvordan norsk språk har utvikla seg opp igjennom tidene” 2 ”Vis hvordan norsk språk i ulike faser av historien har blitt utsatt for stor påvirkning utenfra. Er det viktig å verne språket mot slik påvirkning?” 3 ”Klassekamp og språkkamp – to sider av samme sak?” Hvilke (-t) tema kan vi hente ut av disse eksemplene? Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

12 Forslag til tema, se kopi

13 Anne Kristin Dahl, ILS, UiO
Problemstilling 1 Knytta til forberedelesestid: når - hvordan Hva er ei problemstilling? Har elevene trening i å formulere dette? Samarbeide? Godkjenne? Skal problemstillinga godkjennes En metode… Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

14 En metode for å lage problemstilling
Tema: Norsk språk: Fortid – nåtid – framtid Skriv sammenhengende i 4-5 min ”Det viktigste i det jeg har skrevet er ….,” ”det jeg egenlig vil si er at ….” Gjør så denne setningen om til et spørsmål, f. eks Hva kan grunnene være til at …. Hvorfor … Hvem …., hvordan …. Hvordan … Hvilke konsekvenser … Hva vil skje hvis … Hvordan kan dette brukes? Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

15 Oppgaver. Grupper: Maks 5 personer Ansvar: Den som har fornavn med forbokstav sist i alfabetet
Før lunsj: – 12.00 25 min: Vurder foredraget . Bruk de utdelte kriteriene og drøft relevansen av hvert enkelt kriterium 10 min: Formuler gode spørsmål til samtalen etter foredraget 40 min: Formuler vurderingskriterier for samtalen Etter lunsj: – 14.00 Ca 30 min. Bruk vurderingskriteriene som ble formulert før lunsj og vurder samtalen Ca 30 min. Juster vurderingskriteriene , nye forslag? (Til plenum etterpå)

16 A Samtalens hva (Innhold)
Samtalen etter foredraget (fagsamtalen) Forslag til vurderingskriterier (se skjema/kopi) A Samtalens hva (Innhold) 1 Du viser evne til å utdype elementer ved foredraget ditt   2 Du gjør rede for andre sider ved saksfeltet/temaet/problemstillinga og vurderer relevansen.  3 Du viser evne til å sette foredraget ditt inn i et bredere faglig perspektiv  4 Du benytter deg av faguttrykk og bruker dem på en hensiktsmessig og korrekt måte  5 Du trekker inn relevante teksteksempler. 6 Du viser fagkunnskaper 7 Du viser refleksjon og evne til sjølstendighet  8 Du trekker inn kilder for å underbygge det du sier og begrunner valgene dine  Anne Kristin Dahl. UiO

17 Samtalen etter foredraget (fagsamtalen) Forslag til vurderingskriterier 2
B Samtalens hvordan (Form, samtalekompetanse) 1 Du viser engasjement og deltar aktivt i samtalen   2 Du strukturerer innleggene dine, poengterer det vesentlige og fullfører egne resonnement 3 Du samtaler uavhengig av manus brukt under foredraget 4 Du forklarer synspunktene og begrunner påstandene dine 5 Språkføringen din er presis, relevant, variert, sammenhengende og saklig   C Hva har du lært av dette arbeidet? D Samla vurdering Anne Kristin Dahl, UiO


Laste ned ppt "Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google