Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLINGSPROSJEKT LANGS KONGSVINGERBANEN Senterpartiene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLINGSPROSJEKT LANGS KONGSVINGERBANEN Senterpartiene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLINGSPROSJEKT LANGS KONGSVINGERBANEN Senterpartiene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland kommune

2 Søkerkommunene • Samlet innbyggertall – ca 60 000 stk • Befolkningsvekst – > 2 % • Pendlerandel – Ca 40 %. Varierer. Sørum mer 65 % • Dyrket areal – Totalt ca 330 000 daa Utgjør 43 % av dyrket areal i hele Akershus

3 Søkerkommunene; attraktiv beliggenhet • God plass • Rimelig etablering • Nærhet til hovedstadsregionen • Nærhet til Gardermoen • Landlige omgivelser • Nærhet til skog og utmark

4 Utfordringer hos søkerkommunene • Nærhet til Gardermoen • Nærhet til Osloregionen • Stor befolkningsvekst • Høy pendlerandel • Stort press på dyrka- og dyrkbar mark • Stor belastning på pendlerne som følge av lang reisetid

5 Prosjektets innhold – Øke antall krysningsspor på banen – Øke kapasitet på parkering på stasjonsområdene – Øke frekvens av buss til stasjonene – Øke forutsigbarhet på kollektivtilbudet – Redusere antall stasjoner • Utvikle et mer effektivt kollektivtilbud

6 Prosjektets innhold – Utvikle boligområder på, eller i tilknytning til stasjonsområdene – Legge til rette for kollektive tilbringertjenester fra boligområdene til banen • Utnytte arealene i tilknytning til jernbanestasjonene til boligutvikling

7 Mulig måloppnåelse – Økt bruk av kollektivtransport – Redusert press på Glommakryssing – Tilrettelegging for attraktive boligområder med lavt konfliktsnivå – Raskere pendlervei – NSB som boligutvikler og utleier av boenheter i stasjonsområdene??? – Økt fremkommelighet for nyttetransport på eksisterende vei – Økt trafikkgrunnlag for Kongsvingerbanen

8 Oversikt over stasjonene Detalj Fetsund st. og Svingen st.

9 Oversikt over stasjonene, -p-plasser

10 Mulige rasjonalisering? Prosjektet bør inkludere: – vurdering av berettigelse til de enkelte stasjoner – Transportøkonomiske gevinster; • vei • bane • buss • persontransport • godstransport – ….

11 Faksimile Aftenposten 25.1.2012


Laste ned ppt "UTVIKLINGSPROSJEKT LANGS KONGSVINGERBANEN Senterpartiene i Sørum, Nes, Fet og Aurskog-Høland kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google