Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011 Lier fjordby Tre parallelle oppdrag - forslag til klimavennlig og miljørettet byutvikling Ellen Haug, Civitas

2 Føringer for parallelloppdragene
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Føringer for parallelloppdragene Vekt på overordnet plangrep og illustrasjon av fremtidsbilder Bærekraftig byutvikling – begrense bilbruk, understøtte g/s og kollektivtransport Høy utnyttelse (pga sentralt, bærekraftig byutvikling) Utgangspunkt: 1 mill kvm. Attraktivt bo- og byområde – for ulike befolkningsgrupper. Rekreasjonsområder for hele befolkningen – sjøfront Robust helhetsgrep, økonomisk gjennomførbarhet og etappevis utvikling

3 Lier fjordby er et stort område!
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Lier fjordby er et stort område! Ca 1000 dekar stort og ca 2,5 km langt Dette er større enn Bjørvika i Oslo. Plass til boliger og arbeidsplasser. Stort byutviklingspotensial både lokalt og i regionen. Ill: Asplan Viak

4 Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby FORSLAG FRA ASPLAN VIAK: Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner Plangrep: 6 ”nabolag” skilt med vannkiler. Hovedgate i bakkant, Tyngdepunkt/sentrumsområde ved begge jernbanestasjoner

5 Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse Ca kvm bruksareal, hovedsakelig kvartalsstruktur. Boliger: 2-6 etasjer størst høyde ut mot sjøen og lavere bebyggelse inne i kvartalene. Næring: 7 etasjer, tårnbygg opp til 25 etasjer. Næringsbebyggelse langs jernbanen, på Brakerøya, Gilhus og i Amtmannssvingen

6 Gater og transport Trafikk
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Gater og transport Trafikk En hovedgate med lokalbusstrasé nord i området. > Boligområdene skjermes for trafikk Hovedgaten knyttes til hovedveinettet i hver ende og over Strandbrua. Eksisterende rundkjøring på Brakerøya senkes.

7 Sjøfront, bymiljø og bomiljø
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Sjøfront og rekreasjonsarealer Sjøfront, bymiljø og bomiljø Varierte rekreasjonsområder i hierarki av byrom Småbåthavn og husbåter i Terminalbukta. Større idrettsanlegg på Gamle Lierstranda

8 Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Nabolag, vannkiler og to jernbanestasjoner

9 En sentral stasjon og kompakte byområder omgitt av natur Entasis
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby FORSLAG FRA ENTASIS: En sentral stasjon og kompakte byområder omgitt av natur Entasis Plangrep: 6 kompakte byområder med svært høy tetthet, skilt med grønne områder. To øyer. Tyngdepunkt ved sentral stasjon Hevet terreng - stasjonsplass Utvikling av Gamle Lierstranda.

10 Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse Ca kvm BRA Småskala bygningsstruktur Høyde 5 etg + 15 etg Kombinasjon av bolig og næring i alle områder, % boliger i delområdene Brakerøya: Idrett og kultur

11 Gater og transport Sentral hovedgate variert romforløp og buss
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Gater og transport Sentral hovedgate variert romforløp og buss ”Atkomstgate ”parallelt med jernbanen Parkering under hevet terreng Shared space i byrommene Hovedgaten knyttes til hovedveinettet i hver ende og med mulighet til å kjøre over stasjonsplassen.

12 Sjøfront og rekreasjonsarealer
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Sjøfront og rekreasjonsarealer Sammenhengende naturlig sjøfront Store rekreasjons- og naturområder mot sjøen Småbåthavn i Terminalbukta Mange små byrom (8 m bredde) Ingen halvoffentlige oppholds-/lekearaler

13 Kompakte byområder og små byrom
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Kompakte byområder og små byrom

14 Allmenninger og sentralt sentrum med jernbanestasjon
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby FORSLAG FRA LPO ARKITEKTER: Allmenninger og sentralt sentrum med jernbanestasjon Plangrep: 6 delområder adskilt med grønne allmenninger Kvartalsstruktur med en gjennomgående hovedgate. Sentrumsutvikling med sentral jernbanestasjon og høy utnyttelse. Tilrettelegger for byutvikling på Gamle Lierstranda

15 Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Bebyggelse: Arealbruk og utnyttelse ca kvm BRA Småhusbebyggelse 3-5 etg mot sjøen Boliger og næring i alle områder, størst andel næring ved stasjonen Ved stasjonen: Høyest utnyttelse/bebyggelse (opp til 12 etg) kommer nærmest vår anbefaling

16 Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby
Gater og transport En sentral hovedgate gjennom fjordbyen > trafikk gjennom boligområder Gatenett > fordele trafikk på flere gater Fire veitilknytninger: - Ved Brakerøya. - 2 ved stasjonen. - under jernbanen, mot Kjellstadkrysset. Har utarbeidet trafikkanalyse kommer nærmest vår anbefaling

17 Sjøfront og rekreasjonsarealer
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjorby Sjøfront og rekreasjonsarealer Sammenhengende havnepromenade Allmenninger: rekreasjon og forbindelser til bakenforliggende områder. kommer nærmest vår anbefaling

18 Allmenninger og sentralt sentrum med stasjon
Parallelle oppdrag for utvikling av Lier Fjordby – en klimavennlig og miljørettet fjordby Allmenninger og sentralt sentrum med stasjon

19 Et stort byutviklingspotensial nær Drammen sentrum:


Laste ned ppt "Presentasjon for Drammen formannskap 7. juni 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google