Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjennomføre eksamen etter ny eksamensordning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjennomføre eksamen etter ny eksamensordning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjennomføre eksamen etter ny eksamensordning?
Harald Skottene, avdelingsleder ved Oslo Handelsgymnasium H. Aschehoug & Co Sehesteds gate 3, 0102 Oslo Tlf:

2 Disposisjon Historisk: Hvorfor har det kommet nye regler for muntlig eksamen? Systematisk: Hva går de nye reglene ut på? Pedagogisk: Eksempler på gode eksamensoppgaver? Metodisk: Konsekvenser for undervisningen?

3 Medieoppslag juni 2012 Store forskjeller i praktiseringen av reglene mht: Bruk av forberedelsestid eller ikke Lengden på evt. forberedelsesdel Om elevens evt. presentasjon teller eller ikke Hvor lenge presentasjonen og eksamineringen varer Om elevene får velge eller må trekke oppgaver Hva elevene får vite om kommunikasjonen mellom sensorene på forhånd «Dagens system er uklart, rotete og urettferdig. Det favoriserer elever med ressurssterke foreldre, og elever som går på skoler der det tas snarveier i regelverket.» (Emilie Sverdrup, Bærum Unge Høyre i Aftenposten )

4 Høring våren 2013 Mål: «tydeliggjøre reglene og sikre en mer felles nasjonal praksis» Modell A: Muntlig eksamen gjennomføres uten forberedelsesdel Modell B: Muntlig eksamen gjennomføres med forberedelsesdel, som er begrenset til 24 timer Ingen presentasjon under eksamen Heller ingen hjelpemidler, inkludert elevens egne notater Tolkning: Forsøk på kraftig innstramming av praksis, bestemt av: Politisk vilje til å motvirke sosiøkonomiske forskjeller Kunnskapspolitisk dreining fra Reform 94 til K06: Fra prosjektorientering med «virkelighetsnære» oppgaver som måler anvendelse av kunnskaper til vurdering av kompetanse og ferdigheter

5 Resultat våren 2014 Enormt engasjement i høringsrunden, med sprikende synspunkter Sterke negative reaksjoner fra norskfaglig hold på å fjerne presentasjonen, evt. at den ikke skal telle Resultat: Et kompromiss med avkortet forberedelsesdel og presentasjon som ikke skal telle

6 Styringskjeden Stortinget – Opplæringsloven
Kunnskapsdepartementet – Forskrift til Opplæringsloven Utdanningsdirektoratet – Rundskriv Udir og 2 – 2014 Skoleeier, f.eks. Utdanningsetaten i Oslo – Retningslinjer for avvikling av muntlig eksamen i Oslo Den enkelte skole – Handlingsrom for lokale bestemmelser innenfor rammene gitt ovenfor

7 De nye reglene Melding om trekk av fag gis 48 timer før eksamen
Ikke eksamen på mandager eller dag etter helligdag Tema/problemstilling for eksamen oppgis 24 timer før, oppgavene først på eksamen Forberedelsesdelen er obligatorisk skoledag der elevene forbereder en presentasjon av temaet I forberedelsestiden kan læreren bare drive veiledning av elevene, ikke undervisning På eksamen skal kandidaten presentere temaet eller problemstillingene fra forberedelsesdelen, begrenset til 1/3 av tiden

8 De nye reglene Presentasjonen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er den kompetansen eleven viser under fagsamtalen som sensorene skal vurdere Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet Eksamensoppgavene og eksamineringen må gi eleven mulighet til å vise kompetanse i en så stor del av faget som mulig Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har Bare egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen kan brukes som hjelpemidler Rammen for muntlig eksamen er inntil 30 minutter

9 Presiseringer for Oslo
Det må lages så mange oppgaver at elevene kan trekke blant dem. Innholdet i kommunikasjonen mellom sensorene på forhånd skal ikke meddeles elevene. Under veiledningen skal læreren stille spørsmål til materialet elevene har med seg. Faglærer skal avstå fra å gi råd og/eller foreslå løsninger. Dersom sensorene blir enige om det, kan presentasjonen være en del av vurderingsgrunnlaget i fag som krever kommunikative ferdigheter. Men det er eksaminseringen som skal sikre riktig karakter

10 Presiseringer for Oslo
Oppgavene skal være så åpne at de åpner for oppklarende, utdypende og utvidende spørsmål. Det er kompetansen, ikke et konkret innhold som skal vurderes. Oppgavene må derfor gi grunnlag for valg. Alle oppgaver skal utstyres med forslag til kompetansemål. Krav om vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse på minst tre nivåer. Eksaminator må bli enig med sensor om hvilke problemstillinger som skal tas opp i samtalen etter presentasjonen, men disse skal eleven ikke vite om på forhånd. Klagegrunn hvis elevene bes om å legge vekk notatene under presentasjonen. Notatene kan mao. bare benyttes under elevforedraget, ikke under samtalen.

11 Fra læreplanens Formål:
Faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livsynsmessige og etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Opplæringen i faget skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å analysere og sammenligne religioner, livssyn og filosofiske retninger. Som holdningsdannende fag skal religion og etikk også gi rom for refleksjon over egen identitet og egne livsvalg.

12 Forslag til temaer/problemstillinger
Riter i religioner og livssyn Religionenes estetiske dimensjon Fortellings- og læredimensjonene i religioner Etikk i religioner, filosofi og livssyn Frihet, frelse og frigjøring i religioner, filosofi og livssyn Virkelighetsoppfatning og menneskesyn i religioner, filosofi og livssyn Kjønn i religioner, filosofi og livssyn Det hellige Religion og samfunn Religion i forandring

13 Forslag til oppgavemodeller
Gitt tema/problemstilling, selv gjøre faglig utvalg Gitt problemstilling, selv velge religion, filosof, livssynshumanisme eller bilde(r)/tekste(er) Utdelt bilde, selv lage problemstilling og velge bilde fra en annen religion Utdelt tekst, selv lage problemstilling og velge tekst fra en annen religion Definere begreper, selv velge og drøfte problemstilling(er) Gitt problemstilling Gitt problemstilling og tekst, selv velge religion å sammenligne med Gitt tema og tekster, selv lage problemstilling Definere begrep, selv velge religioner å sammenligne Definere begrep med utgangspunkt i gitte tekster/bilder , selv velge religioner å sammenligne Gitt tema, drøfte påstand Definere begrep, peke på problemstillinger

14 Konsekvenser for undervisningen
Vektlegge kunnskap om og kompetanse i på analysere og sammenligne religioner, livssyn og filosofer Oppøve evnene til å drøfte religiøse, etiske og filosofiske problemstillinger Øve elevene i å lage gode problemstillinger Øve elevene i å holde poengterte presentasjoner Trene elevene i fagsamtaler – individuelt og i grupper Øve elevene i å bruke relevant fagspråk

15 Kilder Aftenposten 15.06.12.: "Krever opprydding i eksamenskaos"
Aftenposten : "Vil endre reglene – om to år" Aftenposten : "Mindre presentasjon og mer fag på eksamen" Aftenposten : "Muntlig eksamen lik for alle neste år" Forskrift til opplæringslova Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolene Skottene, Harald: "Muntlig eksamen med fem døgns forberedelsestid", s i Religion og livssyn 2/04 Sverdrup, Emilie: "Lik eksamensordning for alle!, Aftenposten Utdanningsdirektoratet : Høring-Forslag til forskriftsendringer-Lokalt gitt muntlig eksamen Udir Individuell vurdering Udir Lokalt gitt muntlig eksamen


Laste ned ppt "Hvordan gjennomføre eksamen etter ny eksamensordning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google